Απόσπασμα αποφάσεων από το πρακτικό της 5ης Συνεδρίασης (Τακτική) της 7ης Αυγούστου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αρ. Αποφ. 194/2019)

ΟΡΘΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ των Αποσπασμάτων 126/2019, 130/2019, 131/2019, 132/2019, 159/2019 Αποφάσεων της 4ης Συνεδρίασης (Τακτική) της 21ης Ιουνίου του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Αποσπάσματα αποφάσεων της 4ης συνεδρίασης (Τακτική) της 21ης Ιουνίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αρ. 123-132,134-138,142-160,163-168,170)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της αρ.169/2019 απόφασης από το πρακτικό της 4ης συνεδρίασης (Τακτική) της 21ης Ιουνίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Αποσπάσματα αποφάσεων της 4ης συνεδρίασης (Τακτική) της 21ης Ιουνίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αρ. 133,139,140,141,161,162,169)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της αρ. 78/2019 απόφασης από το πρακτικό της 3ης Συνεδρίασης (Τακτική) της 5ης Απριλίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΙΙ της αρ. 104/2019 απόφασης από το πρακτικό της  3ης Συνεδρίασης (Τακτική) της  05ης Απριλίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

ΟΡΘΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ των Αποσπασμάτων 74-77, 84, 88-90, 92, 96, 100-101, 104, 110, 115 & 120 Αποφάσεων της 3ης Συνεδρίασης (Τακτικής) της 5ης Απριλίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Αποσπάσματα αποφάσεων της 3ης συνεδρίασης (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αρ. 73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122)

 

 

 

 

 

 

 

Αποσπάσματα αποφάσεων του πρακτικού της 2ης τακτικής Συνεδρίασης ΠΣΣΕ( απο 46 έως 72)