ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της αρ. 78/2019 απόφασης από το πρακτικό της 3ης Συνεδρίασης (Τακτική) της 5ης Απριλίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας