Ψηφιακή πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων πολιτών/επιχειρήσεων  προς την Περιφέρεια

Η εφαρμογή, προσφέρει την δυνατότητα  υποβολής ηλεκτρονικών αιτημάτων προς Υπηρεσίες της Περιφέρειας.

Βήματα ψηφιακής διαδικασίας:

 • Η είσοδος στην εφαρμογή και η ταυτοποίηση των χρηστών, γίνεται με κωδικούς TaxisNet.
 • Αφού πραγματοποιήσετε επιτυχώς είσοδο στην εφαρμογή με τους κωδικούς σας, μπορείτε να δημιουργήσετε τον δικό σας λογαριασμό χρήστη (προφίλ), προκειμένου να έχετε πλήρες ιστορικό των σχετικών σας αιτημάτων.
 • Στη συνέχεια επιλέξτε από τις διαθέσιμες διαδικασίες για να υποβάλλετε ηλεκτρονικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 • Το αίτημα σας, με όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά, θα πρωτοκολληθεί αυτόματα στην αρμόδια Υπηρεσία και θα ενημερωθείτε με σχετικό mail του συστήματος,  για τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε το αίτημα σας.
 • Η αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας, ενδέχεται να επικοινωνήσει μαζί σας για τυχόν διευκρινίσεις για το αίτημα σας.
 • Με την ολοκλήρωση του αιτήματος σας, θα σας σταλεί mail με την απάντηση της Υπηρεσίας.

Η πλατφόρμα θα ενημερώνεται με την προσθήκη νέων διοικητικών διαδικασιών.

Π.Δ 148/2010 – Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (οργανόγραμμα υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ψηφιακή πλατφόρμα για άδειες οδήγησης του Υπουργείου Υποδομών – Μεταφορών

Η εφαρμογή προσφέρει την δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικών αιτημάτων (προς τις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας) για:

 • Αντικατάσταση του εντύπου άδειας οδήγησης
 • Έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης, λόγω φθοράς, απώλειας ή κλοπής

Βήματα ψηφιακής διαδικασίας:

 • Οι πολίτες εισέρχονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τους κωδικούς Taxisnet.Καταχωρούν ψηφιακά την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ενώ μπορούν και να προβούν στην πληρωμή του αντίστοιχου παραβόλου.
 • Οι Διευθύνσεις Μεταφορών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αποστέλλουν ψηφιακά όλα τα στοιχεία στη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας (ΑΕΑ).
 • Οι πολίτες καλούνται να παραλάβουν το νέο έντυπο αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου ή ζητώντας να τους αποσταλεί με courier.