Ψηφιακή πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων πολιτών/επιχειρήσεων  προς την Περιφέρεια

Η εφαρμογή, προσφέρει την δυνατότητα  υποβολής ηλεκτρονικών αιτημάτων προς Υπηρεσίες της Περιφέρειας.

Βήματα ψηφιακής διαδικασίας:

 • Η είσοδος στην εφαρμογή και η ταυτοποίηση των χρηστών, γίνεται με κωδικούς TaxisNet.
 • Αφού πραγματοποιήσετε επιτυχώς είσοδο στην εφαρμογή με τους κωδικούς σας, μπορείτε να δημιουργήσετε τον δικό σας λογαριασμό χρήστη (προφίλ), προκειμένου να έχετε πλήρες ιστορικό των σχετικών σας αιτημάτων.
 • Στη συνέχεια επιλέξτε από τις διαθέσιμες διαδικασίες για να υποβάλλετε ηλεκτρονικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 • Το αίτημα σας, με όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά, θα πρωτοκολληθεί αυτόματα στην αρμόδια Υπηρεσία και θα ενημερωθείτε με σχετικό mail του συστήματος,  για τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε το αίτημα σας.
 • Η αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας, ενδέχεται να επικοινωνήσει μαζί σας για τυχόν διευκρινίσεις για το αίτημα σας.
 • Με την ολοκλήρωση του αιτήματος σας, θα σας σταλεί mail με την απάντηση της Υπηρεσίας.

Π.Δ 148/2010 – Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η πλατφόρμα ενημερώνεται με την προσθήκη σταδιακά και νέων διοικητικών διαδικασιών.


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Λόγω αλλαγής του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, δεν θα είναι διαθέσιμες διαδικασίες της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης που αφορούν ανανέωση άδειας επαγγελματία και παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών και  ανανέωση άδειας επαγγελματία παραγωγού και επαγγελματία πωλητή υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου. Οι διαδικασίες θα προστεθούν και πάλι στην πλατφόρμα μετά τον επανασχεδιασμό τους.

Ψηφιακή πλατφόρμα για άδειες οδήγησης του Υπουργείου Υποδομών – Μεταφορών

Η εφαρμογή προσφέρει την δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικών αιτημάτων (προς τις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας) για:

 • Αντικατάσταση του εντύπου άδειας οδήγησης
 • Έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης, λόγω φθοράς, απώλειας ή κλοπής

Βήματα ψηφιακής διαδικασίας:

 • Οι πολίτες εισέρχονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τους κωδικούς Taxisnet.Καταχωρούν ψηφιακά την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ενώ μπορούν και να προβούν στην πληρωμή του αντίστοιχου παραβόλου.
 • Οι Διευθύνσεις Μεταφορών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αποστέλλουν ψηφιακά όλα τα στοιχεία στη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας (ΑΕΑ).
 • Οι πολίτες καλούνται να παραλάβουν το νέο έντυπο αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου ή ζητώντας να τους αποσταλεί με courier.

Ψηφιακή πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Ραντεβού με τις Διευθύνσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Η εφαρμογή προσφέρει την δυνατότητα να κλείσετε Ηλεκτρονικά Ραντεβού με τις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας.

Βήματα ψηφιακής διαδικασίας:

 • Οι πολίτες εισέρχονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή και επιλέγουν αρχικά την Περιφερειακή Ενότητα.
 • Στην συνέχεια επιλέγουν το αρμόδιο Τμήμα της Δ/νσης Μεταφορών.
 • Τέλος, επιλέγουν στο ημερολόγιο ημερομηνία και ώρα, δίνουν τα στοιχεία τους και κάνουν κράτηση.