ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(e-mail: gda@pste.gov.gr)
Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΤΣΑΚΩΝΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΗΛ: 2231351270 email: k.tsakonitis@pste.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
(e-mail:dbefp@pste.gov.gr)

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται στη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας βιομηχανιών και βιοτεχνιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στον καθορισμό και τον αποχαρακτηρισμό λατομικών περιοχών, καθώς και στην άσκηση αρμοδιοτήτων που μεταφέρονται στην Περιφέρεια από την Κεντρική Διοίκηση.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΤΣΑΚΩΝΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΗΛ:2231351270 email: k.tsakonitis@pste.gov.gr
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL
Τμήμα Τεχνικών Εφαρμογών Τσακωνίτης Κων/νος 2231351270 k.tsakonitis@pste.gov.gr
Τμήμα Διοικητικών Διαδικασιών      

                                  Δ/ΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

(e-mail:dmaet@pste.gov.gr)

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται σε θέματα υποστήριξης του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, σε θέματα της πέραν του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος διά βίου μάθησης και της σύνδεσης αυτών με την απασχόληση, σε θέματα εμπορίου και ανωνύμων εταιρειών, στην κατάρτιση προγραμμάτων για τον τουριστικό σχεδιασμό, καθώς και για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της περιφέρειας, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ) και τους ΟΤΑ α΄ βαθμού της περιφέρειας.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΜΟΣΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΤΗΛ:2231351216 e-mail: e.moshou@pste.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL
Τμήμα Υποστήριξης της Εκπαίδευσης Ντερέκας Βασίλειος 2231351280 v.nterekas@pste.gov.gr
Τμήμα Δια Βίου Μάθησης και Παιδείας Σκούρας Γεώργιος 2231351225 g.skouras@pste.gov.gr
Τμήμα Απασχόλησης   2231351216  
Τμήμα Εμπορίου Χαλάτση Ιωάννα 2231351278, 51250 i.halatsi@pste.gov.gr
Τμήμα Τουρισμού Λιάσκου Μαριάννα-Ελπίδα 2231351251 m.liaskou@pste.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

(e-mail:danap-vio@pste.gov.gr)

Η Διεύθυνση ασκεί σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας αρμοδιότητες του τομέα φυσικών πόρων, ενέργειας και βιομηχανίας, του τομέα απασχόλησης, εμπορίου και τουρισμού, καθώς και αρμοδιότητες παιδείας και διά βίου μάθησης, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΗΛ: 2261350330 & 50331 email:zygogianni@pste.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων Ζυγογιάννη Γεωργία 2261350330 & 331 zygogianni@pste.gov.gr
Τμήμα Επαγγέλματος   2261350328  
Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού Μπαϊρακτάρη Δήμητρα 2261350342 & 343 bairaktari@pste.gov.gr
Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης 2261350321  
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης   2261350333  

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

(e-mail:danap-evo@pste.gov.gr)

Η Διεύθυνση ασκεί σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας αρμοδιότητες του τομέα φυσικών πόρων, ενέργειας και βιομηχανίας, του τομέα απασχόλησης, εμπορίου και τουρισμού, καθώς και αρμοδιότητες παιδείας και διά βίου μάθησης, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΗΛ:  2221353402 & 53420    e-mail: manolis.d@pste.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων Μανώλης Δημήτριος 2221353402 manolis.d@pste.gov.gr
Τμήμα Επαγγέλματος Μανώλης Δημήτριος 2221353402 manolis.d@pste.gov.gr
Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού Καλαβρή Σπυριδούλα 2221353512 kalavri.s@pste.gov.gr
Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης Σαββοπούλου Σταματία 2221353413 savvopoulou.s@pste.gov.gr
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης Θεοδώρου Καλλιόπη 2221353404 theodorou.k@pste.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΕΥΡYΤΑΝΙΑΣ

(e-mail:danap-evr@pste.gov.gr)

Η Διεύθυνση ασκεί σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας αρμοδιότητες του τομέα φυσικών πόρων, ενέργειας και βιομηχανίας, του τομέα απασχόλησης, εμπορίου και τουρισμού, καθώς και αρμοδιότητες παιδείας και διά βίου μάθησης, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΣΟΥΦΛΕΡΟΥ ΖΩΗ
ΤΗΛ: 2237350743 email: z.souflerou@pste.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων Τραμουντάνη Σοφία  2237350761 s.tramountani@pste.gov.gr
Τμήμα Επαγγέλματος    2237350761  
Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού Χαντζοπούλου Αικατερίνη 2237350763  
Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης Δροσίνη Νεκταρία 2237350791 n.drosini@pste.gov.gr
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης    2237350762  

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

(e-mail:danap-fth@pste.gov.gr)

Η Διεύθυνση ασκεί σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας αρμοδιότητες του τομέα φυσικών πόρων, ενέργειας και βιομηχανίας, του τομέα απασχόλησης, εμπορίου και τουρισμού, καθώς και αρμοδιότητες παιδείας και διά βίου μάθησης, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΤΣΑΚΩΝΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΗΛ:2231351270 email: k.tsakonitis@pste.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων Ροϊνάς Παναγιώτης 2231351261 p.roinas@pste.gov.gr
Τμήμα Επαγγέλματος Τσικριπή Σοφία 2231351258 s.tsikripi@pste.gov.gr
Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού Κoντογεώργου Βασιλική 2231351274, 2231351271 v.kontogeorgou@pste.gov.gr
Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης Φαρόπουλος Χαράλαμπος 2231351238 xaralampos.faropoulos@pste.gov.gr
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης Ξηρού Μαρούλα 2231351277 m.xirou@pste.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

(e-mail:danap-fok@pste.gov.gr)

Η Διεύθυνση ασκεί σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας αρμοδιότητες του τομέα φυσικών πόρων, ενέργειας και βιομηχανίας, του τομέα απασχόλησης, εμπορίου και τουρισμού, καθώς και αρμοδιότητες παιδείας και διά βίου μάθησης, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΤΗΛ: 2265350602 email: i.dimitrelos@pste.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων Βαϊνου Παγώνα 2265350626 p.vainou@pste.gov.gr
Τμήμα Επαγγέλματος 2265350601
Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού Καπαρέλη Μαρία 2265350610 m.kapareli@pste.gov.gr
Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης Καραγκιζοπούλου Πηνελόπη 2265350615 p.karagkizopoulou@pste.gov.gr
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης Πούλου Παναγούλα 2265350616 p.poulou@pste.gov.gr