ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου είναι αρμόδιο ιδίως για τον έλεγχο της διοικητικής δράσης όλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας, ώστε να προλαμβάνονται και να αποκαθίστανται διοικητικές και οργανωτικές δυσλειτουργίες και για τη διερεύνηση καταγγελιών πολιτών.
Ειδικότερα, ελέγχει την εφαρμογή και αποτελεσματικότητα των διαδικασιών και λειτουργιών της Περιφέρειας, εντοπίζει τυχόν προβλήματα ή δυσλειτουργίες, αναλύει τα αίτια και προτείνει μέτρα για την αντιμετώπισή τους, παρακολουθώντας ταυτόχρονα την υλοποίησή τους. Ο ρόλος του τμήματος είναι διαβεβαιωτικός, συμβουλευτικός και βοηθητικός και έγκειται στην υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων πάνω στα αντικείμενα των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων της.

Το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου υπάγεται απευθείας στον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, στον οποίο και υποβάλλει ανά τρίμηνο αναλυτική έκθεση για κάθε οργανική μονάδα ξεχωριστά.

 

 

Προϊστάμενος (Αν/της) Ελευθερία Π. Σιώζου
Διεύθυνση Λεωφόρος Καλυβίων 2
TK 35132
Πόλη Λαμία
Τηλέφωνα 2231352614
Email es.el@pste.gov.gr, siozou.e@pste.gov.gr