5η Συνεδρίαση (Ειδική Δημόσια) Π.Σ. 2021(14-4-2021)

4η Συνεδρίαση Π.Σ. 2021(02-04-2021)

3η Συνεδρίαση Π.Σ. 2021(18-03-2021)

2η Συνεδρίαση Π.Σ. 2021(19-02-2021)

1η Συνεδρίαση Π.Σ. 2021 (27-01-2021)

14η Συνεδρίαση Π.Σ. 2020 (23-12-2020)

13η Συνεδρίαση Π.Σ. 2020 (17-12-2020)

12η Συνεδρίαση (Ειδική) Π.Σ. 2020 (17-12-2020)

11η συνεδρίαση Π.Σ. 2020 (03-12-2020)

10η συνεδρίαση Π.Σ. 2020 (03-11-2020)