18η (Έκτακτη Κατεπείγουσα) δια περιφοράς Συνεδρίαση 2022 Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας