6η Συνεδρίαση (Τακτική) Π.Σ. (12-05-2021)

5η Συνεδρίαση (Ειδική Δημόσια) Π.Σ. 2021(14-4-2021)

12η Συνεδρίαση (Ειδική) Π.Σ. 2020 (17-12-2020)