9η συνεδρίαση Π.Σ. 2020 (23-10-2020)

8η συνεδρίαση Π.Σ. 2020 (03-09-2020)

7η συνεδρίαση Π.Σ. 2020 (26-08-2020)

6η συνεδρίαση Π.Σ. 2020 (16-07-2020)

5η συνεδρίαση Π.Σ. 2020 (03-06-2020)

4η Συνεδρίαση Π.Σ. 2020 (19-05-2020)

3η Συνεδρίαση Π.Σ. 2020 (10-04-2020)

2η Συνεδρίαση Π.Σ. 2020 (25-02-2020)

1η Συνεδρίαση Π.Σ. 2020 (29-01-2020)

12η συνεδρίαση Π.Σ. 2019 (18-12-2019)