1η Συνεδρίαση Π.Σ. 2021 (27-01-2021)

14η Συνεδρίαση Π.Σ. 2020 (23-12-2020)

13η Συνεδρίαση Π.Σ. 2020 (17-12-2020)

12η Συνεδρίαση (Ειδική) Π.Σ. 2020 (17-12-2020)

11η συνεδρίαση Π.Σ. 2020 (03-12-2020)

10η συνεδρίαση Π.Σ. 2020 (03-11-2020)

9η συνεδρίαση Π.Σ. 2020 (23-10-2020)

8η συνεδρίαση Π.Σ. 2020 (03-09-2020)

7η συνεδρίαση Π.Σ. 2020 (26-08-2020)

6η συνεδρίαση Π.Σ. 2020 (16-07-2020)