Έκτακτη-Κατεπείγουσα συνεδρίαση 10.09.2021

“ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 24.08.2021 (01.09.2021)”

Έκτακτη-Κατεπείγουσα Συνεδρίαση 24-08-2021

ΕΚΤΑΚΤΗ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 20-08-2021

8η Συνεδρίαση (Τακτική) Π.Σ. – ( 04-08-2021)

7η Συνεδρίαση (Τακτική) Π.Σ. (23-06-2021)

6η Συνεδρίαση (Τακτική) Π.Σ. (12-05-2021)

5η Συνεδρίαση (Ειδική Δημόσια) Π.Σ. 2021(14-4-2021)