14η Συνεδρίαση (Κατεπείγουσα και ειδική) 03.07.2022

12η Συνεδρίαση (Έκτακτη-Κατεπείγουσα, δια περιφοράς) 17.06.2022

10η Συνεδρίαση (έκτακτη-κατεπείγουσα) 12.05.2022

7η Συνεδρίαση (Έκτακτη – Κατεπείγουσα) 24.03.2022