17η Έκτακτη-Κατεπείγουσα Συνεδρίαση 2023 – (02-10-2023)

15η Έκτακτη-Κατεπείγουσα Δια περιφοράς Συνεδρίαση – (23-08-2023)

13η Έκτακτη – Κατεπείγουσα δια περιφοράς Συνεδρίαση 26-7-2023

11η Έκτακτη – Κατεπείγουσα δια περιφοράς Συνεδρίαση 29-6-2023