11η συνεδρίαση Π.Σ. 2019 ( 26-11-2019)

10η συνεδρίαση Π.Σ. 2019 (26-11-2019)

9η συνεδρίαση Π.Σ. 2019 (24-10-2019)

8η συνεδρίαση Π.Σ. 2019 ( 21-10-2019)