Συνεδριάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου

11η Συνεδρίαση (Τακτική) 26.05.2022

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση ΠΣΣΕ 26.05.2022

10η Συνεδρίαση (έκτακτη-κατεπείγουσα) 12.05.2022

Πρόσκληση-σε-Εκτακτη-Κατεπείγουσα συνεδρίαση-ΠΣ-12.05.2022

Πίνακας-θεμάτων-αποφάσεων-10ης-Έκτακτης-κατεπείγουσας-συνεδρίασης-12.05.2022

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 66 _2022 ΨΘΝΓ7ΛΗ-ΑΥΙ

Έγκριση, βάσει του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 10 του πρότυπου κανονισμού λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΦΕΚ 2938/Β/17.07.2020), για το κατεπείγον της μεταβολής του τόπου της επόμενης (δια ζώσης ή με μεικτό τρόπο) τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, οποτεδήποτε αυτή οριστεί.

ΑΠΟΦΑΣΗ 67_2022 60Ν17ΛΗ-9ΥΥ

Λήψη απόφασης για τη μεταβολή του τόπου διεξαγωγής της επόμενης (δια ζώσης ή με μεικτό τρόπο) τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, οποτεδήποτε αυτή οριστεί.

 

9η Συνεδρίαση (Τακτική) 28.04.2022

Πρόσκληση-σε-τακτική-συνεδρίαση-ΠΣ-28.04.2022.

Πρόσκληση (ΟΕ ως προς την ώρα) σε τακτική συνεδρίαση ΠΣ 28.04.2022

Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων 9ης Συνεδρίασης (Τακτικής) 28.04.2022

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 54 _2022

Απόφαση πρόταξης 3ου θέματος ΗΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ 55_2022 68ΥΣ7ΛΗ-Ε1Ο

Έκφραση γνώμης για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2021-2027.

ΑΠΟΦΑΣΗ 56_2022 ΨΩΗΞ7ΛΗ-650

Έκφραση γνώμης για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας 2021-2027.

ΑΠΟΦΑΣΗ 57_2022 6ΦΣΥ7ΛΗ-8ΕΨ

Έκφραση γνώμης για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2021-2025.

ΑΠΟΦΑΣΗ 58_2022 ΨΒΩΖ7ΛΗ-9ΚΚ Έκφραση γνώμης για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 2021-2025.
ΑΠΟΦΑΣΗ 59_2022 ΨΝΤ27ΛΗ-ΤΜΖ

Έκφραση γνώμης για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος «Μεταφορές» 2021-2027.

ΑΠΟΦΑΣΗ 60_2022

Απόφαση πρόταξης 8ου και 9ου θέματος ΗΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ 61_2022 ΨΦΔΗ7ΛΗ-Κ9Γ

Έγκριση κατάρτισης του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) έτους 2022 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που περιλαμβάνει τις Συλλογικές Αποφάσεις : ΣΑΕΠ 066, ΣΑΕΠ 566, ΣΑΕΠ 766, ΣΑΕΠ 866, ΣΑΜΠ 066, ΣΑΜΠ 366, ΣΑΜΠ 766 και ΣΑΜΠ 966

ΑΠΟΦΑΣΗ 62_2022 ΨΝΑ27ΛΗ-ΛΘΡ

Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ 63_2022

Απόφαση πρόταξης 7ου θέματος ΗΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ 64_2022 Ψ0657ΛΗ-ΕΔΓ

Έγκριση κατάρτισης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), έτους 2022, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 466 (Πρόγραμμα Πυρόπληκτων περιοχών Στερεάς Ελλάδας. 

ΑΠΟΦΑΣΗ 65_2022 ΨΧΤΝ7ΛΗ-ΣΨ3

Έκφραση γνώμης για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» της περιόδου 2021-2027.

 

8η Συνεδρίαση (Τακτική) 13.04.2022

Πρόσκληση-σε-τακτική-συνεδρίαση-ΠΣ-13.04.2022.

Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων 8ης Συνεδρίασης (Τακτικής) 13.04.2022

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 38 _2022 Ρ4ΥΟ7ΛΗ-3ΣΚ

Απόφαση χρονικής παράτασης της συνεδρίασης

ΑΠΟΦΑΣΗ 39_2022 9ΠΘΘ7ΛΗ-ΑΗΩ

Απόφαση εισαγωγής 1ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης

ΑΠΟΦΑΣΗ 40_2022 ΡΤΟΑ7ΛΗ-1Ι0

Λήψη απόφασης για αρμοδιότητα έκδοσης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από αυθαίρετη κατάληψη απαλλοτριωμένης ζώνης της Επαρχιακής οδού ‘’Λ. Αιδηψού- Ήλια – Ροβιές’’ (υπ’ αρ. 28)

ΑΠΟΦΑΣΗ 41_2022 9ΗΗ97ΛΗ-ΡΟΚ

Απόφαση εισαγωγής 2ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης

ΑΠΟΦΑΣΗ 42_2022 Ψ6ΑΖ7ΛΗ-ΤΤΚ

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) σε τμήμα της Εθνικής Οδού υπ’ αριθ. 44 Χαλκίδα – Λέπουρα με έναρξη από την Ερέτρια και λήξη στο ξενοδοχείο ‘Holiday in Evia’, για κατασκευή υπόγειου καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης του δημόσιου έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ Ε.Ε.Λ. ΕΡΕΤΡΙΑΣ» του Δήμου Ερέτριας και εκτελείται από την ανάδοχο εταιρεία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΥΒΑ Α.Ε. – SEC», αρμοδιότητας ΠΕ Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 43_2022 9ΖΤΙ7ΛΗ-ΨΘ0

Επικύρωση πρακτικών της 3ης τακτικής συνεδρίασης 2022, της 4ης ειδικής συνεδρίασης 2022 και της 5ης τακτικής συνεδρίασης 2022, του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 44_2022 6ΙΠΥ7ΛΗ-ΡΑΨ

Έγκριση 3ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 45_2022 61637ΛΗ-ΛΗΦ

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) στο πλαίσιο κατασκευής του έργου: «ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ προς Ε.Ε.Λ.» από την Ανάδοχο ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ για τη Δ.Ε.Υ.Α.Χαλκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 46_2022 6ΠΚ57ΛΗ-Ξ1Ψ

Συνένωση των υφιστάμενων όμορων εδρών επιβατηγών δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) του Δήμου Αγράφων της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 47_2022 6ΜΡ47ΛΗ-Υ7Ξ

3η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2022, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 48_2022 Ρ62Λ7ΛΗ-6Χ8

Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έως το Δ’ τρίμηνο 2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 49_2022 ΩΧΣΥ7ΛΗ-Β6Ζ

Έγκριση αναμορφωμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 50_2022 ΡΑΥΟ7ΛΗ-Ω9Η

Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΑΠΟΦΑΣΗ 51_2022 ΩΜΡ87ΛΗ-Π7Η

Τροποποίηση της αριθμ. 223/2020 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας «Απόφαση ορισμού προσώπων που θα συνυπογράφουν τις συναλλαγές με τα πιστωτικά ιδρύματα, για την Περιφέρεια Στερεάς»

ΑΠΟΦΑΣΗ 52_2022 6ΣΛ97ΛΗ-ΗΘ8

Αντικατάσταση μελών των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ανασυγκρότηση της σύνθεσής τους.

ΑΠΟΦΑΣΗ 53_2022 ΩΝΜ57ΛΗ-1ΞΒ

Ορισμός μέλους για το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Πολιτιστικής Ανάπτυξης Στερεάς «Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε.» από την παράταξη «Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση – Απόστολος Γκλέτσος» προς αντικατάσταση μέλους που ανεξαρτητοποιήθηκε.

7η Συνεδρίαση (Έκτακτη – Κατεπείγουσα) 24.03.2022

Πρόσκληση σε Έκτακτη  – Κατεπείγουσα συνεδρίαση 24.03.2022

Πίνακας θεμάτων αποφάσεων 7ης Συνεδρίασης ( Έκτακτης – Κατεπείγουσας)  24.03.2022

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 36 _2022 69ΘΦ7ΛΗ-2Μ3

Έγκριση, βάσει του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 10 του πρότυπου κανονισμού λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΦΕΚ 2938/Β/17.07.2020), για το κατεπείγον της ανάγκης λήψης απόφασης για την αντικατάσταση Περιφερειακών Συμβούλων στο ΔΣ του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, «ΣΚΑΠΑΝΗ AE», λόγω της σύντομης χρονικά σύγκλησής του.

ΑΠΟΦΑΣΗ 37_2022 61Ε37ΛΗ-ΘΒΚ

Αντικατάσταση στο ΔΣ του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, «ΣΚΑΠΑΝΗ AE» Περιφερειακών Συμβούλων από την Περιφερειακή Παράταξη «Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση-Απόστολος Γκλέτσος

6η Συνεδρίαση (Έκτακτη- Κατεπείγουσα) 21.03.2022

Πρόσκληση σε Έκτακτη-Κατεπείγουσα συνεδρίαση 21.03.22

Πίνακας θεμάτων αποφάσεων Έκτακτης Κατεπείγουσας συνεδρίασης 21.03.22

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 34 _2022 ΩΧΓΔ7ΛΗ-ΙΦ6

Έγκριση, βάσει του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 10 του πρότυπου κανονισμού λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΦΕΚ 2938/Β/17.07.2020), για το κατεπείγον της μεταβολής του τόπου της επόμενης, δια ζώσης ή με μεικτό τρόπο, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, οποτεδήποτε οριστεί .

ΑΠΟΦΑΣΗ 35_2022 Ψ5Ξ57ΛΗ-3Η3

Λήψη απόφασης για τη μεταβολή του τόπου διεξαγωγής της επόμενης (δια ζώσης ή με μεικτό τρόπο) συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, οποτεδήποτε αυτή οριστεί.

 

 

5η Συνεδρίαση (Τακτική) – Πέμπτη 03.03.2022 ώρα 11.00 π.μ.

Πρόσκληση-σε-ΤΑΚΤΙΚΗ-συνεδρίαση-ΠΣ-03.03.2022

Πίνακας-θεμάτων-αποφάσεων-5ης-τακτικής-συνεδρίασης

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 19 _2022 96ΟΥ7ΛΗ-ΨΦ1

Ψήφισμα για την εισβολή στην Ουκρανία.

ΑΠΟΦΑΣΗ 20_2022 9Μ347ΛΗ-ΨΧΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ 21_2022 ΩΔΠ97ΛΗ-ΧΡ9

Απόφαση χρονικής παράτασης της διάρκειας της συνεδρίασης κατά μία ώρα

ΑΠΟΦΑΣΗ 22_2022 9Τ3Υ7ΛΗ-ΜΔ7

Απόφαση εισαγωγής θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης

ΑΠΟΦΑΣΗ 23_2022 9ΡΩΚ7ΛΗ-Χ63 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας). (Κάρυστος – Πλατανιστός – Αμυγδαλιά)
ΑΠΟΦΑΣΗ 24_2022 ΨΗΙΥ7ΛΗ-Α32

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας). (Μαρμάρι – Άγιος Δημήτριος – Αμυγδαλιά)

ΑΠΟΦΑΣΗ 25_2022 ΡΗ337ΛΗ-ΙΜ0

Επικύρωση πρακτικών της 1ης ειδικής συνεδρίασης της 09.01.2022 και της 2ης τακτικής συνεδρίασης της 09.01.2022 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

ΑΠΟΦΑΣΗ 26_2022 90ΗΝ7ΛΗ-Φ4Ψ

Πρόταση τροποποίησης πίνακα υποέργων στο έργο της ΣΑΕΠ 066 με ΚΕ 2013ΕΠ06600002 του Π.Δ Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 27_2022 6Γ1Θ7ΛΗ-ΤΒΧ

Πρόταση τροποποίησης πίνακα υποέργων στο έργο της ΣΑΕΠ 066 με ΚΕ 2018ΕΠ06600017 του Π.Δ Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ 28_2022 Ψ64Α7ΛΗ-7ΗΩ

2η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 29_2022 Ψ0ΘΕ7ΛΗ-Ζ6Υ

Αντικατάσταση Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Στερεάς Ελλάδας

ΑΠΟΦΑΣΗ 30_2022 9ΠΦ47ΛΗ-Ψ2Ο

Έγκριση 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ 31_2022 6Σ3Γ7ΛΗ-ΡΟΒ

Γνώμη περί ανάκλησης τμήματος της απαλλοτρίωσης στην Εθνική οδό από Α/Κ εισόδου
Λαμίας έως τον Ι/Κ Σανατορίου (ενωτικής της ΝΕΟ 1 με την ΠΕΟ 3) που παρακάμπτει τη Λαμία

ΑΠΟΦΑΣΗ 32_2022 98ΞΒ7ΛΗ-ΕΔ3

Απόφαση για την έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την «Οικονομική στήριξη του Α και Β βαθμού Αυτοδιοίκησης και των Οργανισμών αυτών λόγω της ενεργειακής και ανθρωπιστικής κρίσης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 33_2022 ΡΙΣΣ7ΛΗ-9ΑΔ

Απόφαση για την έκδοση ψηφίσματος στήριξης και Πρόταση Οικονομικής Βοήθειας στις Οικογένειες των Υγειονομικών σε Αναστολή

 

4η Συνεδρίαση (Ειδική) – Πέμπτη 03.03.2022 ώρα 10:00 πμ

Πρόσκληση-σε-ΕΙΔΙΚΗ-συνεδρίαση-εκλογικής-διαδικασίας-μελών-ΟΕ-Παράταξη-Ενωτική-Περιφερειακή-Κίνηση-Απόστολος-Γκλέτσος

Πίνακας-θεμάτων-αποφάσεων-4ης-ειδικής-συνεδρίασης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 18_2022 ΨΛΑΧ7ΛΗ-ΕΓΙ

Εκλογή τακτικού μέλους (και έως δύο αναπληρωματικών) για την κάλυψη της κενής θέσης τακτικού μέλους της Περιφερειακής Παράταξης «Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση-Απόστολος Γκλέτσος» στην Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

 

3η Συνεδρίαση (Τακτική) 03.02.2022

Πρόσκληση σε 3η Συνεδρίαση (Τακτική) 03.02.2022

Πίνακας-θεμάτων-αποφάσεων-3ης-Συνεδρίασης (Τακτικής)- 03.02.2022

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 5_2022 6ΒΣΧ7ΛΗ-ΙΦ8

Προ ημερησίας συζήτηση: Ενέργειες του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας σχετικά με την έμπρακτη συμπαράστασή του στους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ κατόπιν των τελευταίων εξελίξεων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 6_2022 Ω3ΘΘ7ΛΗ-7ΜΘ

Εισαγωγή τριών θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης

ΑΠΟΦΑΣΗ 7_2022 6ΜΑΦ7ΛΗ-ΩΨΒ

Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600004 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» της ΣΑΕΠ 566

ΑΠΟΦΑΣΗ 8_2022 Ψ3ΚΖ7ΛΗ-Ρ71

Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600008 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ » της ΣΑΕΠ 566

ΑΠΟΦΑΣΗ 9_2022 ΨΖΕΒ7ΛΗ-9Φ2

Διαδικασία Σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την επωνυμία «ΣΚΑΠΑΝΗ Ανώνυμη Εταιρεία – Αναπτυξιακός Οργανισμός Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» και με διακριτικό τίτλο «ΣΚΑΠΑΝΗ Α.Ε.»:

α) Προσωρινή Παραχώρηση χρήσης χώρου Γραφείων στο Κεντρικό Κτήριο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη Λαμία, στο νεοσύστατο Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την επωνυμία «ΣΚΑΠΑΝΗ Ανώνυμη Εταιρεία – Αναπτυξιακός Οργανισμός Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» και με διακριτικό τίτλο «ΣΚΑΠΑΝΗ Α.Ε.», β) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή του συμβολαίου σύστασης

ΑΠΟΦΑΣΗ 10_2022 6Κ757ΛΗ-8ΒΧ

Επικύρωση πρακτικών της 11ης ειδικής συνεδρίασης, της 12ης ειδικής συνεδρίασης και της 13ης τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 11_2022 Ω2Φ47ΛΗ-7ΩΡ

Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600005 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566

ΑΠΟΦΑΣΗ 12_2022 6ΙΓ87ΛΗ-958

Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600002 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ » της ΣΑΕΠ 566

ΑΠΟΦΑΣΗ 13_2022 9ΗΚ97ΛΗ-ΟΛ6

Έκφραση γνώμης επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Μονάδα Επεξεργασίας (Μ.Ε.Α.) και Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ) Λαμίας (ΟΕΔΑ), του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ ΄΄ ΦΟΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ΄΄».

ΑΠΟΦΑΣΗ 14_2022 6ΚΝΦ7ΛΗ-5Ο6

Έκφραση γνώμης επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης βιομηχανικών Αποβλήτων (ΟΕΔΒΑ) στο Δ. Τανάγρας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 15_2022 96ΥΧ7ΛΗ-44Θ

Εφαρμογή δακοκτονίας σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά τα έτη 2022 και 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 16_2022 6ΤΙΦ7ΛΗ-39Θ

Έγκριση 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 17_2022 Ψ93Ξ7ΛΗ-ΜΓΛ

Έγκριση της 1ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2022 της ΠΣτΕ.

 

2η Συνεδρίαση (Τακτική) 09.01.2022

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση στις 13:00 μμ Κυριακή 09.01.2022

Πίνακας-θεμάτων-αποφάσεων-2ης-τακτικής-συνεδρίασης 09.01.2022 ώρα 13.00

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3_2022 9Μ4Ν7ΛΗ-ΑΩΖ

Σύσταση Επιτροπής «Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», σύμφωνα με το άρθρο 164 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και ορισμός μελών της.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4_2022 6Ε617ΛΗ-Ξ7Χ

Σύσταση Επιτροπής «Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», σύμφωνα με το άρθρο 164 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και ορισμός μελών της.