Συνεδριάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου

16η Συνεδρίαση (Τακτική) 07.09.2022

Πρόσκληση σε Tακτική Συνεδρίαση ΠΣΣΕ 07.09.2022

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 16ης Συνεδρίασης (Τακτική) της 07.09.2022

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 119_2022 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ 120_2022 97Σ37ΛΗ-7ΑΝ

«Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. του έργου με τίτλο «Κατασκευή, λειτουργία και επανένταξη του Χώρου Υγειονομικής Ταφής (Χ.Υ.Τ.Α.) 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Βοιωτίας στη θέση «Τσαρτσάλι» Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας και την αποκατάσταση του υφιστάμενου Χώρου Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΔΑ)» & «Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) 2ης Δ.Ε. Νομού Βοιωτίας» Σύντομος Τίτλος Έργου ή Δραστηριότητας ΜΕΑ ΚΑΙ ΧΥΤΑ/Υ ΘΗΒΑΣ (Ο.Ε.Δ.Α)»

ΑΠΟΦΑΣΗ 121_2022 Χρονική παράταση διάρκειας συνεδρίασης
ΑΠΟΦΑΣΗ 122_2022 ΨΔ1Ω7ΛΗ-0ΥΒ

Λήψη απόφασης για τη μεταβολή του τόπου διεξαγωγής της επόμενης (δια ζώσης ή με μεικτό τρόπο) τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, οποτεδήποτε αυτή οριστεί.

ΑΠΟΦΑΣΗ 123_2022 6ΝΠ07ΛΗ-4Μ4

Έγκριση 8ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 124_2022 9Ο997ΛΗ-ΒΜΩ

Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τα Όργανα της Εταιρείας “Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α” από το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 125_2022 ΨΖΞΩ7ΛΗ-21Φ

Ορισμός εκπροσώπων επιτροπής Πειθαρχικού Συμβουλίου Π.Δ.170/2003, για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στα διοικητικά όργανα των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και στους ιδιοκτήτες λεωφορείων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 126_2022 974Α7ΛΗ-ΓΧΙ

Έγκριση πρακτικού επιτροπής του άρθρου 8β του Ν 2323/1995 σχετικά με την χορήγηση  αδειών  σε  πλωτά  μέσα  που  κινούνται  σε  φυσικές  και  τεχνητές λίμνες για την άσκηση τουριστικών πλόων

ΑΠΟΦΑΣΗ 127 _2022 92ΔΚ7ΛΗ-13Ο

6η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 128_2022 Ψ2ΟΧ7ΛΗ-ΠΗΛ

Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έως το B’ τρίμηνο έτους 2022.

 

15η Συνεδρίαση (Τακτική) 29.07.2022

Πρόσκληση σε Τακτική συνεδρίαση ΠΣΣΕ-29.07.2022

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 15ης Συνεδρίασης (Τακτικής) ΠΣΣΕ 29.07.2022

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 100_2022

Προτάσεις έκδοσης ψηφισμάτων προς εισαγωγή

ΑΠΟΦΑΣΗ 101 _2022

Απόφαση εκτός ημερησίας διάταξης θεμάτων προς εισαγωγή

ΑΠΟΦΑΣΗ 102 _2022 6ΜΣΧ7ΛΗ-7Μ7

«Έγκριση υποβολής πρότασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την αποκατάσταση των υποδομών της από τη θεομηνία στο Δήμο Σκύρου στις 09-07-2022, στο υποπρόγραμμα ΟΤΑ του Ειδικού Προγράμματος Φυσικών Καταστροφών».

ΑΠΟΦΑΣΗ 103_2022 6ΤΡΦ7ΛΗ-234

«Έγκριση υποβολής πρότασης στο υποπρόγραμμα ΟΤΑ του Ειδικού Προγράμματος Φυσικών Καταστροφών».

ΑΠΟΦΑΣΗ 104_2022

Απόφαση παράτασης της χρονικής διάρκειας της συνεδρίασης

ΑΠΟΦΑΣΗ 105_2022 ΨΠΣΑ7ΛΗ-Ρ2Β

Επικύρωση πρακτικών της 12ης έκτακτης – κατεπείγουσας συνεδρίασης της 17.06.2022 και 13ης τακτικής συνεδρίασης της 28.06.2022 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

ΑΠΟΦΑΣΗ 106 _2022

Απόφαση πρόταξης 3ου θέματος της ΗΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ 107_2022 65ΡΓ7ΛΗ-Ξ94

Έκφραση γνώμης για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εγκατάσταση έξι (6) Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 299,6 MW [συνολικά 58 ανεμογεννητριών (Α/Γ)] στη θέση «Νότια Σκύρος – Όρος Κόχυλας» του Δήμου Σκύρου, Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας και την ηλεκτρική τους Διασύνδεση στο Ηπειρωτικό Σύστημα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 108_2022

Απόφαση πρόταξης 7ου θέματος της ΗΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ 109_2022 6ΧΘ07ΛΗ-ΜΧ8

Έκφραση γνώμης για την ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΣΠΗΕ) ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΥΡΓΑΚΙΑ», ΤΗΣ Δ.Ε. ΔΙΡΦΥΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 67,2 MW, ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΑΜΠΛΟΣ» ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΔΙΡΦΥΩΝ & ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 67,2 MW, ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΟΛΥΜΠΟΣ» ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΕΡΕΤΡΙΑΣ, ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ & ΔΙΡΦΥΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 88,2 MW, ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΓΚΡΑΒΕΣ» ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΚΥΜΗΣ ΚΑΙ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 63 MW, ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ, ΕΡΕΤΡΙΑΣ & ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΕΡΓΩΝ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 110_2022 60ΣΙ7ΛΗ-24Ξ

Έγκριση 7ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 111_2022 6ΜΕΡ7ΛΗ-8ΓΔ

Έκφραση γνώμης για την ¨Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για τη Γραμμή Μεταφοράς υψηλής τάσης του Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Συνδυασμένου Κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο ισχύος 651MWel της εταιρείας ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ A.E.

ΑΠΟΦΑΣΗ 112_2022 ΨΩΟΛ7ΛΗ-9ΨΚ

Έκφραση γνώμης για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων σχετικά την επέκταση κατά 160 κλίνες του υφιστάμενου ξενοδοχειακού συγκροτήματος «CLUB MED ΓΡΕΓΟΛΙΜΑΝΟ», (κατηγορίας 4*), δυναμικότητας 858 κλινών και την αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, το οποίο βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή στη θέση Γρεγολίμανο της Τ.Κ. Λιχάδος, Δ.Ε. Λιχάδος του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 113_2022 69ΦΣ7ΛΗ-12Ν

Έκφραση γνώμης για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΓΠ) 2023 – 2027.

ΑΠΟΦΑΣΗ 114_2022 Ψ23Β7ΛΗ-Χ99

Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Τοπικής Επιτροπής της «Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Παρνασσού, Οίτης και Προστατευόμενων Περιοχών Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας»

ΑΠΟΦΑΣΗ 115_2022 6ΗΡΥ7ΛΗ-6Γ7

5η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2022, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΑΠΟΦΑΣΗ 116_2022 ΡΨ7Ν7ΛΗ-ΛΞΑ

Αντικατάσταση μέλους του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ανασυγκρότηση της σύνθεσής του

ΑΠΟΦΑΣΗ 117_2022

1ο Ψήφισμα «Αίτημα ψηφίσματος υπέρ των υγειονομικών για άρση των αναστολών εργασίας».

Ε.Η.Δ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 118_2022

2ο Ψήφισμα «Μελισσοκομικός Σύλλογος Καρύστου ΄΄Δημήτρης Ρήγας΄΄».

Ε.Η.Δ

 

14η Συνεδρίαση (Κατεπείγουσα και ειδική) 03.07.2022

Πρόσκληση σε Κατεπείγουσα και Ειδική συνεδρίαση Π.Σ. 03.07.2022

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 14ης (Κατεπείγουσας και Ειδικής) συνεδρίασης Π.Σ. 03.07.2022

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 98_2022 ΨΟΣΟ7ΛΗ-ΔΧΛ

Αποδοχή παραίτησης του κ. Ηλία Σανίδα από το αξίωμα του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

ΑΠΟΦΑΣΗ 99_2022 6ΟΔ67ΛΗ-ΗΧ3

Εκλογή νέου Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς σύμφωνα με το άρθρο 165 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

13η Συνεδρίαση (Τακτική) 28.06.2022

Πρόσκληση-σε-Τακτική-συνεδρίαση-ΠΣΣΕ-28.06.2022

Πίνακας θεμάτων αποφάσεων 13ης (Τακτικής) συνεδρίασης 28.06.2022

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 87_2022 6ΣΟΔ7ΛΗ-ΡΒ4

Επικύρωση πρακτικών της 9ης τακτικής συνεδρίασης της 28.04.2022, της 10ης έκτακτης-κατεπείγουσας συνεδρίασης της 12.05.2022 και της 11ης τακτικής συνεδρίασης της 26.05.2022 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 88_2022 ΨΦΦΞ7ΛΗ-ΝΧ9

Έγκριση 6ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 89_2022 6ΗΚΧ7ΛΗ-Ξ8Λ

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Περιφερειακό Συμβούλιο στην Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 90_2022 9ΛΟΧ7ΛΗ-6ΥΨ

Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600009 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566.

ΑΠΟΦΑΣΗ 91_2022 6ΨΤΣ7ΛΗ-ΖΙΖ

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) σε τμήμα της Επαρχιακής οδού Στόμιο – Διασταύρωση με Ε.Ο. 8 (Οξύλιθος – Πλατάνα), αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας (Τροποποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της υπ’ αριθ. 161/15.12.2021 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Σ.Ε.).

ΑΠΟΦΑΣΗ 92_2022 6ΩΓ77ΛΗ-1ΙΥ

Εισήγηση Κυκλοφοριακής Μελέτης Άμφισσας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 93_2022 Ω3Δ07ΛΗ-ΖΚΡ

Έγκριση – καθορισμός διαδικασίας για την συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της Π.Ε. Φωκίδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε Παιδικές Κατασκηνώσεις θερινής περιόδου έτους 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ 94_2022 Ρ7987ΛΗ-Η1Θ

Έγκριση κάλυψης δαπάνης συμμετοχής τέκνων του προσωπικού της Π.Ε. Εύβοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε Παιδικές Κατασκηνώσεις για το έτος 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ 95_2022 Ψ29Α7ΛΗ-7Κ4

Έγκριση δύο (2) θέσεων πρακτικής άσκησης για την υποστήριξη προγράμματος πρακτικής άσκησης των μαθητών Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ. Λ. για την Π. Ε. Φθιώτιδας – Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το σχολικό έτος 2022 – 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 96_2022 Ψ9ΥΑ7ΛΗ-ΕΒ7

Έγκριση πρακτικού επιτροπής του άρθρου 8β του Ν 2323/1995 σχετικά με την χορήγηση αδειών σε πλωτά μέσα που κινούνται σε φυσικές και τεχνητές λίμνες για την άσκηση τουριστικών πλόων

ΑΠΟΦΑΣΗ 97_2022 Ψ0Ω97ΛΗ-Ε17

Έγκριση ταμειακού Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2021, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

12η Συνεδρίαση (Έκτακτη-Κατεπείγουσα, δια περιφοράς) 17.06.2022

Πρόσκληση-σε-έκτακτη-κατεπείγουσα-συνεδρίαση-17.06.2022

Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων 12ης Έκτακτης Κατεπείγουσας συνεδρίασης 17.06.2022

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

ΘΕΜΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ 85 _2022 6ΣΜΧ7ΛΗ-ΔΗΓ Έγκριση, βάσει του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 10 του πρότυπου κανονισμού λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΦΕΚ 2938/Β/17.07.2020), για το κατεπείγον της γνωμοδότησης επειδή έχει παρέλθει η σχετική προθεσμία
ΑΠΟΦΑΣΗ  86_2022 Ψ9Θ37ΛΗ-Χ3Σ Έκφραση γνώμης για τη Στρατηγική  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που αφορά το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) «Ιαματικών Πηγών Θερμοπυλών-Καλλιδρόμου» στο Δήμο Λαμιέων, Π.Ε Φθιώτιδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

11η Συνεδρίαση (Τακτική) 26.05.2022

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση ΠΣΣΕ 26.05.2022

Πίνακας θεμάτων αποφάσεων 11ης (Τακτικής) συνεδρίασης 26.05.2022

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 68_2022

Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος προς εισαγωγή.

ΑΠΟΦΑΣΗ 69_2022 Ψ8ΛΟ7ΛΗ-ΡΒΗ

Επικύρωση πρακτικών της 6ης έκτακτης-κατεπείγουσας συνεδρίασης της 21.03.2022, της 7ης έκτακτης-κατεπείγουσας συνεδρίασης της 24.03.2022 και της 8ης τακτικής συνεδρίασης της 13.04.2022 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 70_2022 6ΤΚΔ7ΛΗ-ΔΤΩ

Λήψη απόφασης για τη μεταβολή του τόπου διεξαγωγής της επόμενης (δια ζώσης ή με μεικτό τρόπο) τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, οποτεδήποτε αυτή οριστεί.

ΑΠΟΦΑΣΗ 71_2022 6Υ8Ο7ΛΗ-07Π Έγκριση 5ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2022
ΑΠΟΦΑΣΗ 72_2022 ΨΓΟΖ7ΛΗ-84Ρ

Έγκριση – καθορισμός διαδικασίας για την συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε Παιδικές Κατασκηνώσεις  θερινής περιόδου έτους 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 73_2022 ΩΥΗ97ΛΗ-ΗΝ9

Έγκριση – καθορισµός διαδικασίας για την συµµετοχή των τέκνων του προσωπικού της Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε Παιδικές Κατασκηνώσεις θερινής περιόδου έτους 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 74_2022 9ΠΖ17ΛΗ-ΟΩΞ

Έγκριση – καθορισμός διαδικασίας για τη συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της Π. Ε. Ευρυτανίας Περιφέρειας – Στερεάς Ελλάδας, σε Παιδικές Κατασκηνώσεις θερινής περιόδου έτους 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 75_2022 ΨΘΨΞ7ΛΗ-ΟΚΜ

Έγκριση οκτώ (8) θέσεων πρακτικής άσκησης για την υποστήριξη προγράμματος πρακτικής άσκησης των μαθητών ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ  για την Π. Ε. Φθιώτιδας -Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το σχολικό έτος 2022 – 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 76_2022 ΩΜ9Δ7ΛΗ-Φ2Κ

Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ για απασχόληση στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας) κατά την περίοδο 2022-2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 77_2022 60557ΛΗ-3Ν7

Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ για απασχόληση Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας) κατά την περίοδο 2022-2023

ΑΠΟΦΑΣΗ 78_2022 680Κ7ΛΗ-0ΡΤ

Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ) για απασχόληση στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας) κατά την περίοδο 2022-2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 79_2022 977Ο7ΛΗ-70Κ

Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έως το Α’ τρίμηνο 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 80_2022 9ΔΞΝ7ΛΗ-ΟΜΖ

4η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2022, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 81_2022 9ΕΓΤ7ΛΗ-ΥΛΦ

Έκφραση γνώμης για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που αφορά το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) «Ιαματικών Πηγών Κονιαβίτη Καμένων Βούρλων» στο Δήμο Καμένων Βούρλων, Π.Ε Φθιώτιδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 82_2022

Έκφραση γνώμης για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που αφορά το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) «Ιαματικής Πηγής Λουτρών Θερμοπυλών» στο Δήμο Λαμιέων, Π.Ε Φθιώτιδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 83_2022 9ΙΤΜ7ΛΗ-ΔΞΦ

Υπόδειξη εκπροσώπου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τη συγκρότηση Συμβουλίου Χρηστών Λιμένων Νομού Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 84_2022

«Καταστροφικές πυρκαγιές Β. Εύβοια.»

 

10η Συνεδρίαση (έκτακτη-κατεπείγουσα) 12.05.2022

Πρόσκληση-σε-Εκτακτη-Κατεπείγουσα συνεδρίαση-ΠΣ-12.05.2022

Πίνακας-θεμάτων-αποφάσεων-10ης-Έκτακτης-κατεπείγουσας-συνεδρίασης-12.05.2022

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 66 _2022 ΨΘΝΓ7ΛΗ-ΑΥΙ

Έγκριση, βάσει του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 10 του πρότυπου κανονισμού λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΦΕΚ 2938/Β/17.07.2020), για το κατεπείγον της μεταβολής του τόπου της επόμενης (δια ζώσης ή με μεικτό τρόπο) τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, οποτεδήποτε αυτή οριστεί.

ΑΠΟΦΑΣΗ 67_2022 60Ν17ΛΗ-9ΥΥ

Λήψη απόφασης για τη μεταβολή του τόπου διεξαγωγής της επόμενης (δια ζώσης ή με μεικτό τρόπο) τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, οποτεδήποτε αυτή οριστεί.

 

9η Συνεδρίαση (Τακτική) 28.04.2022

Πρόσκληση-σε-τακτική-συνεδρίαση-ΠΣ-28.04.2022.

Πρόσκληση (ΟΕ ως προς την ώρα) σε τακτική συνεδρίαση ΠΣ 28.04.2022

Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων 9ης Συνεδρίασης (Τακτικής) 28.04.2022

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 54 _2022

Απόφαση πρόταξης 3ου θέματος ΗΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ 55_2022 68ΥΣ7ΛΗ-Ε1Ο

Έκφραση γνώμης για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2021-2027.

ΑΠΟΦΑΣΗ 56_2022 ΨΩΗΞ7ΛΗ-650

Έκφραση γνώμης για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας 2021-2027.

ΑΠΟΦΑΣΗ 57_2022 6ΦΣΥ7ΛΗ-8ΕΨ

Έκφραση γνώμης για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2021-2025.

ΑΠΟΦΑΣΗ 58_2022 ΨΒΩΖ7ΛΗ-9ΚΚ Έκφραση γνώμης για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 2021-2025.
ΑΠΟΦΑΣΗ 59_2022 ΨΝΤ27ΛΗ-ΤΜΖ

Έκφραση γνώμης για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος «Μεταφορές» 2021-2027.

ΑΠΟΦΑΣΗ 60_2022

Απόφαση πρόταξης 8ου και 9ου θέματος ΗΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ 61_2022 ΨΦΔΗ7ΛΗ-Κ9Γ

Έγκριση κατάρτισης του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) έτους 2022 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που περιλαμβάνει τις Συλλογικές Αποφάσεις : ΣΑΕΠ 066, ΣΑΕΠ 566, ΣΑΕΠ 766, ΣΑΕΠ 866, ΣΑΜΠ 066, ΣΑΜΠ 366, ΣΑΜΠ 766 και ΣΑΜΠ 966

ΑΠΟΦΑΣΗ 62_2022 ΨΝΑ27ΛΗ-ΛΘΡ

Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ 63_2022

Απόφαση πρόταξης 7ου θέματος ΗΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ 64_2022 Ψ0657ΛΗ-ΕΔΓ

Έγκριση κατάρτισης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), έτους 2022, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 466 (Πρόγραμμα Πυρόπληκτων περιοχών Στερεάς Ελλάδας. 

ΑΠΟΦΑΣΗ 65_2022 ΨΧΤΝ7ΛΗ-ΣΨ3

Έκφραση γνώμης για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» της περιόδου 2021-2027.

 

8η Συνεδρίαση (Τακτική) 13.04.2022

Πρόσκληση-σε-τακτική-συνεδρίαση-ΠΣ-13.04.2022.

Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων 8ης Συνεδρίασης (Τακτικής) 13.04.2022

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 38 _2022 Ρ4ΥΟ7ΛΗ-3ΣΚ

Απόφαση χρονικής παράτασης της συνεδρίασης

ΑΠΟΦΑΣΗ 39_2022 9ΠΘΘ7ΛΗ-ΑΗΩ

Απόφαση εισαγωγής 1ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης

ΑΠΟΦΑΣΗ 40_2022 ΡΤΟΑ7ΛΗ-1Ι0

Λήψη απόφασης για αρμοδιότητα έκδοσης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από αυθαίρετη κατάληψη απαλλοτριωμένης ζώνης της Επαρχιακής οδού ‘’Λ. Αιδηψού- Ήλια – Ροβιές’’ (υπ’ αρ. 28)

ΑΠΟΦΑΣΗ 41_2022 9ΗΗ97ΛΗ-ΡΟΚ

Απόφαση εισαγωγής 2ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης

ΑΠΟΦΑΣΗ 42_2022 Ψ6ΑΖ7ΛΗ-ΤΤΚ

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) σε τμήμα της Εθνικής Οδού υπ’ αριθ. 44 Χαλκίδα – Λέπουρα με έναρξη από την Ερέτρια και λήξη στο ξενοδοχείο ‘Holiday in Evia’, για κατασκευή υπόγειου καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης του δημόσιου έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ Ε.Ε.Λ. ΕΡΕΤΡΙΑΣ» του Δήμου Ερέτριας και εκτελείται από την ανάδοχο εταιρεία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΥΒΑ Α.Ε. – SEC», αρμοδιότητας ΠΕ Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 43_2022 9ΖΤΙ7ΛΗ-ΨΘ0

Επικύρωση πρακτικών της 3ης τακτικής συνεδρίασης 2022, της 4ης ειδικής συνεδρίασης 2022 και της 5ης τακτικής συνεδρίασης 2022, του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 44_2022 6ΙΠΥ7ΛΗ-ΡΑΨ

Έγκριση 3ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 45_2022 61637ΛΗ-ΛΗΦ

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) στο πλαίσιο κατασκευής του έργου: «ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ προς Ε.Ε.Λ.» από την Ανάδοχο ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ για τη Δ.Ε.Υ.Α.Χαλκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 46_2022 6ΠΚ57ΛΗ-Ξ1Ψ

Συνένωση των υφιστάμενων όμορων εδρών επιβατηγών δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) του Δήμου Αγράφων της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 47_2022 6ΜΡ47ΛΗ-Υ7Ξ

3η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2022, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 48_2022 Ρ62Λ7ΛΗ-6Χ8

Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έως το Δ’ τρίμηνο 2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 49_2022 ΩΧΣΥ7ΛΗ-Β6Ζ

Έγκριση αναμορφωμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 50_2022 ΡΑΥΟ7ΛΗ-Ω9Η

Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΑΠΟΦΑΣΗ 51_2022 ΩΜΡ87ΛΗ-Π7Η

Τροποποίηση της αριθμ. 223/2020 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας «Απόφαση ορισμού προσώπων που θα συνυπογράφουν τις συναλλαγές με τα πιστωτικά ιδρύματα, για την Περιφέρεια Στερεάς»

ΑΠΟΦΑΣΗ 52_2022 6ΣΛ97ΛΗ-ΗΘ8

Αντικατάσταση μελών των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ανασυγκρότηση της σύνθεσής τους.

ΑΠΟΦΑΣΗ 53_2022 ΩΝΜ57ΛΗ-1ΞΒ

Ορισμός μέλους για το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Πολιτιστικής Ανάπτυξης Στερεάς «Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε.» από την παράταξη «Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση – Απόστολος Γκλέτσος» προς αντικατάσταση μέλους που ανεξαρτητοποιήθηκε.

7η Συνεδρίαση (Έκτακτη – Κατεπείγουσα) 24.03.2022

Πρόσκληση σε Έκτακτη  – Κατεπείγουσα συνεδρίαση 24.03.2022

Πίνακας θεμάτων αποφάσεων 7ης Συνεδρίασης ( Έκτακτης – Κατεπείγουσας)  24.03.2022

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 36 _2022 69ΘΦ7ΛΗ-2Μ3

Έγκριση, βάσει του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 10 του πρότυπου κανονισμού λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΦΕΚ 2938/Β/17.07.2020), για το κατεπείγον της ανάγκης λήψης απόφασης για την αντικατάσταση Περιφερειακών Συμβούλων στο ΔΣ του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, «ΣΚΑΠΑΝΗ AE», λόγω της σύντομης χρονικά σύγκλησής του.

ΑΠΟΦΑΣΗ 37_2022 61Ε37ΛΗ-ΘΒΚ

Αντικατάσταση στο ΔΣ του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, «ΣΚΑΠΑΝΗ AE» Περιφερειακών Συμβούλων από την Περιφερειακή Παράταξη «Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση-Απόστολος Γκλέτσος