Συνεδριάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου

12η Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας Περιφερειακής Αρχής (04.07.2024)

Σας προσκαλούμε σε ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής για το τρίτο δίμηνο του έτους 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 168Α του Ν. 3852/2010 (A’ 87) όπως προστέθηκε με το άρθρο 17 του ν. 5056/2023 (Α’ 163) . Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr), την Πέμπτη 04 Ιουλίου 2024 και ώρα 11:00 πμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Λάμπρου Παπαδήμα» (Αινιάνων 6-8, Λαμία)

Πρόσκληση στην 12η ( Ειδική )Συνεδρίαση λογοδοσίας Περιφερειακής Αρχής 04.07.2024

11η Τακτική Συνεδρίαση 2024 (27.06.2024)

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση  του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η οποία, σύμφωνα με  την παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr), την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024 και ώρα 11:00 πμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Λάμπρου Παπαδήμα» (Αινιάνων 6-8, Λαμία) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Πρόσκληση στην 11 (Τακτική) Συνεδρίαση 27.06.2024

10η Τακτική Συνεδρίαση 2024 (29.05.2024)

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η οποία, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr), την Τετάρτη 29 Μαΐου 2024 και ώρα 11:00 πμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Λάμπρου Παπαδήμα» (Αινιάνων 6-8, Λαμία)για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Πρόσκληση στην 10η (Τακτική) Συνεδρίαση 2024 (29.05.2024)

Πίνακας Θεμάτων – Αποφάσεων 10ης Συνεδρίασης (Τακτική) της 29ης Μαΐου 2024

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 73_2024 Ρ3ΤΕ7ΛΗ-ΕΟ1

1η Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος: Από την Περιφερειακή Παράταξη «Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση-Απόστολος Γκλέτσος», κείμενο ψηφίσματος Επιτροπής Κατοίκων Μύτικα Ευβοίας, σχετικά με τη διόδευση καλωδίων υπερυψηλής τάσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 74_2024 69ΔΚ7ΛΗ-ΦΡΗ

1ο ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΗΔ «Κείμενο ψηφίσματος Επιτροπής Κατοίκων Μύτικα Ευβοίας σχετικά με τη διόδευση καλωδίων υπερυψηλής τάσης.»

Ψήφισμα βάσει απόφασης 74_2024

ΑΠΟΦΑΣΗ 75_2024 92ΚΓ7ΛΗ-ΔΤΙ

2η Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος: Από την Περιφερειακή Παράταξη «Επιμένουμε στην καρδιά της Ελλάδας» σχετικά με τη διόδευση των υπόγειων καλωδίων υπερυψηλής τάσης στον οικισμό Μύτικα Ευβοίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 76_2024 ΡΩΚ67ΛΗ-Φ02

2ο ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΗΔ «Σχετικά με τη διόδευση των υπόγειων καλωδίων υπερυψηλής τάσης στον οικισμό Μύτικα Ευβοίας»

Ψήφισμα βάσει απόφασης 76_2024

ΑΠΟΦΑΣΗ 77_2024 Ρ6ΗΛ7ΛΗ-ΖΕΟ

Τρεις προτάσεις έκδοσης ψηφισμάτων:

3η Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος: Από την Περιφερειακή Παράταξη «Επιμένουμε στην καρδιά της Ελλάδας» σχετικά με την υπόθεση διαφθοράς στη ΔΟΥ Χαλκίδας.

4η Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος: Από την Περιφερειακή Παράταξη «Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση-Απόστολος Γκλέτσος» σχετικά με την υπόθεση διαφθοράς στη ΔΟΥ Χαλκίδας.

5η Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος: Από την Περιφερειακή Παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας» σχετικά με την υπόθεση διαφθοράς στη ΔΟΥ Χαλκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 78_2024

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 79_2024 Ψ8ΤΓ7ΛΗ-ΙΘΙ

Ορισμός Περιφερειακού Συμβούλου για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείο Καρπενησίου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 80_2024 ΡΝΛΤ7ΛΗ-Τ4Ε

Έγκριση πρακτικού επιτροπής του άρθρου 8β του Ν 2323/1995 σχετικά με τη χορήγηση αδειών σε πλωτά μέσα που κινούνται σε φυσικές και τεχνητές λίμνες για την άσκηση τουριστικών πλόων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 81_2024 ΨΖΛΗ7ΛΗ-ΗΡΟ

Έκφραση γνώμης επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου επικαιροποιημένης στρατηγικής για τη διαχείριση των εξαντλημένων ραδιενεργών και επιβαρυμμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων της Βουλγαρίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 82_2024 9ΛΟΩ7ΛΗ-328

Έκφραση γνώμης για τη  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και το φάκελο μελέτης για την έγκριση ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης (ΕΠΕ), στην περιοχή των Οινοφύτων Ασωπού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 83_2024 ΨΙ0Ξ7ΛΗ-ΚΦΝ

Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ για απασχόληση στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας) κατά την περίοδο 2024-2025.

ΑΠΟΦΑΣΗ 84_2024 ΨΓΠ57ΛΗ-Λ29

Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ για απασχόληση στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας) κατά την περίοδο 2024-2025.

ΑΠΟΦΑΣΗ 85_2024 Ψ21Ξ7ΛΗ-Δ4Γ

Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ για απασχόληση στην Π. Ε. Βοιωτίας – Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας κατά την περίοδο 2024- 2025.

ΑΠΟΦΑΣΗ 86 _2024 Ψ0Ω37ΛΗ-ΧΤΘ

Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ) για απασχόληση στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας) κατά την περίοδο 2024-2025.

ΑΠΟΦΑΣΗ 87_2024 9Μ2Γ7ΛΗ-ΒΕΖ

Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. για απασχόληση στην Π. Ε. Φθιώτιδας – Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά την περίοδο 2024 – 2025.

ΑΠΟΦΑΣΗ 88_2024 98ΛΜ7ΛΗ-ΩΑΗ

Έγκριση – καθορισμός διαδικασίας για την συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της Π.Ε. Ευβοίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε Παιδικές Κατασκηνώσεις θερινής περιόδου έτους 2024

ΑΠΟΦΑΣΗ 89_2024 ΕΠ7Ξ7ΛΗ-ΑΔ3

Έγκριση – καθορισμός διαδικασίας για την συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε Παιδικές Κατασκηνώσεις θερινής περιόδου έτους 2024

ΑΠΟΦΑΣΗ 90_2024 ΡΓΕΘ7ΛΗ-009

Έγκριση-καθορισμός διαδικασίας για την συμμετοχή των τέκνων των υπαλλήλων που υπηρετούν στις υπηρεσίες της Π.Ε.Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε Παιδικές Κατασκηνώσεις θερινής περιόδου για το έτος2024.

ΑΠΟΦΑΣΗ 91_2024 Ρ0ΣΝ7ΛΗ-ΛΤΡ

Έγκριση – καθορισμός διαδικασίας για τη συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της Π. Ε. Ευρυτανίας Περιφέρειας – Στερεάς Ελλάδας, σε Παιδικές Κατασκηνώσεις θερινής περιόδου έτους 2024.

ΑΠΟΦΑΣΗ 92_2024 Ε1ΑΥ7ΛΗ-5Δ0

Έγκριση – καθορισμός διαδικασίας για την συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της Π.Ε. Φωκίδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε Παιδικές Κατασκηνώσεις θερινής περιόδου έτους 2024.

ΑΠΟΦΑΣΗ 93_2024 9ΒΗΞ7ΛΗ-8ΥΙ

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) σε οδικά τμήμα της Επαρχιακής οδού ΕΟ 36 (Δροσιά-Λουκίσια- Πλατανάκι-Μουρίκι), αρμοδιότητας ΠΕ Εύβοιας, για την εκτέλεση του έργου «Συμπληρωματικά έργα αποχέτευσης Δήμου Χαλκιδέων, επί της ΕΟ 36», από την ΔΕΥΑ Χαλκίδας

ΑΠΟΦΑΣΗ 94 _2024 6Σ1Κ7ΛΗ-Π1Ν

Έγκριση 4ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2024.

ΑΠΟΦΑΣΗ 95_2024 Ψ9ΟΛ7ΛΗ-Π7Β

3ο ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΗΔ «Σχετικά με την υπόθεση διαφθοράς στη ΔΟΥ Χαλκίδας.» (κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, επικεφαλής περιφερειακής παράταξης «Επιμένουμε στην καρδιά της Ελλάδας»)

Ψήφισμα βάσει απόφασης 95_2024

ΑΠΟΦΑΣΗ 96_2024 ΨΣΟΗ7ΛΗ-ΨΟΜ

4ο ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΗΔ «Σχετικά με την υπόθεση διαφθοράς στη ΔΟΥ Χαλκίδας.» (κ. Βασιλική Αγγελοπούλου, Περιφερειακή Σύμβουλος «Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση-Απόστολος Γκλέτσος)

ΑΠΟΦΑΣΗ 97_2024 ΨΤ507ΛΗ-ΚΒ4

5ο ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΗΔ «Σχετικά με την υπόθεση διαφθοράς στη ΔΟΥ Χαλκίδας.» (κ. Στέφανος Μουτουσίδης, Περιφερειακός Σύμβουλος «Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας»)

 

9η Ειδική Συνεδρίαση 2024 Λογοδοσίας Περιφερειακής Αρχής (13.05.2024)

Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη για την 10η.05.2024 ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής για το δεύτερο δίμηνο του έτους 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 168Α του Ν. 3852/2010 (A’ 87) όπως προστέθηκε με το άρθρο 17 του ν. 5056/2023 (Α’ 163) αναβάλλεται και μετατίθεται για τη Δευτέρα 13 Μαΐου 2024 και ώρα 17:00μμ. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr), ως προαναφέρεται, τη Δευτέρα 13 Μαΐου 2024 και ώρα 17:00μμ στην αίθουσα συνεδριάσεων «Λάμπρου Παπαδήμα» (Αινιάνων 6-8, Λαμία).

Μετάθεση ημερομηνίας ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής (13.05.2024)

 

Σας προσκαλούμε σε ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής για το δεύτερο δίμηνο του έτους 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 168Α του Ν. 3852/2010 (A’ 87) όπως προστέθηκε με το άρθρο 17 του ν. 5056/2023 (Α’ 163). Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr), την Παρασκευή 10 Μαΐου 2024 και ώρα 11:00 πμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Λάμπρου Παπαδήμα» (Αινιάνων 6-8, Λαμία

Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση λογοδοσίας Περιφερειακής Αρχής

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 9ης Ειδικής Συνεδρίασης 2024 Λογοδοσίας Περιφερειακής Αρχής (13.05.2024)

 

8η Τακτική Συνεδρίαση 2024 – (24.04.2024)

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση  του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η οποία, σύμφωνα με  την παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr), την Τετάρτη 24 Απριλίου 2024 και ώρα 11:00 πμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Λάμπρου Παπαδήμα» (Αινιάνων 6-8, Λαμία) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Πρόσκληση στην 8η (Τακτική) Συνεδρίαση 2024

Πίνακας Θεμάτων – Αποφάσεων 8ης Συνεδρίασης (Τακτική) της 24ης Απριλίου 2024

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 57_2024

1η Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος: Από την Περιφερειακή Παράταξη «Πατρίδα μας η Στερεά Ελλάδα», με θέμα: «ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΑΜΥΝΕΩΝ (ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ) ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 58_2024

2η Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος: Από την Περιφερειακή Παράταξη «Πατρίδα μας η Στερεά Ελλάδα», με θέμα: «ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΤΟΡΠΗΛΙΚΟΥ «ΒΕΛΟΣ» ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΥΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 59_2024 63ΛΖ7ΛΗ-ΥΟΕ

Εισήγηση για έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) και εργοταξιακής σήμανσης για την εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας της Ε.Ο. 77 μέσω προσωρινής όδευσης παράκαμψης στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου ‘’ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ 77 (ΤΜΗΜΑ ΨΑΧΝΑ – ΠΑΓΩΝΤΑ)’’

ΑΠΟΦΑΣΗ 60_2024 6Ν527ΛΗ-ΧΓΗ

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) σε οδικά τμήματα της Εθνικής οδού Χαλκίδας-Ιστιαίας-Αιδηψού (υπ’ αρ. 77), αρμοδιότητας ΠΕ Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 61_2024 9Ω3Φ7ΛΗ-Ω5Φ

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) σε τμήμα της Επαρχιακής οδού Νο 31 Σκύρος – Λιναριά, αρμοδιότητας ΠΕ Εύβοιας

ΑΠΟΦΑΣΗ 62_2024 ΨΗΜΑ7ΛΗ-ΜΡΓ

Συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 13, παρ. 4 του ΠΔ 242/1996 (ΦΕΚ Α’/179) για το χρονικό διάστημα της περιφερειακής περιόδου 2024-2028 για την ΠΕ Ευβοίας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 63_2024 6ΓΑΔ7ΛΗ-ΡΙΣ

Υπόδειξη εκπροσώπων για την Επιτροπή του Ν. 2734 / 1999 , άρθρο 3

ΑΠΟΦΑΣΗ 64_2024 ΨΜ4Κ7ΛΗ-ΞΜΠ

Ορισμός Περιφερειακού Συμβούλου για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείο Άμφισσας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 65_2024 Ψ9Μ47ΛΗ-ΖΦ9

Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.37/2024 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί ορισμού εκπροσώπου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 66_2024 Ψ9ΞΙ7ΛΗ-2ΝΟ

Εξαίρεση από τον περιορισμό ασυμβίβαστου άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος με την άσκηση καθηκόντων της επιστημονικής συνεργάτη του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας, Μαρίνας Λέτη του Πολυχρόνη

ΑΠΟΦΑΣΗ 67_2024 6ΝΟΞ7ΛΗ-Ψ0Β

Έγκριση 3ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2024.

ΑΠΟΦΑΣΗ 68_2024 ΨΞΦΙ7ΛΗ-ΖΜ3

Έγκριση αναμορφωμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης(ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2024.

ΑΠΟΦΑΣΗ 69_2024 ΨΡΨ57ΛΗ-ΡΤ7

2η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 70_2024 ΨΦΠΦ7ΛΗ-ΟΩΓ

Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έως το Α’ τρίμηνο 2024

ΑΠΟΦΑΣΗ 71_2024 Ψ3287ΛΗ-ΓΔΩ

1ο Ψήφισμα Ε.Η.Δ.

«ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΑΜΥΝΕΩΝ (ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ) ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 72_2024 9ΟΔ77ΛΗ-00Σ

2ο Ψήφισμα Ε.Η.Δ.

«ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΤΟΡΠΗΛΙΚΟΥ «ΒΕΛΟΣ» ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΥΜΗΣ»

Ψήφισμα βάσει απόφασης 72_2024

7η Τακτική Συνεδρίαση – (18.04.2024)

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση  του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η οποία, σύμφωνα με  την παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr), την Πέμπτη 18 Απριλίου 2024 και ώρα 11:00 πμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Λάμπρου Παπαδήμα» (Αινιάνων 6-8, Λαμία), με θέμα

Πρόσκληση στην 7η (Τακτική) Συνεδρίαση 18.04.2024

7η Τακτική Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου (Ηχητικό)

Πίνακας Θεμάτων – Αποφάσεων 7ης Συνεδρίασης (Τακτική) της 18ης Απριλίου 2024

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 55_2024 6ΩΒΚ7ΛΗ-6ΧΑ

Πρόταση λήψης απόφασης:

1.       Λήψη ξεκάθαρης απόφασης, χωρίς αστερίσκους, ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας τάσσεται κατά της κατασκευής ΧΥΤΕΑ-ΧΥΤΒΑ στην θέση Κεραμιδέζα του Δήμου Τανάγρας, αναγράφοντας στην απόφαση όλους τους λόγους που αναφέρθηκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο ως επιχειρήματα για την παραπάνω απόφαση. Να αποσταλεί η απόφαση στο ΣτΕ (μαζί με την ανάκληση της απόφασης νομικής εκπροσώπησης της Π.Σ.Ε.), στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και στην Εταιρεία ΕΛΒΙΟΚ ΜΑΕ.

2.   Άρση της βεβαίωσης χωροθέτησης με αριθμό πρωτοκόλλου 1341/170054 (1/8/2022) της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την κατασκευή ΧΥΤΕΑ-ΧΥΤΒΑ στην θέση Κεραμιδέζα του Δήμου Τανάγρας.

3.    Αλλαγή της απόφασης -γνωμοδότησης αρ. 356/2023 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας με την οποία εκφράζει θετική γνώμη για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το έργο: «Γνωμοδότηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) για το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ) 2020-2030» που αναφέρει την περιοχή της Τανάγρας ως υποδοχέα των περισσότερων επικίνδυνων αποβλήτων της χώρας, από θετική σε αρνητική .

4.    Άρση των αποφάσεων (100/2024 και 218/2024 της Περιφερειακής Επιτροπής) για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο ΣΤΕ, κατά της αίτησης ακύρωσης για την κατασκευή ΧΥΤΕΑ-ΧΥΤΒΑ στην θέση Κεραμιδέζα του Δήμου Τανάγρας και των 44 κατοίκων του Δήμου Τανάγρας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 56_2024 9ΝΑΟ7ΛΗ-6Υ0

Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος:

-Το Περιφερειακό Συμβούλιο αναγνωρίζει την ανάγκη να δημιουργηθεί μια υποδομή διαχείρισης των αποβλήτων που παράγονται στην περιοχή, με τρείς βασικές προϋποθέσεις:

– Χωροθέτηση σε θέση υποδεδειγμένη από την τοπική κοινωνία και τις αρχές.

– Δυναμικότητα που να επιτρέπει την εισροή μόνο όσων αποβλήτων παράγονται στη Στερεά Ελλάδα.

– Λειτουργία της μονάδας με θεσμοθετημένο κοινωνικό έλεγχο, μέσα από το Παρατηρητήριο Υγείας και Περιβάλλοντος και με διαρκή, ζωντανή και ανεμπόδιστη δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών στις σχετικές πληροφορίες.

Ψήφισμα βάσει απόφασης 56_2024

 

 

 

 

 

6η Τακτική Συνεδρίαση 2024 (27.03.2024)

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η οποία, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr), την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024 και ώρα 11:00 πμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Λάμπρου Παπαδήμα» (Αινιάνων 6-8, Λαμία) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Πρόσκληση στην 6η Τακτική Συνεδρίαση 2024 (27.03.2024)

Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων 6ης Συνεδρίασης (Τακτική) της 27ης Μαρτίου 2024

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 37_2024 ΨΡ517ΛΗ-ΠΞΔ

Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.25/2024 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί ορισμού εκπροσώπου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε Βοιωτίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 38_2024 ΡΒ7Κ7ΛΗ-Ω97

Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Συμβούλιο Χρηστών Λιμένων Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 39_2024 9Ξ7Τ7ΛΗ-9Ρ0

Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 40_2024 9ΚΟΓ7ΛΗ-ΚΩΤ

Ορισμός μελών για συγκρότηση επιτροπής για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης/ ανανέωσης οίκου ανοχής και χρήσης οικήματος από εκδιδόμενο πρόσωπο με αμοιβή.

ΑΠΟΦΑΣΗ 41_2024 954Χ7ΛΗ-Β3Ζ

Ορισμός μελών για Συγκρότηση Επιτροπής του Ν.2734/1999 (ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ).

ΑΠΟΦΑΣΗ 42_2024 9ΠΟΤ7ΛΗ-00Ε

Έγκριση χορήγησης αποζημίωσης σε ιδιώτες μεταφορείς για την μεταφορά μαθητών στο πλαίσιο παροχής δημόσιας υπηρεσίας, τα μέσα των οποίων πληρούν τις κατάλληλες προδιαγραφές (ζώνες ασφαλείας, ΚΤΕΟ κτλ) λόγω έλλειψης μεταφορικών μέσων δημόσιας χρήσης σε ορεινές, δύσβατες ή νησιωτικές περιοχές στον Νομό Ευβοίας, για το σχολικό έτος 2022-2023 σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 680/4-1-2023 (ΦΕΚ 7Β΄/5-1-2023) Κ.Υ.Α. με θέμα: «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 50025/2018 ΚΥΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 43_2024 9Φ767ΛΗ-ΝΒΗ

Έγκριση της 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 44_2024 95ΣΦ7ΛΗ-ΗΡΡ

Έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έως το Δ’ τρίμηνο 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 45 _2024 6Μ257ΛΗ-ΟΑΝ

Έγκριση ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2019 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 46_2024 979Ε7ΛΗ-ΚΙΜ

Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Μέριμνας

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 47_2024 9ΡΕΣ7ΛΗ-ΕΟ1

Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 48_2024 69ΠΒ7ΛΗ-396

Έκφραση γνώμης για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΑΠΟΦΑΣΗ 49_2024 90ΘΣ7ΛΗ-ΚΘΔ

Έκφραση γνώμης για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης Λιμένα Κύμης (Π.Ε.Α.Λ.) της Π.Ε. Εύβοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 50_2024 ΡΠΛΤ7ΛΗ-6ΣΚ

Έγκριση 2ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2024.

ΑΠΟΦΑΣΗ 51_2024 ΨΟΚΣ7ΛΗ-ΖΓ5

Ανακατάταξη Οδικού Τμήματος της Νέας Εθνικής Οδού 1 από προ του Νοτιοανατολικού κόμβου Οικισμού Μώλου έως το ύψος των διοδίων Αγίας Τριάδας, του Δήμου Καμένων Βούρλων, από Βασικό (Πρωτεύον) σε Δευτερεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο

ΑΠΟΦΑΣΗ 52_2024 ΕΔΦΝ7ΛΗ-ΙΟΑ

Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στα συλλογικά όργανα της εταιρείας «ΣΚΑΠΑΝΗ Ανώνυμη Εταιρεία – Αναπτυξιακός Οργανισμός Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 

ΑΠΟΦΑΣΗ 53_2024 ΡΡΚΟ7ΛΗ-Ξ7Ι

Διόρθωση λόγω γραφικού σφάλματος της αρίθμ. 238/2018 «ΦΕΚ 3547/ Β/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία τροποποιήθηκε το καταστατικό του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 54_2024 ΨΟΦΜ7ΛΗ-ΑΜ3

Έγκριση των πρακτικών της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 21-12-21 της  Ανώνυμης Εταιρείας, ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΗΣΙΟΔΟΣ Α.Ε-Β.Α.Ε.Π.Α.Ε  και κάλυψη δαπάνης εκκαθαριστών.

5η Έκτακτη – δια περιφοράς συνεδρίαση 2024 (19.03.2024)

Λόγω ανάγκης άμεσης λήψης απόφασης για την απότιση φόρου τιμής δεδομένης της χθεσινής απώλειας του Δημητρίου Τιμπλαλέξη, ο οποίος υπήρξε ο πρώτος  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, σας προσκαλούμε σε έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, βάσει του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 10 του πρότυπου κανονισμού λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΦΕΚ 2938/Β/17.07.2020)

 

Πρόσκληση σε Έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση

Πίνακας Θεμάτων – Αποφάσεων 5ης Συνεδρίασης (Έκτακτης – Κατεπείγουσας) της 19ης Μαρτίου 2024

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

ΘΕΜΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ 35_2024  6ΘΖΕ7ΛΗ-ΟΒ5 Έγκριση, βάσει του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 10 του πρότυπου κανονισμού λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΦΕΚ 2938/Β/17.07.2020), για το κατεπείγον της αναγκαιότητας άμεσης λήψης απόφασης για την απότιση φόρου τιμής λόγω της χθεσινής απώλειας του Δημητρίου Τιμπλαλέξη, ο οποίος υπήρξε πρώτος Πρόεδρος του  Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.
ΑΠΟΦΑΣΗ 36_2024 9ΨΛΚ7ΛΗ-ΦΕΛ Απότιση φόρου τιμής στον αποβιώσαντα, Δημήτριο Τιμπλαλέξη, ο οποίος υπήρξε ο πρώτος Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου  Στερεάς Ελλάδας.

4η Ειδική Συνεδρίαση 2024 Λογοδοσίας Περιφερειακής Αρχής (05.03.2024)

Σας προσκαλούμε σε ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής για το πρώτο δίμηνο του έτους 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 168Α του Ν. 3852/2010 (A’ 87) όπως προστέθηκε με το άρθρο 17 του ν. 5056/2023 (Α’ 163). Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr),την Τρίτη 05 Μαρτίου 2024 και ώρα 11:00 πμ,στην αίθουσα συνεδριάσεων «Λάμπρου Παπαδήμα» (Αινιάνων 6-8, Λαμία)

Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής

Πίνακας Θεμάτων – Αποφάσεων 4ης Συνεδρίασης (Ειδική) λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής

 

3η Τακτική Συνεδρίαση 2024 (14.02.2024)

Πρόσκληση στην 3η (Τακτική) Συνεδρίαση 14.02.2024

Πίνακας Θεμάτων – Αποφάσεων 3ης Συνεδρίασης (Τακτική) της 14ης Φεβρουαρίου 2024

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 24_2024

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ 25_2024 9ΒΝΞ7ΛΗ-Ο97

Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε Βοιωτίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 26_2024

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ 27_2024 61Λ97ΛΗ-ΒΒΠ

Έγκριση 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2024.

ΑΠΟΦΑΣΗ 28_2024 ΕΤΩΣ7ΛΗ-0ΓΗ

Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Γενική Συνέλευση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με τίτλο Δίκτυο για τον πολιτισμό και τον τουρισμό στη Φωκίδα “Δίκτυο Δελφών”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 29_2024 ΨΥΓΓ7ΛΗ-ΧΩ7

Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο του «Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας» με διακριτικό τίτλο «ΚΕ.ΠΕ.Π.Ψ.Υ – Π. Ε. Φθιώτιδας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 30_2024 695Η7ΛΗ-Ζ2Τ

Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Φωκίδας «Διαδρομή».

ΑΠΟΦΑΣΗ 31_2024 9ΔΧ77ΛΗ-ΘΓΨ

Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π. Ε. Ευβοίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 32 _2024 ΨΧΘΞ7ΛΗ-ΛΧΓ

Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Συμβούλιο Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.).

ΑΠΟΦΑΣΗ 33_2024 633Δ7ΛΗ-ΛΙΤ

Έγκριση της ετήσιας έκθεσης της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2022, στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής

ΑΠΟΦΑΣΗ 34_2024 6Μ5Ν7ΛΗ-9Ε4

«Ψήφισμα στήριξης αγροτών».

Ψήφισμα βάσει απόφασης 34_2024