Συνεδριάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου

8η συνεδρίαση Π.Σ. 2020

8η Πρόσκληση Π.Σ.

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 8ης συνεδρίασης Π.Σ.

Ορθή Επανάληψη  Πίνακα θεμάτων -αποφάσεων 8ης συνεδρίασης Π.Σ. 2020

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 200_2020 ΩΩΨΣ7ΛΗ-ΔΑ7 Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος: Από την Περιφερειακή Παράταξη «Πατρίδα μας η Στερεά», με θέμα «Εξασφάλιση επιπλέον χρηματοδότησης και προσωπικού για την συνολική συμμετοχή των παιδιών στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες (ΚΔΠΑμεΑ)»
ΑΠΟΦΑΣΗ 201_2020 6Γ1Π7ΛΗ-62Ε Παράταση Χρονικής Διάρκειας της Συνεδρίασης
ΑΠΟΦΑΣΗ 202_2020 6ΛΛΤ7ΛΗ-ΑΞΟ Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού, έτους 2020.
ΑΠΟΦΑΣΗ 203_2020 ΨΡΤΟ7ΛΗ-ΡΟΘ Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με κάλυψη της δαπάνης από Κ.Α.Π., έτους 2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 204_2020 6ΡΨΝ7ΛΗ-9ΧΡ Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού, έτους 2021, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
ΑΠΟΦΑΣΗ 205_2020 Ω6707ΛΗ-8ΚΔ Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος– Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ. ΟΑΕΔ) για απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά το σχολικό έτος 2020-21».
ΑΠΟΦΑΣΗ 206_2020 ΩΔΔ27ΛΗ-ΡΞ2 Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος των Περιφερειακών ΚΑΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2020 (Περιφερειακοί ΚΑΠ- ΤΡΟΠ. 03).
ΑΠΟΦΑΣΗ 207_2020 68ΘΗ7ΛΗ-7ΔΔ Εισήγηση για κάλυψη δαπανών από το έργο με τίτλο «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό & Επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας» και ενάριθμο 2014ΕΠ56600011 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα (σφοδρή κακοκαιρία «Θάλεια») που έπληξαν το Νομό Εύβοιας στις 08 & 09 Αυγούστου 2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 208_2020 9ΨΗΗ7ΛΗ-ΔΩΖ Πρόταση αύξησης εγκεκριμένου προϋπολογισμού και τροποποίησης υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 566 : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ» με Κ.Α. 2014ΕΠ56600011.
ΑΠΟΦΑΣΗ 209_2020 ΩΓΧ97ΛΗ-Α22 Πρόταση ένταξης για χρηματοδότηση νέων έργων στη ΣΑΕΠ 866 του ΠΔΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα (σφοδρή κακοκαιρία «Θάλεια») που έπληξαν το Νομό Εύβοιας στις 08 & 09 Αυγούστου 2020.
ΑΠΟΦΑΣΗ 210_2020 Ω6Σ97ΛΗ-ΥΩΣ Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Εύβοιας έτους 2020.
ΑΠΟΦΑΣΗ 211_2020 ΨΙΟΗ7ΛΗ-ΦΟΟ Έγκριση 4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Ευρυτανίας έτους 2020 (τροπ. 04.)
ΑΠΟΦΑΣΗ 212_2020 ΨΚΔΣ7ΛΗ-2Ι2 Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φθιώτιδας, για το έτος 2020.
ΑΠΟΦΑΣΗ 213_2020 ΩΥΟΑ7ΛΗ-ΟΙ3 Έγκριση κατάρτισης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε) έτους 2020 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 466 (Πρόγραμμα Πυρόπληκτων περιοχών Στερεάς Ελλάδας).
ΑΠΟΦΑΣΗ 214_2020 ΩΘΙΠ7ΛΗ-9ΓΠ Έγκριση πρότασης τροποποίησης της ΣΑΕΠ 056/2 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020 .
ΑΠΟΦΑΣΗ 215_2020 9Ψ6Λ7ΛΗ-3ΕΦ Πρόταση τροποποίησης πίνακα υποέργων στο έργο της ΣΑΕΠ 066 με ΚΕ 2018ΕΠ06600017 του Π.Δ Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020.
ΑΠΟΦΑΣΗ 216_2020 Ω9607ΛΗ-ΕΩ9 Πρόταση τροποποίησης πίνακα υποέργων στο έργο της ΣΑΕΠ 066 με ΚΕ 2018ΕΠ06600026 του Π.Δ Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020.
ΑΠΟΦΑΣΗ 217_2020 ΨΤ1Κ7ΛΗ-Κ4Τ Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600009 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ» της ΣΑΕΠ 566.
ΑΠΟΦΑΣΗ 218_2020 6ΛΨΑ7ΛΗ-ΟΡΒ Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600016 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566.
ΑΠΟΦΑΣΗ 219_2020 6ΣΤΓ7ΛΗ-ΗΓ0 Έγκριση ταμειακού Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2019, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΑΠΟΦΑΣΗ 220_2020 6ΥΔΦ7ΛΗ-ΡΦΗ 5η τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΑΠΟΦΑΣΗ 221_2020 ΨΕΝ57ΛΗ-ΠΑ3 Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έως το Β’ τρίμηνο 2020.
ΑΠΟΦΑΣΗ 222_2020 6ΑΑΗ7ΛΗ-ΒΦΕ Έκτακτη Εισφορά στο Δίκτυο Δελφών .
ΑΠΟΦΑΣΗ 223_2020 64ΙΔ7ΛΗ-ΓΨΔ Τροποποίηση της αριθμ. 242/2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας «Απόφαση ορισμού προσώπων που θα συνυπογράφουν τις συναλλαγές με τα πιστωτικά ιδρύματα, για την Περιφέρεια Στερεάς».
ΑΠΟΦΑΣΗ 224_2020 9Ρ9Ν7ΛΗ-ΩΝΘ Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Στερεάς Ελλάδας
ΑΠΟΦΑΣΗ 225_2020 Ω78Ι7ΛΗ-ΙΡΓ Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 12η Τακτική Γεν. Συνέλευση Μετόχων της Ευβοϊκής Ανώνυμης Εταιρείας Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών
ΑΠΟΦΑΣΗ 226_2020 Ψ7797ΛΗ-Λ78 Έγκριση προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης στο πλαίσιο του προγράμματος Fabulos του Δήμου Λαμιέων.
ΑΠΟΦΑΣΗ 227_2020 6Λ767ΛΗ-Ι9Φ «Εξασφάλιση επιπλέον χρηματοδότησης και προσωπικού για την συνολική συμμετοχή των παιδιών στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες (ΚΔΠΑμεΑ)»

 

7η συνεδρίαση Π.Σ. 2020

7η Πρόσκληση Π.Σ.

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 7ης συνεδρίασης Π.Σ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

ΘΕΜΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ 199_2020    ΨΖ2Π7ΛΗ-ΑΕΒ Λήψη απόφασης για τη μεταβολή του τόπου διεξαγωγής της επόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, οποτεδήποτε αυτή οριστεί.

 

6η συνεδρίαση Π.Σ. 2020

6η Πρόσκληση Π.Σ.

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 6ης συνεδρίασης Π.Σ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

Απόφαση 150_2020 6ΝΔΨ7ΛΗ-Ε4Ι Απόφαση εισαγωγής τεσσάρων (4) προτάσεων έκδοσης ψηφισμάτων
Απόφαση 151_2020 6ΨΗΟ7ΛΗ-ΝΣΔ Έγκριση κάλυψης δαπάνης συμμετοχής τέκνων του προσωπικού της Π. Ε. Εύβοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε Παιδικές Κατασκηνώσεις για το έτος 2020.
Απόφαση 152_2020 6Ο6Ζ7ΛΗ-Α7Δ Έγκριση κάλυψης δαπάνης για την συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της Π. Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε Παιδικές Κατασκηνώσεις για το έτος 2020 ».
Απόφαση 153_2020 68037ΛΗ-4ΩΩ

Έγκριση δεκατεσσάρων (14) θέσεων πρακτικής άσκησης για την υποστήριξη προγράμματος πρακτικής άσκησης των μαθητών ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ και του ΕΠΑ. Λ. – Μεταλυκειακό έτος – τάξη Μαθητείας για την Π. Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το σχολικό έτος 2020 – 2021.

Απόφαση 154_2020 Ω9ΚΙ7ΛΗ-ΕΙΨ

Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

(Μεταλυκειακό Έτος– Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) για απασχόληση στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας) κατά το σχολικό έτος 2020-21.

Απόφαση 155_2020 ΨΟ8Β7ΛΗ-ΞΕΠ Εισήγηση για διάθεση θέσεων Μαθητείας ΕΠΑΛ
Απόφαση 156_2020 6ΔΦΥ7ΛΗ-ΩΒΥ Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Ε.Ο. 3 Λαμίας – Λιβαδειάς (τοποθέτηση φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο Αγίας Μαρίνας – Κ. Τιθορέας)».
Απόφαση 157_2020 9Ρ307ΛΗ-ΝΜΖ Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Ευρυτανίας, για το έτος 2020.
Απόφαση 158_2020 ΩΛΠΨ7ΛΗ-0ΣΠ Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φθιώτιδας, για το έτος 2020.
Απόφαση 159_2020 ΨΙΘ87ΛΗ-51Ξ Έγκριση 4ης τροποποίησης (τροπ. 04) Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φωκίδας έτους 2020.
Απόφαση 160_2020 6Β9Ε7ΛΗ-291

Έγκριση πρότασης τροποποίησης των ΣΑ ΕΠ066 και ΕΠ766 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020

Απόφαση 161_2020 Ψ8ΚΦ7ΛΗ-ΝΤΞ

Πρόταση τροποποίησης πίνακα υποέργων στο έργο της ΣΑΕΠ 066 με ΚΕ 2016ΕΠ06600007 του Π.Δ .Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020.

Απόφαση 162_2020 ΩΧ0Χ7ΛΗ-9ΩΧ Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600002 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ» της ΣΑΕΠ 566.
Απόφαση 163_2020 Ω08Θ7ΛΗ-ΦΑΒ Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2017ΕΠ56600002 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566
Απόφαση 164_2020 9ΣΘ67ΛΗ-ΔΒ5 Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600007 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ » της ΣΑΕΠ 566
Απόφαση 165_2020 9ΣΑΗ7ΛΗ-ΦΝΞ Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2017ΕΠ56600003 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566
Απόφαση 166_2020 ΩΗΝ27ΛΗ-ΨΗ8 Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600008 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ » της ΣΑΕΠ 566 .
Απόφαση 167_2020 9ΞΦΕ7ΛΗ-4ΘΡ Αύξηση προϋπολογισμού και τροποποίηση πίνακα υποέργων του ενάριθμου 2014ΕΠ56600004 “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ” της ΣΑΕΠ566
Απόφαση 168_2020 Ψ9Β57ΛΗ-Λ77 Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600002 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ» της ΣΑΕΠ 566
Απόφαση 169_2020 Ψ9ΖΡ7ΛΗ-ΩΦΝ Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600010 της ΣΑΕΠ 566 με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ»
Απόφαση 170_2020 6ΧΤΓ7ΛΗ-ΑΙΖ Πρόταση παράτασης του χρονοδιαγράμματος των εργασιών και της ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης στο έργο της ΣΑΕΠ 066 με ΚΕ 2016ΕΠ06600015 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020.
Απόφαση 171_2020 6ΩΞΒ7ΛΗ-5Λ9 Απόφαση παράτασης της χρονικής διάρκειας της συνεδρίασης κατά μία (1) ώρα.
Απόφαση 172_2020 ΨΩΩΒ7ΛΗ-ΧΑΖ Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης και παραρτήματος αυτής με τον Δήμο Καρπενησίου για την υλοποίηση του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
Απόφαση 173_2020 ΩΚΤΝ7ΛΗ-2ΕΡ Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης & παραρτήματος της με την Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδας για το έργο : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ Ι.Μ ΧΑΛΚΙΔΑΣ», και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
Απόφαση 174_2020 ΨΣΗΚ7ΛΗ-7Β7 Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης & παραρτήματος της με την Ιερά Μητρόπολη Θηβών και Λεβαδείας για το έργο : «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ‘’ΚΕΛΙΖΑ’’», και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης
Απόφαση 175_2020 6ΞΜ57ΛΗ-ΦΑΧ Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και του ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ για το έργο της ΣΑΕΠ 066 με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ – ΜΑΚΑΡΙΩΤΙΣΣΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ» και ΚΕ 2019ΕΠ06600005, εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
Απόφαση 176_2020 ΩΓΓΖ7ΛΗ-ΙΔΧ Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και του Δήμου Αγράφων, για το έργο της ΣΑΕΠ 066 με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΡΒΑΡΙΑΔΑ – ΜΑΡΑΘΟΣ Α’ (ΦΑΣΗ) » και ΚΕ 2018ΕΠ06600082, εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
Απόφαση 177_2020 Ψ5ΡΡ7ΛΗ-71Ξ Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε για το έργο της ΣΑΕΠ 066 με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ – Β’ ΦΑΣΗ» και ΚΕ 2020ΕΠ06600003, εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
Απόφαση 178_2020 ΨΗΨΛ7ΛΗ-ΤΥΧ Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και του ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ για το έργο της ΣΑΕΠ 066 με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΛΙΑΡΤΟΣ ΣΤΡΟΒΙΚΙ» και ΚΕ 2019ΕΠ06600035, εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
Απόφαση 179_2020 Ψ4ΡΝ7ΛΗ-ΞΘΣ Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και του Δήμου Αγράφων, για το έργο της ΣΑΕΠ 066 με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑ-ΣΙΧΝΙΚΟ (Α΄ΦΑΣΗ)» και ΚΕ 2018ΕΠ06600083, εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Απόφαση 180_2020 Ψ43Ο7ΛΗ-Α5Τ Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και του Δήμου Αγράφων, για το έργο της ΣΑΕΠ 066 με τίτλο: « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΑΦΑ-ΤΡΙΔΕΝΤΡΟ» και ΚΕ 2018ΕΠ06600065, εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
Απόφαση 181_2020 ΩΣΛΔ7ΛΗ-Η1Δ Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και του ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ για το έργο της ΣΑΕΠ 066 με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΚΟΨΕΙΚΑ » και ΚΕ 2018ΕΠ06600084, εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
Απόφαση 182_2020 Ω0Π07ΛΗ-Ρ6Μ Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και του Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας για το έργο της ΣΑΕΠ 066 με τίτλο: «Αναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Διστόμου» και ΚΕ 2019ΕΠ06600011, εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
Απόφαση 183_2020 ΨΒΨΒ7ΛΗ-ΒΦ5 Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και του ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ για το έργο της ΣΑΕΠ 066 με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΘΗΒΑΣ (Β’ ΦΑΣΗ» και ΚΕ 2019ΕΠ06600003, εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης .
Απόφαση 184_2020 ΩΧ367ΛΗ-ΞΤΒ Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Τανάγρας για το έργο : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ», και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης .
Απόφαση 185_2020 6Ν9Β7ΛΗ-387 Έγκριση παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Αναπτυξιακής Φωκικής Α.Ε-Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρεία ΟΤΑ, για το έργο ‘’ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ- ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΒΑΡΝΑΚΟΒΑΣ’’ Π.Ε Φωκίδας
Απόφαση 186_2020 97ΕΩ7ΛΗ-Ω4Α α) Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής, Σχολή Επιστημών Τροφίμων, Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων και Ποτών και β) ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
Απόφαση 187_2020 ΨΡΘ27ΛΗ-ΚΦ0 Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του ΟΛΝΕ (Οργανισμού Λιμένων Ν. Ευβοίας Α.Ε.) για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ Λ. ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ (ΟΛΝΕ Α.Ε.)» και ορισμού μελών στην Επιτροπή Παρακολούθησης.
Απόφαση 188_2020 ΨΛΠ27ΛΗ-ΟΨ9 Τροποποίηση των άρθρων 1 , 2 και 5 της αρ. 158/2019 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και του ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ για το έργο της ΣΑΕΠ 066 με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΑΤΟ ΕΩΣ ΤΗΝ Ι.Μ. ΣΑΓΜΑΤΑ» και ΚΕ 2019ΕΠ06600033.
Απόφαση 189_2020 ΨΠΓΗ7ΛΗ-0ΦΔ 4η Τροποποίηση προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Απόφαση 190_2020 Ψ4ΕΡ7ΛΗ-ΖΚ8 Έγκριση εξουσιοδότησης Περιφερειάρχη, για τον ορισμό αρμοδίων υπαλλήλων για την κίνηση – διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών και υπογραφής των αντίστοιχων δηλώσεων ορισμού υπεύθυνου λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Απόφαση 191_2020 93ΜΚ7ΛΗ-Ω7Μ
Γνωμοδότηση σύμφωνα με τις παραγράφους 2,3 και 4 του άρθρου 46 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ5/Α/17-01-2018), αναφορικά με την ανεπάρκεια αδρανών υλικών, λόγω απουσίας καθορισμένων λατομικών περιοχών στη Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας και την υποβολή εισήγησης από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας προς τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για τον καθορισμό λατομικών περιοχών στη Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας
Απόφαση 192_2020 ΨΠΧΕ7ΛΗ-ΘΟΓ Τροποποίηση του προγράμματος έτους 2020 για συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε Επιχειρηματικές Εκθέσεις Εσωτερικού και Εξωτερικού
Απόφαση 193_2020 6Ι127ΛΗ-7ΑΘ Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αρμόδιας για θέματα των επετειακών δράσεων για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821
Απόφαση 194_2020 ΩΛΓΗ7ΛΗ-Ε5Α Έγκριση σύναψης και σχεδίου Πρωτοκόλλου Συνεργασίας Εταιρικού Σχήματος στο πλαίσιο της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ”. Eξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή του.
Απόφαση 195_2020 Ψ2ΔΩ7ΛΗ-540

«Ψήφισμα για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας του Ελληνισμού, σε ισλαμικό τζαμί.»

Απόφαση 196_2020 6Χ5Β7ΛΗ-3ΝΒ «Πρόταση της Περιφερειακής Αρχής για κοινό Ψήφισμα-∆ιαμαρτυρία Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.»
Απόφαση 197_2020 Ψ92Ρ7ΛΗ-Γ9Ο «Ψήφισμα σχετικά με την με την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Πάρκου στη Βαλαώρα Ευρυτανίας»
Απόφαση 198_2020 6ΚΕ67ΛΗ-ΒΚ5

«Επαναφορά πρότασης για το μαρτυρικό Δίστομο.»

5η συνεδρίαση Π.Σ. 2020

5η Πρόσκληση Π.Σ.

Ορθή Επανάληψη 5ης Πρόσκλησης Π.Σ.

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 5ης συνεδρίασης Π.Σ.

Ορθή Επανάληψη Πίνακα θεμάτων-αποφάσεων 5ης συνεδρίασης Π.Σ. 2020

Ορθή Επανάληψη ΙΙ Πίνακα θεμάτων -αποφάσεων 5ης συνεδρίασης Π.Σ. 2020

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 103_2020 94ΝΨ7ΛΗ-42Ε Απόφαση εισαγωγής δύο (2) προτάσεων
έκδοσης ψηφισμάτων
ΑΠΟΦΑΣΗ 104_2020 ΩΡΣΒ7ΛΗ-3ΙΨ Αντικατάσταση μέλους
και του αναπληρωτή του, στη Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης της από
12/7/2018 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και
Δήμου Λαμιέων για την κατασκευή του
έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ
ΛΑΜΙΑΣ».
ΑΠΟΦΑΣΗ 105_2020 ΩΖΑ87ΛΗ-ΖΛΧ Ορισμός εκπροσώπου της
“Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”,
στο Δ.Σ της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία «Διαχείριση και Διοίκηση
Βιομηχανικής Περιοχής Θίσβης Βοιωτίας
Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο
«ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. ΑΕ».
ΑΠΟΦΑΣΗ 106_2020 6Π997ΛΗ-8ΛΩ

Έγκριση
2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος
των Περιφερειακών ΚΑΠ Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας έτους 2020 (Περιφερειακοί
ΚΑΠ- ΤΡΟΠ. 02).

ΑΠΟΦΑΣΗ 107_2020 Ω1Ξ17ΛΗ-160

Έγκριση 3ης Τροποποίησης
Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Εύβοιας
έτους 2020.

ΑΠΟΦΑΣΗ 108_2020 ΨΨ2Κ7ΛΗ-ΓΥΧ
Έγκριση 2ης Τροποποίησης
Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Ευρυτανίας
έτους 2020.
ΑΠΟΦΑΣΗ 109_2020 6ΤΠΥ7ΛΗ-ΒΣΑ Έγκριση 2ης Τροποποίησης
Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Βοιωτίας
έτους 2020.
ΑΠΟΦΑΣΗ 110_2020 6ΛΛ47ΛΗ-5ΘΩ Έγκριση 3ης τροποποίησης
(τροπ. 03) Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ
Φωκίδας έτους 2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 111_2020 6Ψ2Θ7ΛΗ-ΠΗΝ Απόφαση Χρονικής
Παράτασης Συνεδρίασης
ΑΠΟΦΑΣΗ 112_2020 ΨΠ2Β7ΛΗ-2Ο5 Έγκριση πρότασης
τροποποίησης της ΣΑ ΕΠ066 του Π.Δ.Ε. της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους
2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 113_2020 6Φ9Υ7ΛΗ-3Α1

Έγκριση
πρότασης τροποποίησης της ΣΑ ΕΠ3562 του
Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
έτους 2020.

ΑΠΟΦΑΣΗ 114_2020 ΨΗ147ΛΗ-2Θ7

Εγγραφή νέου έργου στην ΣΑΕΠ866 για
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών μετά
τα ακραία καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις)
που έπληξαν το Κωπαϊδικό Πεδίο στους
Δήμους Ορχομενού και Αλιάρτου –
Θεσπιέων της Π.Ε. Βοιωτίας στις 04 – 06
Απριλίου 2020.

ΑΠΟΦΑΣΗ 115_2020 ΩΒΥΓ7ΛΗ-ΕΩΝ Εγγραφή νέου έργου
αρμοδιότητας της Περιφέρειας στην
ΣΑΕΠ866 για αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα
(βροχοπτώσεις) που έπληξαν τον Δήμο
Καμένων Βούρλων της Π.Ε. Φθιώτιδας
στις 04 Απριλίου 2020.
ΑΠΟΦΑΣΗ 116_2020 Ψ7ΜΔ7ΛΗ-ΠΘ8 Εγγραφή νέου έργου
αρμοδιότητας του Δήμου Καμένων Βούρλων
στην ΣΑΕΠ866 για αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα
(βροχοπτώσεις) στις 04 Απριλίου 2020.
ΑΠΟΦΑΣΗ 117_2020 ΨΚΗ97ΛΗ-6Λ6 Εγγραφή νέου ενάριθμου
αρμοδιότητας Δήμου Λοκρών στην ΣΑΕΠ866
για την αποκατάσταση ζημιών δημόσιων
υποδομών, μετά τα ακραία καιρικά
φαινόμενα (βροχοπτώσεις) στις 04 – 05
Απριλίου 2020.
ΑΠΟΦΑΣΗ 118_2020 ΩΕΦ77ΛΗ-Α9Μ Εγγραφή νέου ενάριθμου
αρμοδιότητας Δήμου Ερέτριας στην
ΣΑΕΠ866 για την αποκατάσταση ζημιών σε
δίκτυα υποδομών, μετά τα ακραία καιρικά
φαινόμενα (βροχοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν
στις 04 – 07 Απριλίου 2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 119_2020 6ΘΡΗ7ΛΗ-ΡΛΕ

Εγγραφή
νέου ενάριθμου αρμοδιότητας Δήμου
Ιστιαίας-Αιδηψού στην ΣΑΕΠ866 μετά τα
ακραία καιρικά φαινόμενα
(βροχοπτώσεις,πλημμύρες) που έπληξαν
το Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού του Νομού
Ευβοίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 120_2020 6ΝΙΚ7ΛΗ-ΓΘΤ

Εγγραφή νέου ενάριθμου
αρμοδιότητας Δήμου Κύμης – Αλιβερίου
στην ΣΑΕΠ866 για την αποκατάσταση
ζημιών σε δίκτυα υποδομών, μετά τα
ακραία καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις)
που εκδηλώθηκαν στις 04 – 07 Απριλίου
2020.

ΑΠΟΦΑΣΗ 121_2020 9ΖΦΩ7ΛΗ-Κ3Ζ Τροποποίηση πίνακα
υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου
2017ΕΠ56600002 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» της ΣΑΕΠ
566
ΑΠΟΦΑΣΗ 122_2020 6ΒΚ17ΛΗ-ΡΓ7 Έγκριση Σύναψης και
Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΕΥΔΑΠ (ΝΠΔΔ), για την
προμήθεια των αναγκαίων ποσοτήτων
ακατέργαστου νερού, για την ενίσχυση
της άρδευσης του Κωπαίδικού Πεδίου,
για την αρδευτική περίοδο 2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 123_2020 61Ε97ΛΗ-ΠΘΟ Έγκριση σύναψης και
σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης
μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού, της Περιφέρειας Στερεάς
και της Ιεράς Μητρόπολης Καρπενησίου
για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», εξουσιοδότηση κ.
Περιφερειάρχη για την υπογραφή της
και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης
ΑΠΟΦΑΣΗ 124_2020 99ΩΧ7ΛΗ-2ΙΔ Έγκριση Σχεδίου
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμου
Αγράφων, για την υλοποίηση του υποέργου
“ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΤΣΟΥΚΑ – ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ
ΑΠΟ Χ.Θ. 2+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 6+000” του ενάριθμου
2016ΕΠ86600000, (ΣΑΕΠ866, ενάριθμο 2016ΕΠ86600000,
με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΛΟΓΩ
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016»).
ΑΠΟΦΑΣΗ 125_2020 6ΓΝΕ7ΛΗ-ΕΘΨ

Έγκριση
σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και του Δήμου
Καρπενησίου, για το έργο της ΣΑΕΠ 066
με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΕΩΝ –
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΔΕ ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ» και ΚΕ
2018ΕΠ06600078, εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη
για την υπογραφή της και ορισμός μελών
στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 126_2020 6ΟΨΑ7ΛΗ-ΗΩΘ

Έγκριση σύναψης και
σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης
μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
και του Δήμου Καρπενησίου, για το έργο
της ΣΑΕΠ 066 με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ – ΚΑΛΛΙΘΕΑ» και
ΚΕ 2018ΕΠ06600072, εξουσιοδότηση κ.
Περιφερειάρχη για την υπογραφή της
και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 127_2020 ΩΞΩΨ7ΛΗ-93Ω Έγκριση σύναψης και
σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης
μεταξύ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ και της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ, για το έργο της ΣΑΕΠ 066 με
τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΔΑΦΝΟΥΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» και ΚΕ
2019Π06600013, εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη
για την υπογραφή της και ορισμός μελών
στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
ΑΠΟΦΑΣΗ 128_2020 9Λ3Ν7ΛΗ-859 Έγκριση σύναψης και
σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης
μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
και του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας
και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης για τη μελέτη:
«Συμπληρωματικές μελέτες για την
επέκταση Αλιευτικού καταφυγίου στον
Καραβόμυλο Φθιώτιδας».
ΑΠΟΦΑΣΗ 129_2020 ΩΚ2Μ7ΛΗ-ΛΡΓ Έγκριση τροποποίησης
της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και
του ΤΟΕΒ Αμουρίου – Λιανοκλαδίου –
Ζηλευτού για το έργο: «Πρόγραμμα
πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών
και καταστροφών που προκαλούνται από
θεομηνίες στους ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού
της χώρας (Επισκευή τριών αρδευτικών
γεωτρήσεων του ΤΟΕΒ Αμουρίου –
Λιανοκλαδίου – Ζηλευτού)».
ΑΠΟΦΑΣΗ 130_2020 63ΞΤ7ΛΗ-2ΤΜ Έγκριση σύναψης και
σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης
μεταξύ της μεταξύ της 5ης Υ.Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
& ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για το έργο: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ
ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη
για την υπογραφή της και ορισμός μελών
στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 131_2020 9ΓΧΕ7ΛΗ-Γ7Ι

Έγκριση
1ης τροποποίησης (παράταση προθεσμίας)
της Προγραμματικής Σύμβασης της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Γ.Π.Α.)
για την εκτέλεση του έργου της ΣΑΕΠ766
με ΚΑ:2017ΕΠ76600012 και τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΩΠΑΪΔΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 132_2020 ΨΤ6Ρ7ΛΗ-Ρ3Ε

Έγκριση παράτασης της
χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Θηβαίων
με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
ΔΕ ΒΑΓΙΩΝ, ΔΕ ΘΙΣΒΗΣ, ΔΕ ΠΛΑΤΑΙΩΝ ΣΤΟΝ
ΔΗΜΟ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017 – 2018 (Α’
ΦΑΣΗ)»

ΑΠΟΦΑΣΗ 133_2020 6Δ5Ο7ΛΗ-ΔΘ4 Έγκριση σύναψης
Προγραμματικής σύμβασης με το Λιμενικό
Ταμείο Ν. Φωκίδας για την εκτέλεση του
έργου «Συντήρηση και επέκταση δικτύου
ηλεκτροφωτισμού στην ζώνη λιμένα
Ιτέας (Λ.Τ. Ν. Φωκίδας)», προϋπολογισμού
124.000,00€, που έχει ενταχθεί στην ΣΑΕ
189, και ορισμός εκπροσώπων της ΠΣΤΕ
για την σύσταση της επιτροπής
παρακολούθησης της.
ΑΠΟΦΑΣΗ 134_2020 Ω6Ε27ΛΗ-ΑΝ0 Έγκριση σύναψης
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης(Α.Π.Θ) και της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση του
έργου «Παρακολούθηση Δυνητικώς Τοξικών
Μικροφυκών στις Ζώνες Παραγωγής και
Αλιείας Δίθυρων Μαλακίων των
Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας και
Εύβοιας για την χρονική περίοδο Ιούνιος
2020 έως Ιούνιος 2023».
ΑΠΟΦΑΣΗ 135_2020 Ω13Χ7ΛΗ-5ΟΚ Έγκριση σύναψης και
σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης
μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
και του ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, για το έργο
της ΣΑΕΠ 066 με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,
ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ
ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ» και ΚΕ 2018Π06600056, εξουσιοδότηση
κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της
και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 136_2020 977Ψ7ΛΗ-1ΒΟ

Έγκριση
σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και του ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΕΞΑΡΧΟΣ
– ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ», εξουσιοδότηση κ.
Περιφερειάρχη για την υπογραφή της
και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 137_2020 6ΖΠΗ7ΛΗ-ΔΞΣ

Έγκριση σύναψης
Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο
Λαμιέων, για τη «Διοίκηση και λειτουργία
του Κέντρου Προσωρινής Φιλοξενίας
Προσφύγων – Μεταναστών Θερμοπυλών»

ΑΠΟΦΑΣΗ 138_2020 9ΔΠΒ7ΛΗ-0ΔΒ Έγκριση σύναψης
Προγραμματικής σύμβασης με το
Γραμματικοπούλειο Τρίγκειο και Μπάλειο
Θ.Χ.Π. Ιτέας για την εκτέλεση του έργου
«Γραμματικοπούλειο Τρίγκειο και
Μπάλειο ΘΧΠ Ιτέας. Ανέγερση νέας
πτέρυγας-Διαμόρφωση περιβάλλοντος
χώρου – Εξοπλισμός», προϋπολογισμού
2.500.000,00€, που έχει ενταχθεί στην ΣΑΕ
093, και ορισμός εκπροσώπων της ΠΣΤΕ
για την σύσταση της επιτροπής
παρακολούθησης της
ΑΠΟΦΑΣΗ 139_2020 Ψ4Ζ67ΛΗ-66Ρ 3η Τροποποίηση
Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους
2020, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΑΠΟΦΑΣΗ 140_2020 6ΜΑΨ7ΛΗ-ΩΜΞ

Έκθεση
αποτελεσμάτων εκτέλεσης του
Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, έως το Α’ τρίμηνο 2020.

ΑΠΟΦΑΣΗ 141_2020 ΨΒ167ΛΗ-ΧΣΟ

Έγκριση αναμορφωμένου
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ)
οικονομικού έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 142_2020 ΨΑΝΤ7ΛΗ-ΨΡΒ Έγκριση πρόσληψης
προσωπικού µε σύμβαση μίσθωσης έργου,
στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού
Έργου με τίτλο Fostering the role of public
authorities as demanders of innovation through public procurement
– Ενισχύοντας τον ρόλο των Δημόσιων
Αρχών ως προμηθευτών καινοτομίας μέσω
δημοσίων συμβάσεων» και ακρωνύμιο
«i-Buy» το οποίο συγχρηματοδοτείται από
το πρόγραμμα «INTERREG EUROPE».
ΑΠΟΦΑΣΗ 143_2020 Ω9ΝΛ7ΛΗ-ΓΥΚ

Έγκριση
πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την
αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών
και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε.
Φθιώτιδας, κατά την θερινή περίοδο

ΑΠΟΦΑΣΗ 144_2020 6ΞΑΜ7ΛΗ-Κ1Ξ

Έγκριση πρόσληψης
προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας
δύο (2) μηνών, για αντιμετώπιση
κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων
αναγκών της Π. Φωκίδας

ΑΠΟΦΑΣΗ 145_2020 6ΠΝΤ7ΛΗ-ΤΡΔ Έγκριση πρόσληψης
προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας
δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση
κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων
αναγκών της Π. Ε. Ευρυτανίας
ΑΠΟΦΑΣΗ 146_2020 ΨΦΗΞ7ΛΗ-ΛΦΓ Έγκριση του σχεδίου της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω
δασικών πυρκαγιών.
ΑΠΟΦΑΣΗ 147_2020 9ΠΕ97ΛΗ-ΒΑ7

Γνωμοδότηση
σύμφωνα με τις παραγράφους 2,3 και 4 του
άρθρου 46 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ5/Α/17-01-2018),
αναφορικά με την ανεπάρκεια αδρανών
υλικών, λόγω απουσίας καθορισμένων
λατομικών περιοχών στη Περιφερειακή
Ενότητα Ευρυτανίας και την υποβολή
εισήγησης από τον Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας προς τον Συντονιστή
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας
– Στερεάς Ελλάδας για τον καθορισμό
λατομικών περιοχών στη Περιφερειακή
Ενότητα Ευρυτανίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 148_2020 643Η7ΛΗ-1Β9

«Ψήφισμα του Περιφερειακού
Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, για την
προστασία της Οίτης
.».

ΑΠΟΦΑΣΗ 149_2020 ΨΟ7Γ7ΛΗ-7ΩΟ «Σχετικά με το νόμο του
υπουργείου Τουρισμού “Ειδικές μορφές
τουρισμού και διατάξεις για την
τουριστική ανάπτυξη”».

 

4η Συνεδρίαση Π.Σ. 2020

4η Πρόσκληση Π.Σ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ -ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 4ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 97_2020 ΩΚΠΡ7ΛΗ-0ΔΚ

Απόφαση εισαγωγής τριών (3) προτάσεων έκδοσης ψηφισμάτων

ΑΠΟΦΑΣΗ 98_2020 ΨΙ1Ψ7ΛΗ-Ζ16

Τροποποίηση προγράμματος τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2020.

ΑΠΟΦΑΣΗ 99_2020 Ρ8ΓΟ7ΛΗ-54Α

«Ψήφισμα Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, για το Νόμο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 100_2020 Ψ55Π7ΛΗ-ΘΗ8

«Πρόταση Ψηφίσματος για το νόμο δήθεν προστασίας του Περιβάλλοντος»

ΑΠΟΦΑΣΗ 101_2020 ΡΠ3Γ7ΛΗ-ΜΨΔ

Πρόταση αποστολής των, δια των ανωτέρω ψηφισμάτων, θεμάτων του Νόμου 4685/2020, «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 102_2020 Ρ13Τ7ΛΗ-5ΥΖ

«Ψήφισμα για την προστασία της πρώτης κατοικίας».

3η Συνεδρίαση Π.Σ. 2020

2η Συνεδρίαση Π.Σ. 2020

2η Πρόσκληση Π.Σ.

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 2ης συνεδρίασης Π.Σ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 42_2020 ΨΒΩΣ7ΛΗ-ΠΑΟ Προτάσεις έκδοσης ψηφισμάτων προς εισαγωγή
ΑΠΟΦΑΣΗ 43_2020 ΨΙΓ37ΛΗ-ΗΒ4 Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης προς εισαγωγή
ΑΠΟΦΑΣΗ 44_2020 696Ι7ΛΗ-ΧΟΙ Εισήγηση προς Περιφερειακό Συμβούλιου για την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ), στο τμήμα Παραλία Στομίου – τέλος ορίου (νότια) οικισμού Πλατάνας, στην Ε.Ο. ‘’Παράκαμψη Οξυλίθου’’, της Ε.Ο. 8 ‘’Χάνια Αυλωναρίου – Οριό – Οξύλιθος – Πλατάνα – Παραλία Κύμης’’
ΑΠΟΦΑΣΗ 45_2020 6ΡΡΞ7ΛΗ-ΖΕΛ Πρόταξη 8ου θέματος στη συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΗ 46_2020 Ψ3ΠΔ7ΛΗ-ΚΨΝ Έκφραση γνώμης για την παραχώρηση της χρήσης ακινήτου έναντι τιμήματος κατόπιν δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4061/2012 όπως ισχύουν.
ΑΠΟΦΑΣΗ 47_2020 ΩΦ0Δ7ΛΗ-673 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. Βοιωτίας
ΑΠΟΦΑΣΗ 48_2020 Ω7ΣΞ7ΛΗ-ΖΓΨ Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του προγράμματος, βάσει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει, για την αντιμετώπιση αναγκών του Προγράμματος εμβολιασμού της Οζώδους Δερματίτιδας των βοοειδών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.
ΑΠΟΦΑΣΗ 49_2020 ΨΕ6Ρ7ΛΗ-Υ3Χ Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας μέχρι ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης, για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, στην εφαρμογή του Προγράμματος Εμβολιασμών κατά της Οζώδους Δερματίτιδας.
ΑΠΟΦΑΣΗ 50_2020 ΨΠΩΤ7ΛΗ-1ΛΑ Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του προγράμματος, βάσει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει, για την αντιμετώπιση αναγκών του Προγράμματος εμβολιασμού της Οζώδους Δερματίτιδας των βοοειδών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας
ΑΠΟΦΑΣΗ 51_2020 6Β057ΛΗ-55Ζ Έγκριση για τη δημόσια προκήρυξη – πρόσκληση για την επιλογή του Συμπαραστάτη του Πολίτη & της Επιχείρησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
ΑΠΟΦΑΣΗ 52_2020 ΨΞΣΩ7ΛΗ-3ΩΠ Τροποποίηση της αριθμ. 317/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ως προς τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης «Παροχή ολοκληρωμένης ιατρικής φροντίδας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του τοκετού σε γυναίκες, μόνιμες κάτοικοι ορεινών και δυσπρόσιτων περιοχών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στα πλαίσια πολιτικών αντιμετώπισης της υπογεννητικότητας» με τον φορέα υπό την επωνυμία «HOPE GENESIS ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «HOPEgenesis
ΑΠΟΦΑΣΗ 53_2020 6Γ637ΛΗ-ΖΔΡ Εισήγηση για Ορισμό μελών 3μελούς επιτροπής παρακολούθησης, ορισμός εκπροσώπου Περιφέρειας, ορισμός Προέδρου και Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και του ΝΠΔΔ ”ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ” «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (ΕΚΕΦΕ «Δ»), για την υλοποίηση της Πράξης «Λειτουργία Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος για την τσιμεντοβιομηχανία στα όρια δραστηριοποίησής της στην Περιφέρεια Στερεάς».
ΑΠΟΦΑΣΗ 54_2020 67ΕΟ7ΛΗ-ΒΤ8 Γνωμοδότηση επί πρότασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν την γέφυρα Βίστριζας, περιοχής Αγ. Σώστη Φθιώτιδας.
ΑΠΟΦΑΣΗ 55_2020 6Β2Θ7ΛΗ-8ΜΨ Απόφαση Χρονικής Παράτασης της Συνεδρίασης
ΑΠΟΦΑΣΗ 56_2020 6Ρ3Γ7ΛΗ-ΘΦΦ Έγκριση 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Εύβοιας έτους 2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 57_2020 6ΓΜΛ7ΛΗ-7ΣΟ Έγκριση 1ης τροποποίησης (τροπ. 01) Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φωκίδας έτους 2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 58_2020 6ΦΒΡ7ΛΗ-ΡΜ8 Έγκριση πρότασης προέγκρισης πίστωσης της ΣΑ ΕΠ066 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 59_2020 ΨΠΩΓ7ΛΗ-Δ5Ω Έγκριση πρότασης προέγκρισης πίστωσης της ΣΑ ΕΠ0561 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020.
ΑΠΟΦΑΣΗ 60_2020 ΨΚΜΒ7ΛΗ-ΘΜΩ Έγκριση πρότασης τροποποίησης π/υ (αύξηση) έργων στην ΣΑΜΠ366, ΣΑΕΠ366 και ΣΑΕΠ766 έτους 2020 του ΠΔΕ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
ΑΠΟΦΑΣΗ 61_2020 6Λ3Ο7ΛΗ-0ΚΜ Πρόταση τροποποίησης πίνακα υποέργων σε έργο της ΣΑΕΠ 066 με ΚΕ 2019ΕΠ06600017 και τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 62_2020 6ΜΞΨ7ΛΗ-ΤΝΘ Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης και παραρτήματος αυτής με τον Δήμο Τανάγρας για το έργο : «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΡΥΣΗ ΤΑΝΑΓΡΑΣ», και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης
ΑΠΟΦΑΣΗ 63_2020 ΩΧΒ77ΛΗ-ΓΜΕ Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Καρπενησίου για την υλοποίηση της πράξης: ” ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ”, εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
ΑΠΟΦΑΣΗ 64_2020 ΩΦΔΞ7ΛΗ-Τ93 Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 65_2020 ΩΦ4Σ7ΛΗ-8ΘΥ Συμπλήρωση-Τροποποίηση της αρ. 337/2019 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης πίνακα Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) που αφορά τον Προϋπολογισμό του έτους 2020 και τον Πίνακα έκδοσης Χ.Ε.Π της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
ΑΠΟΦΑΣΗ 66_2020 Ψ4Ξ47ΛΗ-ΗΤ0 Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έως το Γ’ τρίμηνο 2019 .
ΑΠΟΦΑΣΗ 67_2020 6Ξ7Η7ΛΗ-Ω8Ω 1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
ΑΠΟΦΑΣΗ 68_2020 9ΤΚΡ7ΛΗ-ΜΥΖ Τροποποίηση και κωδικοποίηση Καταστατικού Οργανισμού Πολιτιστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας (Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε.)
ΑΠΟΦΑΣΗ 69_2020 Ω9137ΛΗ-Β22 «Πρόταση ψηφίσματος για τη ΛΑΡΚΟ».
ΑΠΟΦΑΣΗ 70_2020 ΩΞΕΛ7ΛΗ-Μ09 «Κάλεσμα στήριξης των διεκδικήσεων του ΠΑΣΕΚΔΑΠ για δημοτικά ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ»