ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

(e-mail: gddykm@pste.gov.gr)

Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία, για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΠΛΑΤΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΤΗΛ: 2231354830 email: a.platia@pste.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.E

(e-mail: dygeia@pste.gov.gr)

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ανάγονται ιδίως στη διαφύλαξη και βελτίωση της υγείας και της ευεξίας του πληθυσμού, τοπικού, παγκόσμιου, μετακινούμενου και μη, μέσω πολυτομεακών συνεργασιών και πρακτικών που αποσκοπούν στην προάσπιση και προαγωγή της υγείας και της ευεξίας του ατόμου, ώστε να είναι ικανό να αναπτύξει τον έλεγχο πάνω στην υγεία του και να τη βελτιώσει, στον εκσυγχρονισμό, τον έλεγχο και την προστασία των επαγγελμάτων και των υπηρεσιών υγείας, με σαφή προσανατολισμό την ποιότητα ζωής ασθενών και μη και με βάση τις ανάγκες ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, καθώς και στην προστασία και προαγωγή της υγείας με την ανάπτυξη προγραμμάτων αγωγής υγείας, πρόληψης και προαγωγής της υγείας.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
ΤΗΛ:2231351219 email: fotis.papaefstathiou@pste.gov.gr
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL
Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας   2231351208 & 228  
Δημόσιας Υγιεινής Μπαλκούρα Ιππολύτη 2231354732 i.balkoura@pste.gov.gr
Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας Παπαευσταθίου Φώτιος  2231351219 fotis.papaefstathiou@pste.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Σ.Ε.
(e-mail: dmerimna@pste.gov.gr)

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας ασκεί ιδίως αρμοδιότητες προνοιακού χαρακτήρα που αφορούν την οικογένεια, το παιδί, τους ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες και ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες, καθώς και αρμοδιότητες που ανάγονται στην κοινωνική και οικονομική στήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, στη διεξαγωγή ερευνών για την πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία της κοινωνίας και τέλος σε θέματα που αφορούν την ενίσχυση και την προαγωγή του αθλητισμού και του πολιτισμού.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΦΛΩΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΤΗΛ: 2231351285 email: xr.florou@pste.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL
Κοινωνικής Αρωγής Τσιάκα Ελισσάβετ 2231351224 elsa.tsiaka@pste.gov.gr
Κοινωνικών Υπηρεσιών Κοντογιάννη Παναγιώτα 2231351288 p.kontogianni@pste.gov.gr
Κοινωνικής Εργασίας      
Αθλητισμού και Πολιτισμού    

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

(e-mail: dygeia-vio@pste.gov.gr)

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, ανάγονται ιδίως στη διαφύλαξη και βελτίωση της υγείας και της ευεξίας του πληθυσμού, στην εξασφάλιση της δημόσιας υγείας με τον υγειονομικό έλεγχο, την εφαρμογή της υγειονομικής νομοθεσίας, την έκδοση τοπικών υγειονομικών διατάξεων, τη λήψη μέτρων σε θέματα δημόσιας υγιεινής, την επιβολή κυρώσεων, την έκδοση γνωματεύσεων για τη χορήγηση αδειών όλων των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και στην εξασφάλιση της υγιεινής του περιβάλλοντος σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΣΟΦΙΑ ΚΑΪΤΑΤΖΗ
ΤΗΛ: 2261350133 email: s.kaitatzi@pste.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL
Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου Γιαννάκη Μαγδαληνή 2261350138 mgiannaki@pste.gov.gr
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μεταξά Μαρία 2261350144 mmetaxa@pste.gov.gr
Φαρμάκων και Φαρμακείων   2261350135  

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
(e-mail: dygeia-evo@pste.gov.gr)

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, ανάγονται ιδίως στη διαφύλαξη και βελτίωση της υγείας και της ευεξίας του πληθυσμού, στην εξασφάλιση της δημόσιας υγείας με τον υγειονομικό έλεγχο, την εφαρμογή της υγειονομικής νομοθεσίας, την έκδοση τοπικών υγειονομικών διατάξεων, τη λήψη μέτρων σε θέματα δημόσιας υγιεινής, την επιβολή κυρώσεων, την έκδοση γνωματεύσεων για τη χορήγηση αδειών όλων των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και στην εξασφάλιση της υγιεινής του περιβάλλοντος σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΤΣΙΑΠΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΗΛ: 2221353700 email: tsiapali.k@pste.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL
Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου Τσιαπάλη Κωνσταντίνα 2221353732 tsiapali.k@pste.gov.gr
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νικολακάκη Ελένη 2221353704 nikolakaki.e@pste.gov.gr
Φαρμάκων και Φαρμακείων      

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
(e-mail: dygeia-evr@pste.gov.gr)

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, ανάγονται ιδίως στη διαφύλαξη και βελτίωση της υγείας και της ευεξίας του πληθυσμού, στην εξασφάλιση της δημόσιας υγείας με τον υγειονομικό έλεγχο, την εφαρμογή της υγειονομικής νομοθεσίας, την έκδοση τοπικών υγειονομικών διατάξεων, τη λήψη μέτρων σε θέματα δημόσιας υγιεινής, την επιβολή κυρώσεων, την έκδοση γνωματεύσεων για τη χορήγηση αδειών όλων των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και στην εξασφάλιση της υγιεινής του περιβάλλοντος σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: 
ΤΗΛ: 2237025227

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL
Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου   2237025227  
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δρούγου Κωνσταντίνα 2237025227 k.drougou@pste.gov.gr
Φαρμάκων και Φαρμακείων   2237025228  

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
  (e-mail: dygeia-fth@pste.gov.gr)

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, ανάγονται ιδίως στη διαφύλαξη και βελτίωση της υγείας και της ευεξίας του πληθυσμού, στην εξασφάλιση της δημόσιας υγείας με τον υγειονομικό έλεγχο, την εφαρμογή της υγειονομικής νομοθεσίας, την έκδοση τοπικών υγειονομικών διατάξεων, τη λήψη μέτρων σε θέματα δημόσιας υγιεινής, την επιβολή κυρώσεων, την έκδοση γνωματεύσεων για τη χορήγηση αδειών όλων των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και στην εξασφάλιση της υγιεινής του περιβάλλοντος σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΠΛΑΤΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΤΗΛ: 2231354830 email: a.platia@pste.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL
Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου Καναούτης Ιωάννης 2231354832 j.kanaoutis@pste.gov.gr
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Τσιλίκα Βασιλική 2231354838 v.tsilika@pste.gov.gr
Φαρμάκων και Φαρμακείων   2231354839  

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

  (e-mail: dygeia-fok@pste.gov.gr)

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, ανάγονται ιδίως στη διαφύλαξη και βελτίωση της υγείας και της ευεξίας του πληθυσμού, στην εξασφάλιση της δημόσιας υγείας με τον υγειονομικό έλεγχο, την εφαρμογή της υγειονομικής νομοθεσίας, την έκδοση τοπικών υγειονομικών διατάξεων, τη λήψη μέτρων σε θέματα δημόσιας υγιεινής, την επιβολή κυρώσεων, την έκδοση γνωματεύσεων για τη χορήγηση αδειών όλων των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και στην εξασφάλιση της υγιεινής του περιβάλλοντος σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μαυρομάτη Ειρήνη
ΤΗΛ: 2265350532

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL
Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου   2265350530  
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μαυρομάτη Ειρήνη 2265350532 e.mauromati@pste.gov.gr
Φαρμάκων και Φαρμακείων Κατσαρέλη Χαρίκλεια 2265350530 h.katsareli@pste.gov.gr