5η Συνεδρίαση (Τακτική) – Πέμπτη 03.03.2022 ώρα 11.00 π.μ.

4η Συνεδρίαση (Ειδική) – Πέμπτη 03.03.2022 ώρα 10:00 πμ

12η Ειδική Συνεδρίαση 09.12.2021 (ώρα εκκίνησης 11:00 πμ)

11η Ειδική Συνεδρίαση 09.12.2021 (ώρα εκκίνησης 10:00πμ)