ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ των αποσπασμάτων αποφάσεων από το Πρακτικό της 7ης συνεδρίασης (τακτική) της 30ης Σεπτεμβρίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας(Αριθμός Αποφάσεων 205/2019, 207/2019 και 223/2019)

ΑΠΟΦΑΣΗ 205ΟΕ_2019 6ΝΕΨ7ΛΗ-71Ξ

ΑΠΟΦΑΣΗ 207ΟΕ_2019 62ΗΞ7ΛΗ-Φ40

ΑΠΟΦΑΣΗ 223ΟΕ_2019 6Υ4Ω7ΛΗ-ΛΙΟ

Αποσπάσματα αποφάσεων από το πρακτικό της 7ης Συνεδρίασης (Τακτική) της 30ης Σεπτεμβρίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αρ. Αποφ. 203/2019, 204/2019, 206/2019, 210/2019, 211/2019, 212/2019, 214-222/2019, 226/2019-240/2019, 243/2019)

ΑΠΟΦΑΣΗ 203_2019 ΩΟ3Ψ7ΛΗ-ΣΔ8

ΑΠΟΦΑΣΗ 204_2019 9ΡΡ57ΛΗ-Τ4Β

ΑΠΟΦΑΣΗ 206_2019 Ω6ΜΣ7ΛΗ-0ΝΦ

ΑΠΟΦΑΣΗ 210_209 ΩΞΝ47ΛΗ-Ρ5Ξ

ΑΠΟΦΑΣΗ 211_2019 7ΝΓ47ΛΗ-ΔΟΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ 212_2019 9Σ9Π7ΛΗ-ΑΗΠ

ΑΠΟΦΑΣΗ 214_2019 ΩΘΦ47ΛΗ-543

ΑΠΟΦΑΣΗ 215_2019 97ΨΥ7ΛΗ-22Μ

ΑΠΟΦΑΣΗ 216_2019 92ΟΡ7ΛΗ-26Ψ

ΑΠΟΦΑΣΗ 217_2019 ΨΦ187ΛΗ-ΘΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 218_2019 ΨΡ807ΛΗ-Λ2Λ

ΑΠΟΦΑΣΗ 219_2019 ΨΞΚΧ7ΛΗ-9ΞΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ 220_2019 Ω9ΩΝ7ΛΗ-ΙΘ5

ΑΠΟΦΑΣΗ 221_2019 6ΟΧΠ7ΛΗ-Θ0Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 222_2019 644Υ7ΛΗ-3ΡΨ

ΑΠΟΦΑΣΗ 226_2019 6ΒΘΓ7ΛΗ-ΔΚΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 227_2019 9ΧΤΣ7ΛΗ-8ΚΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 228_2019 91Ξ17ΛΗ-Δ98

ΑΠΟΦΑΣΗ 229_2019 6Υ137ΛΗ-ΞΔΘ

ΑΠΟΦΑΣΗ 230_2019 Ψ74Σ7ΛΗ-ΜΓ9

ΑΠΟΦΑΣΗ 231_2019 Ψ8237ΛΗ-ΟΛΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ 232_2019 Ω0Ο07ΛΗ-ΔΚΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ 233_2019 Ψ7Β67ΛΗ-Χ3Φ

ΑΠΟΦΑΣΗ 234_2019 970Φ7ΛΗ-3ΑΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 235_2019 6ΕΓΨ7ΛΗ-Ε3Κ

ΑΠΟΦΑΣΗ 236_2019 6ΗΧΦ7ΛΗ-96Ξ-1

ΑΠΟΦΑΣΗ 237_2019 ΨΜΗΜ7ΛΗ-ΑΑ6

ΑΠΟΦΑΣΗ 238_2019 ΩΖΜΗ7ΛΗ-9Β4

ΑΠΟΦΑΣΗ 239_2019 9ΥΛ77ΛΗ-1ΨΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ 240_2019 ΩΝΞΛ7ΛΗ-ΘΤΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ 243_2019 Ρ46Θ7ΛΗ-ΘΦΥ

 

 

Αποσπάσματα αποφάσεων από το πρακτικό της 7ης Συνεδρίασης (Τακτική) της 30ης Σεπτεμβρίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας(Αρ. Αποφάσεων 201/2019,202/2019,205/2019,207/2019,208/2019,209/2019,213/2019,223/2019,224/2019,225/2019,241/2019,242/2019)

ΑΠΟΦΑΣΗ 201_2019 6ΛΥ07ΛΗ-Σ1Β

ΑΠΟΦΑΣΗ 202_2019 Ω1ΚΑ7ΛΗ-ΝΕ0

ΑΠΟΦΑΣΗ 205_2019 6ΝΕΨ7ΛΗ-71Ξ

ΑΠΟΦΑΣΗ 207_2019 62ΗΞ7ΛΗ-Φ40

ΑΠΟΦΑΣΗ 208_2019 ΩΙΒΜ7ΛΗ-ΧΩΒ

ΑΠΟΦΑΣΗ 209_2019 Ψ4Κ77ΛΗ-ΗΕ8-1

ΑΠΟΦΑΣΗ 213_2019 ΨΟΘΜ7ΛΗ-3ΝΜ-1

ΑΠΟΦΑΣΗ 223_2019 6Υ4Ω7ΛΗ-ΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 224_2019 ΩΥ717ΛΗ-ΑΚ8

ΑΠΟΦΑΣΗ 225_2019 ΩΠΡΥ7ΛΗ-ΣΕΜ

ΑΠΟΦΑΣΗ 241_2019 ΩΔΑ87ΛΗ-44Σ

ΑΠΟΦΑΣΗ 242_2019 ΨΘΞΣ7ΛΗ-5Η7

Πίνακας θεμάτων- Αποφάσεων της 7ης συνεδρίασης (Τακτική) της 30ης Σεπτεμβρίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 7ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ

Πρόσκληση στην 7η Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:00 π.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 6-8, Λαμία)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Ανακοίνωση σύμφωνα με οδηγία SEVESO για την εταιρεία “SOL HELLAS A.E.”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ SEVESO ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SOL HELLAS AE

Ανακοίνωση σύμφωνα με οδηγία SEVESO για την εταιρεία “MONOTEZ A.E”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΔΗΓΙΑ SEVESO ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΄΄ MONOTEZ A.E ΄΄