Γνωστοποίηση εκλογής νέου Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ s ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ_541