Γνωστοποίηση εκλογής νέου Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας