Πρόσκληση για εξετάσεις χειριστών ΜΕ (Πρακτική 1Α – 17-7-20)

72-2020--ΕΞΕΡΧ--ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΓΙΑΕΞΕΤΑΣΕΙΣΧΕΙΡΙΣΤΩΝΜΕ(ΠΡ

Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ:Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) επαγγελματικού εργαστηρίου (συσκευασία ξηρών σύκων), με φορέα εκμετάλλευσης τον «ΚΑΒΑΣΗ ΦΙΛΙΠΠΟ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

Έκδοση πρόσθετων όρων διασφάλισης της ακεραιότητας προστατευόμενης περιοχής Natura 2000 στην Ειδική Ζώνη Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ. ή S.A.C.) «GR2450005 Νοτιοανατολικός Παρνασσός – Εθνικός Δρυμός Παρνασσού – Δάσος Τιθορέας, Σπηλαιοβάραθρο» και στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π. ή S.P.A) «GR2410002 Όρος Παρνασσός», για υφιστάμενο Σταθμό Ξηράς Σταθερής Τηλεφωνίας της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε., με κωδική ονομασία «ΚΟΝΤΟΚΕΔΡΟ ΑΤ 0150054», στη θέση «ΚΟΝΤΟΚΕΔΡΟ» Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, Δ.Ε. Αμφίκλειας, Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας, Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

67ΝΛ7ΛΗ-ΖΧ5 Αποφαση ΕΟΑ με ΑΔΑ

Δ/νση Αγροτικής και Αλιευτικής πολιτικής Π.Στ.Ε.: Επικαιροποίηση απόφασης αποτελεσμάτων αξιολόγησης

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π.Ε.Βοιωτίας: Έκθεση Επιθεώρησης έγκρισης εγκατάστασης μονάδας «Σαμούρης Σπυρίδωνας»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΑΜΟΥΡΗ_signed

Πρόσκληση για εξετάσεις χειριστών μηχανημάτων έργων

70-2020--ΕΞΕΡΧ--ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΓΙΑΕΞΕΤΑΣΕΙΣΧΕΙΡΙΣΤΩΝΜΕ(Θ(1)

Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ , ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΣΟΧ2/2020 ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ) ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Π.Ε. ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Τ.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ