Ενημέρωση κοινού σύμφωνα με την Οδηγία SEVEZO III ΤΟΥ άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/17.02.2016) της εταιρείας ” SYNGENTA HELLAS AEBE ΄΄ στη θέση ΄΄ Ντάμπασι ΄΄ Δ.Ε. Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας , Π.Ε. Βοιωτίας (Ορθή Επανάληψη)

Syngenta Hellas ΑΕΒΕ Βοιωτια

Πίνακας Ανώτερης βαθμίδας Παράρτημα v-01-12-2022

 

 

Πρόσκληση για εξετάσεις χειριστών Μ.Ε. (31-01-2023, Πρακτικό μέρος, 2η Ειδικότητα, Β Ομάδα )

προσκληση για εξετασεισ χειριστων μ.ε. 31.01.23 --1

Επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων (Ε.Δ.Ε.Κ.Φ.) από το απόγευμα της Τετάρτης 25/01/2023 – Πολύ αυξημένη ετοιμότητα – Δελτίο Τύπου – Λήψη μέτρων

Επικαιροποιημένο Δελτίο Τύπου ΕΔΕΚΦ 25012023

Πρόσκληση για εξετάσεις χειριστών μ.ε. (30-01-2023, 2η Ειδικότητα, Β Ομάδα)

προσκληση για εξετασεισ χειριστων μ.ε. 30.01.23(4)

Πρόσκληση για εξετάσεις χειριστών μ.ε. (30-01-2023, Πρακτικό Μέρος, 2η Ειδικότητα, Β Ομάδα)

προσκληση για εξετασεισ χειριστων μ.ε. 30.01.23(1)

ΠΕ Ευβοίας: Πιστοποίηση μέσης λιανικής τιμής οπωρολαχανικών από 23-1-2023 έως 29-1-2023

Δελτίο πιστοποίησης οπωρολαχανικών από 23-1-2023 έως 29-1-2023

Π.Ε.Βοιωτίας: Περίληψη απόφασης επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4177/2013

περιληψη-προστιμου_κεφαλασ(1)

Έκτακτο Δελτιο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων (Ε.Δ.Ε.Κ.Φ.) από το απόγευμα της Τετάρτης 25/01/2023 – Πολύ αυξημένη ετοιμότητα – Δελτίο Τύπου – Λήψη μέτρων

Δελτίο Τύπου

Π.Ε.Βοιωτίας: Περίληψη απόφασης επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4177/2013

περιληψη-προστιμου_κεφαλασ

Π.Ε.Βοιωτίας: Περίληψη απόφασης επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4177/2013

περιληψη-προστιμου_εξαρχοσ