Νέα παράταση υποβολής αιτήσεων σχεδίων βελτίωσης

3η Τροποποίησης Πρόσκλησης - Παράταση

ΠΕ Ευβοίας: Έγκριση εγκατάστασης εργοστασίου, με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία με την επωνυμία “Α. ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.”

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.

Συγκρότηση Επιτροπής Κληρώσεων για την διεξαγωγή Ηλεκτρονικών Κληρώσεων και κατάρτιση Καταλόγου Μελών Επιτροπών Διαγωνισμών Έργων, Μελετών, Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, έτους 2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ -1
ΩΡΜ17ΛΗ-9Ξ4

Έκθεση αυτοψίας Αφοι Μαυραγάνη

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ_ αφοι μαυραγανη

Π.Ε.Βοιωτίας: Υπεύθυνη Δήλωση ΕΛΒΙΟΜΕΞ ΑΕ

ΥΔ ΕΛΒΙΟΜΕΞ

Π.Ε.Βοιωτίας: Έκθεση Επιθεώρησης ΤΙΤΑΝ ΑΕ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΙΤΑΝ ΑΕ

Π.Ε.Βοιωτίας: Έκθεση Επιθεώρησης μονάδας Ιωάννη Αναγνωστόπουλου

ΑΥΤΟΨΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2018_signed