Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση συσσωρευτών (μπαταριών) μέγιστης ισχύος έγχυσης 50,00MW, της εταιρείας «EXITUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.» στη θέση «ΚΟΝΤΙΤΑ» στην Δ.Κ. Βαθέος, Δ.Ε. Αυλίδος του Δήμου Χαλκιδέων της ΠΕ Ευβοίας

Πρόσκληση για εξετάσεις χειριστών μ.ε.στις 25-04-2024 (Πρακτικό μέρος, 2η Ειδικότητα, Β Ομάδα)

3η τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 26832/06-02-2024 Απόφασης ανάρτησης πινάκων αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης για ένταξη στη Δράση 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022, στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 534/2023 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης

Yπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) της δραστηριότητας : ‘Μονάδα Ανακύκλωσης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατεδαφίσεων και Κατασκευών (ΑΕΚΚ)’ του φορέα με την επωνυμία «Γρ. Δήμος – Γ. Σκοπελίτης Ι.Κ.Ε.» και δ.τ. «Α.Ε.Κ.Κ. Φωκίδας» που πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Βυσάλα» εκτός οικισμού Γραβιάς Δ.Ε. Γραβιάς του Δήμου Δελφών, Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Δελτίο Τύπου Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής: Έκτακτα καιρικά φαινόμενα

Πρόσκληση θεωρητικών εξετάσεων υποψήφιων Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, στις 25-04-2024

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΑΗΕ), ονομαστικής ισχύος 50MWp, με χρήση Μονάδας Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας με συσσωρευτές τύπου ιόντων λιθίου ονομαστικής χωρητικότητας 100MWh» της εταιρείας «SOUTH STAFF Α.Ε.» στη θέση «ΠΑΛΑΤΙΑ» της Δ.Ε. Γαλαξιδίου, Δήμου Δελφών, Π.Ε. Φωκίδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Π.Ε.Φθιώτιδας: Γνωστοποιήσεις για την εγκατάσταση και την λειτουργία μεταποιητικής δραστηριότητας ιδιοκτησίας ΚΟΤΟΡΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και έκδοση πρόσθετων όρων διασφάλισης της ακεραιότητας της προστατευόμενης περιοχής του δικτύου Natura 2000 με κωδικό «GR2450009» και ονομασία περιοχής ‘Ευρύτερη Περιοχή Γαλαξειδίου’, (Ζώνη Ειδικής Προστασίας – SPA) του έργου: «Σταθμός αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 100 MW και χωρητικότητας 200 MWh, της εταιρείας ‘ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΡΒΑΝΙΚΟΥ Ε.Π.Ε.’ στη θέση ‘’ΒΟΥΝΙΧΩΡΑ Ι’’» της Τ.Κ. Βουνιχώρας, Δ.Ε. Γαλαξιδίου, του Δήμου Δελφών, Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) μέγιστης ισχύος παραγωγής 3MW και εγκατεστημένης ισχύος 3,45MW της εταιρείας “ΒΩΣΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ” στη θέση «ΠΛΕΥΡΙΤΗΣ 2» Δ.Ε. Λιδωρικίου, Δήμου Δωρίδος, Π.Ε. Φωκίδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας