Π.Ε. Βοιωτίας: Έκθεση επιθεώρησης που αφορά την ίδρυση μονάδας κατασκευής μεταλλικών προϊόντων και οικιακών συσκευών , σύμφωνα με τον Ν. 3982/11

3015_ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ_ 09 08 19_signed

ΠΕ Ευβοίας: Γνωστοποίηση Λειτουργίας υφιστάμενου επαγγελματικού εργαστηρίου, με νέο φορέα εκμετάλλευσης τον «ΣΚΑΡΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ»

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΚΑΡΛΑΣ 1126682.002

Δελτίο Τύπου : Ενημέρωση και οδηγίες για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς στην Π.Ε. Φθιώτιδας – λήψη μέτρου απαγόρευσης κυκλοφορίας στις περιοχές του Δασαρχείου Αταλάντης και λήψη προληπτικών μέτρων αυτοπροστασίας των πολιτών.

ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.9.19-6

190914

ΠΕ Ευβοίας: Πληροφορίες για το κοινό σύμφωνα με την ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β’/17-02-2016) SEVESO III

AKFA-KYA 172058-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ 2019 9

ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ Π.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΝΕΚΡΩΝ (Κ.Α.Ν.) ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΟΣΤΩΝ ΝΕΚΡΏΝ (Κ.Α.Ο.Ν.)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ Π.Π.Δ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΝΕΚΡΩΝ Κ.Α.Ν. ΚΑΙ Κ.Α.Ο.Ν. (ΩΩΜΛ7ΛΗ-Β0Θ)

ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟ 8-9-2019 ΕΩΣ 14-9-2019

ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Π.Ε.Βοιωτίας : Έκθεση Επιθεώρησης σε εφαρμογή των άρθρων 5 & 6 της ΚΥΑ αρ. οικ. 483/35/Φ15/ΦΕΚ 158 Β/03-02-2012,(Θέση «Κρέσπι» Δ.Ε Σχηματαρίου) όπως ισχύει

ΑΥΤΟΨΙΑ ΧΑΤΖΗΧΡΥΣΟΣ ΑΕ 2019_signed