ΠΕ Ευβοίας: Υπαγωγή σε (Π.Π.Δ.) για την εγκατάσταση και λειτουργία επαγγελματικού εργαστηρίου μηχανολογικών εργασιών και υπηρεσίες οξυγονοκόλλησης και ηλεκτροσυγκόλλησης μετάλλων επί της Οδού Εύβοιας & Δημ. Πολιορκητού στη Χαλκίδα

61ΟΠ7ΛΗ-Η9Η

ΠΕ Ευβοίας: Υπαγωγή σε (Π.Π.Δ.) για την εγκατάσταση και λειτουργία Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής εντός της Δημοτικής Αγοράς της Χαλκίδας, του Δήμου Χαλκιδέων

6ΘΞΛ7ΛΗ-ΣΥΣ

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) Αιολικού Πάρκου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 8,80 MW στη θέση «Μεγάλη Ράχη» της Τ.Κ. ΒαγίωνΛεονταρίου, Δ.Ε. Βαγίων Θεσπιών του Δήμου Θηβαίων – Αλιάρτου – Θεσπιών της Π.Ε. Βοιωτίας

6ΘΝΗ7ΛΗ-Α7Π

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: Αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας (STORAGE) με σύστημα αποθήκευσης εγκατεστημένης ισχύος 100,00 ΜW της εταιρείας «BLUE SKY 300 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ»

ΨΨ9Ι7ΛΗ-ΟΙΛ

Γνωστοποίηση λειτουργίας του φορέα με την επωνυμία «Τεχνική Επεξεργασίας χάρτου Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία»

1261182.000-1

 

1258275.001-1

ΠΕ Ευβοίας: Ορθή Επανάληψη ως προς το έτος “ΒΙΟΜΑΛ Α.Ε.”- Υπαγωγή σε (Π.Π.Δ.) για την εγκατάσταση και λειτουργία υφιστάμενης βιομηχανία μορφοποίησης και ηλεκτροστατικής βαφής κραμάτων αλουμινίου και προϊόντων, που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή κουφωμάτων αλουμινίου

9ΧΧΣ7ΛΗ-Ρ4Ω_ορθή επανάληψη
9ΧΧΣ7ΛΗ-Ρ4Ω

 

Πρόσκληση θεωρητικών εξετάσεων υποψήφιων Χειριστών Μηχανημάτων Έργου [6-10-2022]

94-2022--ΕΞΕΡΧ--Πρόσκλησηθεωρητικώνεξετάσεωνυποψήφιων-no1

Πρόσκληση πρακτικών εξετάσεων υποψήφιων Χειριστών Μηχανημάτων Έργου 1ης Ειδικότητας Β΄ Ομάδας [5-10-2022]

93-2022--ΕΞΕΡΧ--Πρόσκλησηπρακτικώνεξετάσεωνυποψήφιων-no1

Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας (Ζευς Αποστάγματα Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.)

1261387.000 --4015

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Ειδικού Συμβούλου Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Εποπτεύοντος της Νομικής Υπηρεσίας Ηλία Κυρμανίδη

204354_2262_2022(1)