ΠΕ Ευβοίας: Επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία “ΑΓΡΟΖΩΗ ΑΒΕΕ”-ορθή επανάληψη

ΨΕΔΨ7ΛΗ-13Μ(1)

ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟ 18-3-2019 ΕΩΣ 24-3-2019

ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 3 ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

ΠΕ Ευβοίας: Ζημιές που προκαλεί το ζιζανιοκτόνο ROYND UP, με δραστική ουσία Glyphosate σε αμπελώνες και ελαιώνες

ΖΗΜΙΕΣ GLYPHOSATE 2019

Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε.Φθιώτιδας: Περίληψη επιβολής Διοικητικού Προστίμου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

 

Π.Ε.Βοιωτίας: Εκθέσεις αυτοψίας μονάδων

ΕΚΘ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗ

 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

ΠΕ Ευβοίας: Υπαγωγή σε Π.Π.Δ. για τη λειτουργία υφιστάμενου ελαιοτριβείου, με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία «ΑΦΟΙ Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ο.Ε.»

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΠΔ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΦΟΙ ΟΕ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ 6ΒΞΡ7ΛΗ-ΘΤΣ

Πρόσκληση για εξετάσεις χειριστών μηχανημάτων έργων 3ης Ειδικότητας-Α Ομάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΕ