Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας: Έκτακτο Δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από αύριο Σάββατο 4/4/2020 – Δελτίο Τύπου – Λήψη μέτρων

 

 

Ενημέρωση 04-04-20-f

 

Έκτακτο Δελτίο Τύπου

Παράταση προθεσμιών της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατροπή υφιστάμενης άδειας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ σε Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ ή Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ, σύμφωνα με το Ν.4070/12 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας.

ΩΤΗΝ7ΛΗ-ΔΒ4

Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας: Η καταπολέμηση των κουνουπιών είναι υπόθεση όλων μας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 2-1

Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 1376/84023/15-04-2019 (ΑΔΑ: ΩΔ2Ο7ΛΗ-5ΞΔ) Απόφασης Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) του έργου: Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ονομαστικής ισχύος 3.0 MW στη θέση ‘‘Καλύβα-Παλιόρρεμα’’ , Δ.Ε. Θηβαίων, Δήμου Θηβαίων , Π.Ε. Βοιωτίας και Δ.Ε. Αυλίδος, Δήμου Χαλκιδέων Π.Ε. Ευβοίας Π.Σ.Ε. της εταιρείας «ΚΑ.ΠΑ ΑΙΟΛΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» (πρώην «ΤΕ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΙΧΜΗ ΕΕ») ως προς τον τύπο της ανεμογεννήτριας και την μικρή μετακίνησή της ,την αλλαγή της όδευσης της γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και την σύνδεση του σταθμού με το Δίκτυο Μέσης Τάσης και ως προς την οδοποιία πρόσβασης και προσπέλασης στη θέση του γηπέδου και της Α/Γ του έργου.

689Κ7ΛΗ-ΩΘ7 (1)

Παράταση προθεσμιών της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατροπή υφιστάμενης άδειας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ σε Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ ή Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ, σύμφωνα με το Ν.4070/12 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην Περιφερειακή Ενότητα ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ.

ΨΡΦΣ7ΛΗ-57Φ

ΠΕ Βοιωτίας: Υπαγωγή και εφαρμογή τήρησης Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.) για το έργο: ¨ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 499,52 KW¨ του ¨ΝΤΕΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ¨ που βρίσκεται στη θέση ¨ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΜΠΙΑ ή ΤΣΑΜΑΛΙ ΣΚΡΙΠΟΥ¨ της Δ.Ε. Διονύσου του Δήμου Ορχομενού, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ω1Χ07ΛΗ-ΚΡ5

Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Βοιωτίας: Έκθεση επιθεώρησης στις εγκαταστάσεις της εταιρείας με επωνυμία ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α.Ε.Β.Ε

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ_signed