Π.Ε. Φθιώτιδας: Γνωστοποίηση εγκατάστασης και λειτουργίας μεταποιητικής δραστηριότητας (ΠΕΝΤΕ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ)

1219165.000-4100
1219168.000--4100

Π.Ε. Φθιώτιδας: Χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης για εκσυγχρονισμό/επέκταση και υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) στη μονάδα παραγωγής και συσκευασίας μελισσοτροφών και συσκευασίας μελιού ιδιοκτησίας Κολοκυθά Ειρήνης, η οποία βρίσκεται στη θέση “ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ”, στην εκτός σχεδίου περιοχή κτηματικής περιφέρειας Τ.Κ.Βίτωλης Δήμου Μακρακώμης Π.Ε.Φθιώτιδας

ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΕΙΡ μελισσοτροφες μελι ΒΙΤΩΛΗ επεκταση ΨΟΖΗ7ΛΗ-ΦΣ7-signed-4182

ΠΕ Ευβοίας: Υπαγωγή σε (Π.Π.Δ.) για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΞΗΡΩΝ ΣΥΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΚΟΠΑΣΤΑΣ»

ΩΝ7Τ7ΛΗ-Ζ16_211022-33906 ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΟΥΣΕΤΗ Ο.Ε

ΠΕ Ευβοίας: Γνωστοποίηση για τη λειτουργία μονάδας εργαστηρίου ζαχαροπλαστικής με φορέα εκμετάλλευσης την «ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΝΤΡΕΤΤΑ»

1218591.000

ΠΕ Ευβοίας: Γνωστοποίηση για τη λειτουργία μονάδας παραγωγής ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγρόκτημα με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία «ΒΟΟΤΡΟΦΙΚΗ ΡΙΤΣΩΝΑΣ Α.Ε.»

1218456.002

ΠΕ Ευβοίας: Γνωστοποίηση για τη λειτουργίας στεγνοκαθαστήριου με φορέα εκμετάλλευσης την «ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΑΚΟΛΑ»

1219258.000

Π.Ε. Φθιώτιδας: Γνωστοποίηση εγκατάστασης μεταποιητικής δραστηριότητας (Αθανάσιος Κυροδήμος)

1193744.000-2072

Απόφαση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 4,2 MW στη θέση «ΑΛΟΓΑΚΙ» Δ.Κ. Βαγίων της Δ.Ε. Θηβαίων, του Δήμου Θηβαίων, της Π. Ε. Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του φορέα με την επωνυμία ΤΟΡΕΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.

Ω2ΗΞ7ΛΗ-ΞΤΒ

Απόφαση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 3 MW στη θέση «ΠΛΑΓΙΑ ΛΟΥΤΣΑΣ» της Δ.Ε. Διστόμου του Δήμου Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας της Π. Ε. Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του φορέα με την επωνυμία EDIT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Ι.Κ.Ε.

6ΛΟΕ7ΛΗ-ΙΘΦ

Π.Ε. Βοιωτίας: Γνωστοποίηση λειτουργίας της δραστηριότητας κατασκευής- επισκευής- ξήρανσης παλετών (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΡΝΑΝΑΣ)

1160740.001.pdf TARNANAS