ΠΕ Ευβοίας: Έγκριση εγκατάστασης μονάδας παραγωγής φυτοχώματος, με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία με δ.τ. «AGRICULT COMPOST»

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.

ΠΕ Ευβοίας: Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας, της εταιρείας του Αλκιβιάδη Τέσκου

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.

ΠΕ Ευβοίας: Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας, της εταιρείας MATRIX PACK A.E.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.

Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο μέτρο 11«Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Π.Ε.Βοιωτίας: Εκθέσεις αυτοψίας

ΑΥΤΟΨΙΑ ΒΕΠΑΛ 2018

ΑΥΤΟΨΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΤΑΛΑΝΤΑ 2018

Πρόσκληση έτους 2018 για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων / μελετών / παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 118, παρ. 5 του ν.4412/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ-ΓΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ-ΔΗΜΟΣΙΕΣ-ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ-2018

Ανακοίνωση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων στον Δήμο Λοκρών

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ_παράταση ανάρτησης κτηματολογίου-222Μ-1