ΠΕ Ευβοίας: Έγκριση Εγκατάστασης βιομηχανίας παραγωγής προϊόντων ζύμης με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία «ΕΥΒΟΪΚΗ ΖΥΜΗ Α.Β.Ε.Ε.»

ΨΧΜΨ7ΛΗ-ΕΚΣ

ΠΕ Ευβοίας: Γνωστοποίηση για τη λειτουργία μονάδας κατασκευής αναλώσιμων προϊόντων, με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία «HAN A.E. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΝΟΣΟΚOMΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

1222181.000

ΠΕ Ευβοίας: Γνωστοποίηση για τη λειτουργία βιομηχανίας μεταλλικών κατασκευών με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία «ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.»

1222188.000

Πρόσκληση για εξετάσεις χειριστών μηχανημάτων έργων, Θεωρητικό μέρος, (07-12-21)

136-2021--ΕΞΕΡΧ--ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΓΙΑΕΞΕΤΑΣΕΙΣΧΕΙΡΙΣΤΩΝΜ.Ε.(-no2

ΠΕ Ευβοίας: Πιστοποίηση μέσης λιανικής τιμής οπωραλαχανικών από 29-11-2021 έως 5-12-2021

Δελτίο πιστοποίησης οπωρολαχανικών από 29-11-2021 έως 5-12-2021

Π.Ε.Βοιωτίας: Πίνακας φαρμακείων Φαρμακευτικού Συλλόγου Θήβας, με διευρυμένο ωράριο από 01/01/2022 έως 28/02/2022

img20211201_0001

Ανακοίνωση-Ενημέρωση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό Ε.Ο.44 Χαλκίδα – Βασιλικό – Λέπουρα, λόγω εκτέλεσης εργασιών από τον ΑΔΜΗΕ, από σήμερα Τρίτη 30/11/2021 και για τις επόμενες είκοσι μέρες

 

 

ΔΤ_ Ενημέρωση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις_30112021

4η Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 1710/7-5-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 στο Mέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.1: “Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις”, Δράση 4.1.2 “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος”»

4η τροποποίηση Πρόσκλησης 4.1.2

Ανακοίνωση υπ.αριθμ. ΣΟΧ3/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στην Π.Ε.Βοιωτίας

Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων από  30/11/2021 έως και  09/12/2021

 

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ-ΣΟΧ

663Μ7ΛΗ-905_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Π.Ε.Βοιωτίας: Γνωστοποίηση λειτουργίας του φορέα με την επωνυμία “Global Green Εμπορία παραγωγή – επεξεργασία βιοτεχνικών και βιομηχανικών υλών και παραγωγή αυτών ΑΒΕΕΕ”

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ_1218860.001-1-1