Ορθή Επανάληψη ΙΙ του Πίνακα θεμάτων αποφάσεων της 8ης συνεδρίασης (τακτική) της 21ης Οκτωβρίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Ορθή Επανάληψη του Πίνακα θεμάτων αποφάσεων της 8ης συνεδρίασης (τακτική) της 21ης Οκτωβρίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Πίνακας θεμάτων αποφάσεων 9ης συνεδρίασης (έκτακτη-κατεπείγουσα) της 24ης Οκτωβρίου 2019

“]

Πίνακας θεμάτων αποφάσεων 8ης συνεδρίασης (τακτική) της 21ης Οκτωβρίου 2019

Πίνακας θεμάτων- Αποφάσεων της 7ης συνεδρίασης (Τακτική) της 30ης Σεπτεμβρίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Ορθή Επανάληψη του Πίνακα θεμάτων-αποφάσεων της 6ης συνεδρίασης (Ειδικής), της 1ης Σεπτεμβρίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Πίνακας θεμάτων – Αποφάσεων της 6ης συνεδρίασης (Ειδική) της 01ης Σεπτεμβρίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του Πίνακα Θεμάτων –Αποφάσεων της 5ης Τακτικής Συνεδρίασης της 07η Αυγούστου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Πίνακας Θεμάτων –Αποφάσεων της 5ης Τακτικής Συνεδρίασης της 07η Αυγούστου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του Πίνακα θεμάτων-Αποφάσεων της 4ης Συνεδρίασης (Τακτική) της 21ης Ιουνίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας