Πίνακας θεμάτων – Αποφάσεων της 6ης συνεδρίασης (Ειδική) της 01ης Σεπτεμβρίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας