ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του Πίνακα θεμάτων-Αποφάσεων της 4ης Συνεδρίασης (Τακτική) της 21ης Ιουνίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας