ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜMΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

(e-mail: gdappy@pste.gov.gr)

Η Γενική Διεύθυνση είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΗΛ: 2231352680 email: a.papanastasiou@pste.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

(e-mail:danapprog@pste.gov.gr)

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ανάγονται ιδίως στον περιφερειακό αναπτυξιακό σχεδιασμό, την προώθηση των εθνικών στρατηγικών στόχων, τον επιχειρησιακό προγραμματισμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων της Περιφέρειας και την παρακολούθηση της αναπτυξιακής πορείας της Περιφέρειας.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΘΑΝΑΣΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΗΛ:.2231352625 email: d.thanasoura@pste.gov.gr
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL
Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής Χαριζόπουλος Νικόλαος 2231352638 n.xarizopoulos@pste.gov.gr
Εφαρμογής Προγραμμάτων & Έργων Γιώτας Αναστάσιος 2231352624 a.giotas@pste.gov.gr
Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης Σκούρας Επαμεινώνδας 2231352622 e.skouras@pste.gov.gr
Τεκμηρίωσης Θανασούρα Δήμητρα 2231352625 d.thanasoura@pste.gov.gr
Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών      

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

(e-mail:dpehos@pste.gov.gr)

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ανάγονται ιδίως στον έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων για δραστηριότητες και έργα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, την κατάρτιση και έγκριση του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού σχεδιασμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και στην εφαρμογή μέτρων, προγραμμάτων και δράσεων της περιφέρειας, καθώς και στη μέριμνα για τη μελέτη και ανάπτυξη της χωροταξικής κατανομής των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της περιφέρειας.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΤΕΡΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΗΛ:2231352650 email: a.terzis@pste.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL
Χωρικού Σχεδιασμού Σταματοπούλου Χαρίκλεια 2231352654 h.stamatopoulou@pste.gov.gr
Περιβάλλοντος Μελέτης Κωνσταντίνος 2231352658 k.meletis@pste.gov.gr
Υδροοικονομίας Κοτρώτσου Στυλιανή 2231352647 s.kotrwtsou@pste.gov.gr
Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Βοιωτίας Μπατσούλης Παναγιώτης 2261350215 batsoulis@pste.gov.gr  / tperydroik-vio@pste.gov.gr
Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Εύβοιας Αρδίτζογλου Λάζαρος 2221353403 arditzoglou.l@pste.gov.gr / tperydroik-evo@pste.gov.gr
Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Ευρυτανίας Καρακώστα Αικατερίνη 2237352433 tperydroik-evr@pste.gov.gr
Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Φθιώτιδας   2231352654  
Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Φωκίδας Μητσιάνη Γεωργία 2265350584 g.mitsiani@pste.gov.gr / tperydroik-fok@pste.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Σ.Ε.

(e-mail:dte@pste.gov.gr)

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων έχει ως αποστολή τη μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των πάσης φύσεως τεχνικών έργων που εκτελούνται σε περισσότερες της μίας περιφερειακές ενότητες και στη Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας. Συνεργάζεται με τα καθ’ ύλην αρμόδια υπουργεία για την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στις αντίστοιχες διευθύνσεις των περιφερειακών ενοτήτων για την εκτέλεση της αποστολής τους.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΖΩΒΟΪΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΤΗΛ:2231354212 email: a.zovoili@pste.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL
Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων Βλαχάκης Μιχαήλ 2231354238 m.vlaxakis@pste.gov.gr
Συντήρησης Συγκοινωνιακών Έργων Θωμοπούλου Ελένη 2231354237 e.thomopoulou@pste.gov.gr
Δομών Περιβάλλοντος Συλεούνης Λάμπρος 2231354229 l.sileounis@pste.gov.gr
Μηχανολογικού Εξοπλισμού Ζωβοΐλη Αθανασία 2231354212 a.zovoili@pste.gov.gr
Μελετών και Ωρίμανσης Έργων Πλαστήρας Γεώργιος 2231354247 g.plastiras@pste.gov.gr
Εργαστηρίων Ζήσης Παπασταμάτης 2231354216 z.papastamatis@pste.gov.gr
Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης – Υψηλάντου 4   2231354214, 215, 239  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

(e-mail:dte-vio@pste.gov.gr)

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Βοιωτίας έχει ως αποστολή τη μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των πάσης φύσεως τεχνικών έργων που εκτελούνται στην περιοχή ευθύνης της περιφερειακής ενότητας.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ
ΤΗΛ: 2261350223 email: ispapantoniou@pste.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL
Συγκοινωνιακών Έργων Παπαντωνίου Ισιδώρα 2261350223 ispapantoniou@pste.gov.gr
Δομών Περιβάλλοντος Νταής Χρήστος 2261350244 xntais@pste.gov.gr
Μηχανολογικού Εξοπλισμού Ζαμπάκος Παύλος 2261350231 pzampakos@pste.gov.gr
Ωρίμανσης Έργων Βήττα Δήμητρα 2261350245 dvitta@pste.gov.gr
Εργαστηρίων Μούντριχας Δημήτριος 2261352109 dmoudrixas@pste.gov.gr
Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης   2261350240 & 50242  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

(e-mail:dte-evo@pste.gov.gr)

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας έχει ως αποστολή τη μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των πάσης φύσεως τεχνικών έργων που εκτελούνται στην περιοχή ευθύνης της περιφερειακής ενότητας.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΗΛΙΦΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΗΛ:2221353840 email: kilifis.m@pste.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL
Συγκοινωνιακών Έργων Βαγγελάκος Αλέξανδρος 2221353600 vaggelakos.a@pste.gov.gr
Δομών Περιβάλλοντος Χατζηπάκου Παναγιώτα 2221353827 xatzipakou.p@pste.gov.gr
Μηχανολογικού Εξοπλισμού Κριτσιμάς Διαμαντής 2221353822 kritsimas.d@pste.gov.gr
Μελετών και Ωρίμανσης Έργων Κοτσιμπού Μαρία 2221353831 kotsimpou.m@pste.gov.gr
Εργαστηρίων Λόλακας Αναστάσιος 2221353812 lolakas.a@pste.gov.gr
Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης    

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΥΡYΤΑΝΙΑΣ

(e-mail:dte-evr@pste.gov.gr)

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας έχει ως αποστολή τη μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των πάσης φύσεως τεχνικών έργων που εκτελούνται στην περιοχή ευθύνης της περιφερειακής ενότητας.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΛΕΣΙΟΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΗΛ:2237352440 email: p.klesioras@pste.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL
Συγκοινωνιακών Έργων Βονόρτας Παναγιώτης 2237352428 p.vonortas@pste.gov.gr
Δομών Περιβάλλοντος Πεταρούδης Δημήτριος 2237352421 d.petaroudis@pste.gov.gr
Μηχανολογικού Εξοπλισμού Κλέσιορας Παναγιώτης 2237352440 p.klesioras@pste.gov.gr
Ωρίμανσης Έργων Γενιτσαρόπουλος Νικόλαος 2237352429 n.genitsaropoulos@pste.gov.gr
Εργαστηρίων Παπαροϊδάμη Μαρίνα 2237352427 m.paparoidami@pste.gov.gr
Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης    2237352401, 52417, 52430  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

(e-mail:dte-fok@pste.gov.gr)

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας έχει ως αποστολή τη μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των πάσης φύσεως τεχνικών έργων που εκτελούνται στην περιοχή ευθύνης της περιφερειακής ενότητας.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΗΛ: 2265350561 email: c.dimitrelos@pste.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL
Συγκοινωνιακών Έργων Κόκκινος Ασημάκης 2265350563 a.kokkinos@pste.gov.gr
Δομών Περιβάλλοντος Κουτσού Αλεξάνδρα 2265350567 a.koutsou@pste.gov.gr
Μηχανολογικού Εξοπλισμού Κολοβός Ηλίας 2265350564 i.kolovos@pste.gov.gr
Ωρίμανσης Έργων Δημητρέλος Χρήστος 2265350561 c.dimitrelos@pste.gov.gr
Εργαστηρίων Ιουλιάνα Καλυβιώτη 2265350576 i.kalivioti@pste.gov.gr
Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης   2265350569 & 50562