Ορθή Επανάληψη του Πίνακα θεμάτων-αποφάσεων της 6ης συνεδρίασης (Ειδικής), της 1ης Σεπτεμβρίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας