Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 7ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Πίνακας_7ης_συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 6ης συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 6ης συνεδρίασης

Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων της 5ης τακτικής συνεδρίασης 2016 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Πίνακας θεμάτων αποφάσεων 5ης τακτικής συνεδρίασης 2016

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 4ης (Ειδικής) Συνεδρίασης (τη 1η Φεβρουαρίου 2016) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Πίνακες θεμάτων-αποφάσεων της 1ης, 2ης και 3ης συνεδρίασης (18-01-2016) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 1ης συνεδρίασης

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 2ης συνεδρίασης

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 3ης συνεδρίασης

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 13ης συνεδρίασης (Ειδικής) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο