Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων της 5ης τακτικής συνεδρίασης 2016 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Πίνακας θεμάτων αποφάσεων 5ης τακτικής συνεδρίασης 2016