Πίνακες θεμάτων-αποφάσεων της 1ης, 2ης και 3ης συνεδρίασης (18-01-2016) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 1ης συνεδρίασης

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 2ης συνεδρίασης

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 3ης συνεδρίασης