Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 4ης (Ειδικής) Συνεδρίασης (τη 1η Φεβρουαρίου 2016) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο