Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 13ης συνεδρίασης (Ειδικής) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο