Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 7ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Πίνακας_7ης_συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου