Αποσπάσματα αποφάσεων από το πρακτικό της 11ης συνεδρίασης (ειδική) της 26ης Νοεμβρίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αρ.Απ. 336/2019, 337/2019)

ΑΠΟΦΑΣΗ 336_2019 ΩΒΠΠ7ΛΗ-ΖΗΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ 337_2019 60ΒΑ7ΛΗ-ΟΡ9-1