ΟΡΘΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ των Αποσπασμάτων 126/2019, 130/2019, 131/2019, 132/2019, 159/2019 Αποφάσεων της 4ης Συνεδρίασης (Τακτική) της 21ης Ιουνίου του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

ΑΠΟΦΑΣΗ 126ΟΕ_2019 ΩΧΜ47ΛΗ-ΘΣΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 130ΟΕ_2019 ΩΕΔ37ΛΗ-ΕΤΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 131ΟΕ_2019 ΩΥΥΩ7ΛΗ-ΠΡΒ

ΑΠΟΦΑΣΗ 132ΟΕ_2019 ΩΑΙΝ7ΛΗ-Σ2Ψ

ΑΠΟΦΑΣΗ 159ΟΕ_2019 ΨΗΔΤ7ΛΗ-ΜΡ3