ΟΡΘΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ των Αποσπασμάτων 126/2019, 130/2019, 131/2019, 132/2019, 159/2019 Αποφάσεων της 4ης Συνεδρίασης (Τακτική) της 21ης Ιουνίου του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας