ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της αρ.169/2019 απόφασης από το πρακτικό της 4ης συνεδρίασης (Τακτική) της 21ης Ιουνίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας