Αποσπάσματα αποφάσεων της 4ης συνεδρίασης (Τακτική) της 21ης Ιουνίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αρ. 123-132,134-138,142-160,163-168,170)

ΑΠΟΦΑΣΗ 123_2019 Ω7ΦΖ7ΛΗ-ΑΔΦ

ΑΠΟΦΑΣΗ 124_2019 Ψ9Ρ67ΛΗ-ΙΘΨ

ΑΠΟΦΑΣΗ 125_2019 Ω1ΦΦ7ΛΗ-ΛΨΒ

ΑΠΟΦΑΣΗ 126_2019 ΩΧΜ47ΛΗ-ΘΣΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 127_2019 6ΘΗΔ7ΛΗ-66Η

ΑΠΟΦΑΣΗ 128_2019 Ω7ΦΜ7ΛΗ-7Ω6

ΑΠΟΦΑΣΗ 129_2019 6ΓΑΔ7ΛΗ-Ι8Β

ΑΠΟΦΑΣΗ 130_2019 ΩΕΔ37ΛΗ-ΕΤΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 131_2019 ΩΥΥΩ7ΛΗ-ΠΡΒ

ΑΠΟΦΑΣΗ 132_2019 ΩΑΙΝ7ΛΗ-Σ2Ψ

ΑΠΟΦΑΣΗ 134_2019 6ΛΨΙ7ΛΗ-ΥΞΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ 135_2019 ΩΖΡΚ7ΛΗ-2ΒΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 136_2019 6ΣΨΤ7ΛΗ-9Ψ9

ΑΠΟΦΑΣΗ 137_2019 6ΙΕ87ΛΗ-5ΧΒ

ΑΠΟΦΑΣΗ 138_2019 ΩΦΠΘ7ΛΗ-07Ρ

ΑΠΟΦΑΣΗ 142_2019 6ΣΒΡ7ΛΗ-Ψ93

ΑΠΟΦΑΣΗ 143_2019 Ψ7ΧΠ7ΛΗ-7Θ4

ΑΠΟΦΑΣΗ 144_2019 ΨΡΦΑ7ΛΗ-Μ4Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 145_2019 9ΡΖΠ7ΛΗ-ΛΞΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 146_2019 ΨΝ4Π7ΛΗ-ΤΒΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ 147_209 9ΩΨ07ΛΗ-47Ω

ΑΠΟΦΑΣΗ 148_2019 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΨΖΡΕ7ΛΗ-Ι6Ε

ΑΠΟΦΑΣΗ 149_2019 ΩΟ8Ω7ΛΗ-6ΙΠ

ΑΠΟΦΑΣΗ 150_2019 9ΩΖ57ΛΗ-Δ3Φ-1

ΑΠΟΦΑΣΗ 151_2019 ΨΤΡΑ7ΛΗ-ΜΛΔ-1

ΑΠΟΦΑΣΗ 152_2019 ΩΑ497ΛΗ-Σ2Ε

ΑΠΟΦΑΣΗ 153_2019 9ΩΠΑ7ΛΗ-ΟΤΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 154_2019 ΩΙΝΦ7ΛΗ-Ρ5Η

ΑΠΟΦΑΣΗ 155_2019 9ΠΨΛ7ΛΗ-ΙΘΤ

ΑΠΟΦΑΣΗ 156_ 2019 6ΔΤ07ΛΗ-Α6Ρ

ΑΠΟΦΑΣΗ 157_2019 6ΓΑΘ7ΛΗ-Α27

ΑΠΟΦΑΣΗ 158_2019 9ΟΧΔ7ΛΗ-Ι1Ε

ΑΠΟΦΑΣΗ 159_2019 ΨΗΔΤ7ΛΗ-ΜΡ3

ΑΠΟΦΑΣΗ 160_2019 6ΩΨ07ΛΗ-3ΞΛ

ΑΠΟΦΑΣΗ 163_2019 6ΖΔΣ7ΛΗ-Η6Θ

ΑΠΟΦΑΣΗ 164_2019 692Ζ7ΛΗ-ΟΡ8

ΑΠΟΦΑΣΗ 165_2019 Ω6ΥΣ7ΛΗ-ΩΙ1

ΑΠΟΦΑΣΗ 166_2019 99Κ07ΛΗ-Α7Ζ

ΑΠΟΦΑΣΗ 167_2019 ΩΡΣΟ7ΛΗ-ΓΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 168_2019 ΩΑ3Γ7ΛΗ-6ΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 170_2019 94ΟΗ7ΛΗ-ΩΚΨ