Πρόσκληση στην 29η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Αυγούστου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.,στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ.Καλυβίων 2, 3ος όροφος – Λαμία)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 29_19-08-2019

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Αριθμός Πρακτικού 28, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 7ης Αυγούστου 2019, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

9ΒΝΞ7ΛΗ-Ψ1Ζ

Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων της 28ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 28ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Πρόσκληση στην 28η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Αυγούστου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος – Λαμία)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 28_7-08-2019

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Αριθμός Πρακτικού 27, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 29ης Ιουλίου 2019, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΩΜΙ77ΛΗ-ΟΝΑ

Πίνακας θεμάτων- αποφάσεων της 27ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 27ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Ορθή επανάληψη του πίνακα θεμάτων- αποφάσεων της 26ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 26ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ