21η Συνεδρίαση 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣH

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

20η Συνεδρίαση 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣH

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

19η Συνεδρίαση 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣH

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

18η Συνεδρίαση 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣH

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (θέμα 16ο)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

17η Συνεδρίαση 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣH

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17/19-05-2020, Έκτακτο Θέμα 1ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

16η Συνεδρίαση 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣH

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

15η Συνεδρίαση 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣH

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ