Αριθμός Πρακτικού 24, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 2ας Ιουλίου 2019, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

61ΒΚ7ΛΗ-Μ0Κ

Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων της 24ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 24ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Αριθμός Πρακτικού 23, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 26ης Ιουνίου 2019, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ψ5Λ67ΛΗ-ΝΡΔ

Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων της 23ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 23ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Πρόσκληση στην 24η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 2 Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος – Λαμία)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 24_2-07-2019

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Αριθμός Πρακτικού 22, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 19ης Ιουνίου 2019 , της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΨΥΓΥ7ΛΗ-ΗΚΧ

Πρόσκληση στην 23η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος – Λαμία)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 23_26-06-2019

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ