Πρόσκληση στην 41η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος – Λαμία)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 41_18-12-2019-1

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Αριθμός Πρακτικού 40, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 10ης Δεκεμβρίουυ 2019, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΨΥ547ΛΗ-Μ0Β

Ορθή επανάληψη Αριθμός Πρακτικού 39 , πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 3ης Δεκεμβρίου 2019, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

998Ι7ΛΗ-ΨΟΑ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 40ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 40ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Αριθμός Πρακτικού 39, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 3ης Δεκεμβρίουυ 2019, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

998Ι7ΛΗ-ΨΟΑ

 

 

Πρόσκληση στην 40η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος – Λαμία)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 40_10-12-2019

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 39ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 39ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ