Αποσπάσματα αποφάσεων απο το 1ο Πρακτικό της 07-01-2020, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΨΙΣΕ7ΛΗ-ΡΓΖ (ΘΕΜΑ 50)

66ΥΚ7ΛΗ-Θ19 (ΘΕΜΑ 52)

Πρόσκληση στην 2η (Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος – Λαμία),

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2η_ 14-01-2020

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 1ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

Πρόσκληση στην 1η (Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος – Λαμία)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1_7-01-2020

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 41ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 41ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθμός Πρακτικού 41,πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 18ης Δεκεμβρίου 2019, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 41_18-12-2019 (2113-2159)ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αριθμός Πρακτικού 41, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 18ης Δεκεμβρίου 2019, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

7ΖΨΑ7ΛΗ-6ΞΠ