Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 31ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 31ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Πρόσκληση στην 31η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος – Λαμία)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 31_27-09-2019

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Αριθμός Πρακτικού 30, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 26ης Αυγούστου 2019, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30_26-08-2019 ΑΔΑ ΩΚΥ67ΛΗ-ΩΩΔ-1

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 30ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 30ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Αριθμός Πρακτικού 29, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 19ης Αυγούστου 2019, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΨΤΙΞ7ΛΗ-ΦΞΓ

Πρόσκληση στην 30η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Αυγούστου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος – Λαμία)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 30_26-08-2019

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων 29ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 29ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ