Πρόσκληση στην 29η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής “e-presence”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 29_04-08-2020-1

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Αριθμός Πρακτικού 28, της συνεδρίασης της 28ης Ιουλίου 2020 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ψ0ΚΝ7ΛΗ-ΩΞΨ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Πίνακας θεμάτων και αποφάσεων της 28ης συνεδρίασης της Οικοκομικής Επιτροπής Π.Στ.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 28ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

Πρόσκληση στην 28η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής “e-presence”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 28_28-07-2020

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Αριθμός Πρακτικού 27, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 21ης Ιουλίου 2020, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΩΔΨ07ΛΗ-Θ7Θ

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 27ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 27ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.(1)

Πρόσκληση στην 27η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής “e-presence”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 27_21-07-2020

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ