Αριθμός Πρακτικού 39, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 3ης Δεκεμβρίουυ 2019, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

998Ι7ΛΗ-ΨΟΑ

 

 

Πρόσκληση στην 40η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος – Λαμία)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 40_10-12-2019

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 39ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 39ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Ορθή επανάληψη Αριθμός Πρακτικού 37 , πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 19ης Νοεμβρίου 2019, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

67Ζ67ΛΗ-ΔΞΩ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αριθμός Πρακτικού 38, Πρακτικά Έκτακτης συνεδρίασης και αποφάσεις της 28ης Νοεμβρίου 2019, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΩΜΦ97ΛΗ-ΙΔ2

Πρόσκληση στην 39η Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. , στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών ( Λ . Καλυβίων 2 , 3ος όροφος – Λαμία )

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 39_03-12-2019

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Πρόσκληση στην 38η (έκτακτη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος – Λαμία)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 38_28-11-2019

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ