Αριθμός Πρακτικού 29, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 19ης Αυγούστου 2019, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΨΤΙΞ7ΛΗ-ΦΞΓ

Πρόσκληση στην 30η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Αυγούστου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος – Λαμία)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 30_26-08-2019

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων 29ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 29ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Πρόσκληση στην 29η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Αυγούστου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.,στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ.Καλυβίων 2, 3ος όροφος – Λαμία)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 29_19-08-2019

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Αριθμός Πρακτικού 28, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 7ης Αυγούστου 2019, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

9ΒΝΞ7ΛΗ-Ψ1Ζ

Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων της 28ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 28ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Πρόσκληση στην 28η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Αυγούστου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος – Λαμία)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 28_7-08-2019

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ