Αριθμός Πρακτικού 32, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 8ης Οκτωβρίου 2019, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερέας Ελλάδας

6ΣΕΛ7ΛΗ-ΘΚΙ

Πρόσκληση στην 33η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος – Λαμία)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 33_15-10-2019

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 32ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 32ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Αριθμός Πρακτικού 31, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 30ης Σεπτεμβρίου 2019, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΨΩΦΨ7ΛΗ-Ι4Η-1

Πρόσκληση στην 32η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος – Λαμία)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 32_8-10-2019

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 31ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 31ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Πρόσκληση στην 31η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος – Λαμία)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 31_27-09-2019

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ