Πρόσκληση στην 3η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος – Λαμία)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3_21-01-2020

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 2ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Αριθμός Πρακτικού 1, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 7ης Ιανουαρίου 2020, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμος Πρακτικού 1, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αποσπάσματα αποφάσεων απο το 1ο Πρακτικό της 07-01-2020, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΨΙΣΕ7ΛΗ-ΡΓΖ (ΘΕΜΑ 50)

66ΥΚ7ΛΗ-Θ19 (ΘΕΜΑ 52)

Πρόσκληση στην 2η (Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος – Λαμία),

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2η_ 14-01-2020

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 1ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

Πρόσκληση στην 1η (Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος – Λαμία)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1_7-01-2020

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ