Πρόσκληση στην 9η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος – Λαμία)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9_28-02-2019

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Αριθμός Πρακτικού 8, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 18ης Φεβρουαρίου 2019 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμός Πρακτικού 7, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 18ης Φεβρουαρίου 2019 της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΕ

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 8ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Αριθμός Πρακτικού 7, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 11ης Φεβρουαρίου 2019 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμός Πρακτικού 7, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 11ης Φεβρουαρίου 2019 της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΕ

Πρόσκληση στην 8η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος – Λαμία)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8_18-02-2019

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Πίνακας θεμάτων και αποφάσεων 7ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόσπασμα Πρακτικού 7/11-02-2019 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ψ7227ΛΗ-Α6Ψ (εκτ.1)