Αριθμός Πρακτικού 8, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 20ης Φεβρουαρίου 2018, της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

7Ν297ΛΗ-055

Πρόσκληση στην 9η (Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 11.00 π.μ.,,στην Λαμία

Πρόσκληση στην 9η (Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Ορθή Επανάληψη ως προς το 26ο Θέμα και το 1ο Έκτακτο, Αριθμός Πρακτικού 5 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 26ο ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΤΟ 1ο ΕΚΤΑΚΤΟ

Αριθμός Πρακτικού 7, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 12ης Φεβρουαρίου 2018, της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμός Πρακτικού 7, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 12ης Φεβρουαρίου 2018

Πρόσκληση στην 8η (Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στη Λαμία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8_20-02-2018

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 7ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

Πρόσκληση στην 7η (Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018, στην Λαμία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7_12-02-2018

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ