Ορθή Επανάληψη του 15ου Πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

6ΟΛΝ7ΛΗ-ΕΦ0 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αριθμός Πρακτικού 15, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 15ης Απριλίου 2019, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

6ΟΛΝ7ΛΗ-ΕΦ0-2

Πίνακας θεμάτων- αποφάσεων της 15ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.-1-2

Πρόσκληση στην 16η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Απριλίου 2019, ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος – Λαμία)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16_22-04-2019-2

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

 

Πρόσκληση στην 15η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος – Λαμία)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15_10-04-2019-1

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Αριθμος Πρακτικού 14, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της συνεδρίασης της 8ης Απριλιου 2019, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλαδας

Αριθμος Πρακτικού 14

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 14ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ