Ορθή Επανάληψη, Αριθμός Πρακτικού 18, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 26ης Μαίου 2020, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΨΦΨΕ7ΛΗ-Θ6Χ-1 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-1

Αριθμός Πρακτικού 18, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 26ης Μαϊου 2020 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΨΦΨΕ7ΛΗ-Θ6Χ

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 18ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

Ορθή Επανάληψη, Αριθμός Πρακτικού 16, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 12ης Μαίου 2020 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

6ΔΕ27ΛΗ-ΤΑΡ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Πρόσκληση στην 18η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Μαΐου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής “e-presence”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18_26-05-2020

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Αριθμός Πρακτικού 17, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 19ης Μαίου 2020 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμος Πρακτικου 17

Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων της 17ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.