Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 6ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. (2)

Αριθμός Πρακτικού 6, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 11ης Φεβρουαρίου 2020, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ψ0Ξ47ΛΗ-ΙΦΥ

Ορθή Επανάληψη, Αριθμός Πρακτικού 5, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 5ης Φεβρουαρίου 2020, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

6ΝΗ47ΛΗ-ΡΡΣ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Πρόσκληση στην 6η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί την 11 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος – Λαμία)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6_11-02-2020

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Πίνακας θεμάτων και αποφάσεων της 5ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

Πρόσκληση στην 5η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 5 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος – Λαμία)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5_5-02-2020

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Αριθμός Πρακτικού 4, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 29ης Ιανουαρίου 2020, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΨΧΧ57ΛΗ-ΨΨ5