Πίνακας θεμάτων- αποφάσεων της 5ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε

Αριθμός Πρακτικού 29, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 4ης Αυγούστου 2020 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΩΥΝΤ7ΛΗ-0Ε6

Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων της 29ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 29ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

Αριθμός Πρακτικού 28, της συνεδρίασης της 28ης Ιουλίου 2020 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ψ0ΚΝ7ΛΗ-ΩΞΨ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Πίνακας θεμάτων και αποφάσεων της 28ης συνεδρίασης της Οικοκομικής Επιτροπής Π.Στ.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 28ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

Αριθμός Πρακτικού 27, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 21ης Ιουλίου 2020, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΩΔΨ07ΛΗ-Θ7Θ

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 27ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 27ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.(1)

Αριθμός Πρακτικού 26, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 14ης Ιουλίου 2020 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

9ΠΒΝ7ΛΗ-ΙΥ5 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΔΑ

Απόσπασμα Πρακτικού 26/14-07-2020, Έκτακτο Θέμα 4ο της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

6ΧΨΟ7ΛΗ-461 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 26ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 26ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.