Πίνακας θεμάτων- αποφάσεων της 5ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμός Πρακτικού 29, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 4ης Αυγούστου 2020 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων της 29ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμός Πρακτικού 28, της συνεδρίασης της 28ης Ιουλίου 2020 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πίνακας θεμάτων και αποφάσεων της 28ης συνεδρίασης της Οικοκομικής Επιτροπής Π.Στ.Ε.

Αριθμός Πρακτικού 27, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 21ης Ιουλίου 2020, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 27ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμός Πρακτικού 26, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 14ης Ιουλίου 2020 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Απόσπασμα Πρακτικού 26/14-07-2020, Έκτακτο Θέμα 4ο της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 26ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας