Αριθμός Πρακτικού 35, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 5ης Νοεμβρίου 2019, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερέας Ελλάδας

ΨΦ2Τ7ΛΗ-ΥΤΙ

Ορθή επανάληψη του 34ου Πρακτικού συνεδρίασης της 29ης Οκτωβρίου 2019 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

6Ν2Κ7ΛΗ-4ΣΨ-2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ορθή επανάληψη του Πίνακα θεμάτων – αποφάσεων της 34ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 34ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

 

Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων της 35ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 35ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

 

Αριθμός Πρακτικού 34, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 29 Οκτωβρίου 2019, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερέας Ελλάδας

6Ν2Κ7ΛΗ-4ΣΨ_34

Πίνακας θεμάτων- αποφάσεων της 34ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 34ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Αριθμός Πρακτικού 33, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις 15ης Οκτωβρίου 2019, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερέας Ελλάδας

7ΖΧ47ΛΗ-ΒΛΗ