Αριθμός Πρακτικού 19, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 22ης Μαΐου 2019, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ω3Δ27ΛΗ-2Ψ0-2

Πίνακας θεμάτων- αποφάσεων της 19ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (1)

Αριθμός Πρακτικού 18, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 13ης Μαΐου 2019, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΨΧΧ37ΛΗ-Π1Ι-1

Πίνακας θεμάτων- αποφάσεων της 18ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Ορθή Επανάληψη του 17ου Πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

6ΔΠ57ΛΗ-95Μ-1

Αριθμός Πρακτικού 17, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 7ης Μαΐου 2019, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

6ΔΠ57ΛΗ-95Μ

Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων της 17ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ