Αριθμός Πρακτικού 11, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 18ης Μαρτίου 2019 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμός Πρακτικού 11, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 18ης Μαρτίου 2019 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 11ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Αριθμός Πρακτικού 10, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 12ης Μαρτίου 2019 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

6ΥΚΙ7ΛΗ-5ΘΧ

Πίνακας θεμάτων και αποφάσεων της 10ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Αριθμός Πρακτικού 9, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 28ης Φεβρουαρίου 2019 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμός Πρακτικού 9, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 28ης Φεβρουαρίου 2019

Πίνακας θεμάτων και αποφάσεων της 9ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Αριθμός Πρακτικού 8, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 18ης Φεβρουαρίου 2019 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμός Πρακτικού 7, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 18ης Φεβρουαρίου 2019 της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΕ