Αριθμός Πρακτικού 3, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 21ης Ιανουαρίου 2020, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΩΗΜΧ7ΛΗ-349

Πίνακας θεμάτων και αποφάσεων της 3ης συνεδρίασης,της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.24012020

Αριθμός Πρακτικού 2, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 14ης Ιανουαρίου 2020 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΩΡΚΣ7ΛΗ-ΜΥΠ

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 2ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Αριθμός Πρακτικού 1, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 7ης Ιανουαρίου 2020, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμος Πρακτικού 1, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αποσπάσματα αποφάσεων απο το 1ο Πρακτικό της 07-01-2020, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΨΙΣΕ7ΛΗ-ΡΓΖ (ΘΕΜΑ 50)

66ΥΚ7ΛΗ-Θ19 (ΘΕΜΑ 52)

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 1ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.