Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων 4ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Αριθμός Πρακτικού 3, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 15ης Ιανουαρίου 2019 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

6Ε967ΛΗ-ΠΗΡ

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 3ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Ορθή επανάληψη του 2ου πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΩΥΛ27ΛΗ-ΦΦΨ-1

Αριθμός Πρακτικού 2, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 9ης Ιανουαρίου 2019 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμός Πρακτικού 2

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 2ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Αριθμός Πρακτικού 1, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 3ης Ιανουαρίου 2019 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμός Πρακτικού 1