Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων της 21ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 21ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

Αριθμός Πρακτικού 19, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ψ04Υ7ΛΗ-ΡΤΤ-1-ΠΡΑΚΤΙΚΑ 19 ΜΕ ΑΔΑ-2

Αριθμός Πρακτικού 20, Πρακτικά έκτακτης συνεδρίασης και αποφάσεις της 3ης Ιουνίου 2020 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΨΖΧΓ7ΛΗ-ΡΨΦ-Ο.Ε.

Ορθή Επανάληψη, Αριθμός Πρακτικού 18 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΨΦΨΕ7ΛΗ-Θ6Χ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΛΙΚΟ

Ορθή Επανάληψη, Αριθμός Πρακτικού 18, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 26ης Μαίου 2020, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΨΦΨΕ7ΛΗ-Θ6Χ-1 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-1

Αριθμός Πρακτικού 18, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 26ης Μαϊου 2020 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΨΦΨΕ7ΛΗ-Θ6Χ

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 18ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

Ορθή Επανάληψη, Αριθμός Πρακτικού 16, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 12ης Μαίου 2020 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

6ΔΕ27ΛΗ-ΤΑΡ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αριθμός Πρακτικού 17, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 19ης Μαίου 2020 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμος Πρακτικου 17

Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων της 17ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.