Αριθμός Πρακτικού 19, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ψ04Υ7ΛΗ-ΡΤΤ-1-ΠΡΑΚΤΙΚΑ 19 ΜΕ ΑΔΑ-2