Αριθμός Πρακτικού 19, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας