Αριθμός Πρακτικού 25, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 7ης Ιουλίου 2020 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

67ΤΕ7ΛΗ-ΨΚΦ-1

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 25ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.(1)

Αριθμός Πρακτικού 24, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 30ης Ιουνίου 2020 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμος Πρακτικου 24

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 24ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 24ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

Αριθμός Πρακτικού 23, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 23ης Ιουνίου 2020 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

9Κ7Μ7ΛΗ-2ΤΤ

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 23ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 23ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

Αριθμός Πρακτικού 22, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 16ης Ιουνίου 2020, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΨΛΔ97ΛΗ-29Λ-ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε. ΜΕ ΑΔΑ

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 22ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 22ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.-1

Ορθή Επανάληψη, Αριθμός Πρακτικού 21, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 9ης Ιουνίου 2020 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΨΙ3Λ7ΛΗ-4ΣΝ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αριθμός Πρακτικού 21, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 9ης Ιουνίου 2020 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΨΙ3Λ7ΛΗ-4ΣΝ-ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21ης ΣΥΕΝΔΡΙΑΣΗΣ