Αριθμός Πρακτικού 25, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 9ης Ιουλίου 2019, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

6ΧΡΙ7ΛΗ-ΕΟΚ

Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων της 25ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Αριθμός Πρακτικού 24, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 2ας Ιουλίου 2019, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

61ΒΚ7ΛΗ-Μ0Κ

Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων της 24ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 24ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Αριθμός Πρακτικού 23, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 26ης Ιουνίου 2019, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ψ5Λ67ΛΗ-ΝΡΔ

Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων της 23ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 23ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Αριθμός Πρακτικού 22, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 19ης Ιουνίου 2019 , της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΨΥΓΥ7ΛΗ-ΗΚΧ