Αριθμός Πρακτικού 24, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 30ης Ιουνίου 2020 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας