Αριθμός Πρακτικού 25, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 7ης Ιουλίου 2020 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας