Αριθμός Πρακτικού 22, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 16ης Ιουνίου 2020, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας