Αριθμός Πρακτικού 23, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 23ης Ιουνίου 2020 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας