Αριθμός Πρακτικού 17, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 19ης Μαίου 2020 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμος Πρακτικου 17