Αριθμός Πρακτικού 20, Πρακτικά έκτακτης συνεδρίασης και αποφάσεις της 3ης Ιουνίου 2020 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΨΖΧΓ7ΛΗ-ΡΨΦ-Ο.Ε.