Αριθμός Πρακτικού 28, της συνεδρίασης της 28ης Ιουλίου 2020 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ψ0ΚΝ7ΛΗ-ΩΞΨ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ