Αριθμός Πρακτικού 28, της συνεδρίασης της 28ης Ιουλίου 2020 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας