Αριθμός Πρακτικού 29, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 4ης Αυγούστου 2020 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΩΥΝΤ7ΛΗ-0Ε6