Αριθμός Πρακτικού 26, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 14ης Ιουλίου 2020 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας