Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 16ης Νοεμβρίου 2016, Αριθμός Πρακτικού 9 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

9o-ΠΡΑΚΤΙΚΟ-2016-ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΚΑΙ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 27ης Σεπτεμβρίου 2016, Αριθμός Πρακτικού 8 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

8o-ΠΡΑΚΤΙΚΟ-2016-ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΚΑΙ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 5ης Σεπτεμβρίου 2016,αριθμός Πρακτικού 7 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

7o-ΠΡΑΚΤΙΚΟ-2016-ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΚΑΙ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 22 Ιουνίου 2016, αριθμός Πρακτικού 6 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

6o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2016 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 4ης Μαίου 2016, αριθμός Πρακτικού 4 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

4o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2016 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 25ης Απριλίου 2016, αριθμός Πρακτικού 3 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

3o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2016 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 8ης Απριλίου 2016, αριθμός Πρακτικού 2 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

2o-ΠΡΑΚΤΙΚΟ-2016-ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΚΑΙ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-1

Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 29ης Φεβρουαρίου 2016, Αριθμός Πρακτικού 1 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πρακτικό 1 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 13

13o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2015 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 22ας Ιανουαρίου 2014, αριθμός πρακτικού 1 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο