Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ: 114646/7529/5.2.2021 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) (ΑΔΑ:6Δ8Μ4653Π8- ΡΨΨ) της μονάδας ανακύκλωσης αλουμινίου της εταιρείας ¨ΑΝΟΞΑΛ Α.Ε.¨ στη θέση ¨ Μαδάρο¨ Αγίου Θωμά του Δήμου Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας (ΠΕΤ:2005302217)

΄΄ ΑΝΟΞΑΛ Α.Ε. ΄΄- ΥΠΕΚΑΔ. ΤΑΝΑΓΡΑ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: ΄΄ 3 Αποθηκευτικοί σταθμοί συσσωρευτών ονομαστικής ισχύος 250 MW, χωρητικότητας 750 MWh και Υποσταθμού Μέσης Τάσης – Υπερύψηλής Τάσης 33/400 kV στη θέση Αλεπότρυπες του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ΄΄

΄΄ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ΄΄ ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΕΣ - ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ

7η Συνεδρίαση 2022 – (23-09-2022)

Πρόκληση σε Συνεδρίαση (ημερομηνία διεξαγωγής 23-09-2022)

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 18,6 MW της ¨EDIT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΙΚΕ ¨ στη θέση ¨ΤΣΟΥΚΚΑ¨ των Δήμων Μακρακώμης και Καρπενησίου στους Ν. Φθιώτιδας και Ευρυτανίας αντίστοιχα

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΄΄ ΤΣΟΥΚΑ ΄΄ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ2022

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ίδρυση πλωτής μονάδας πάχυνσης σε θαλάσσια έκταση 20 στρεμμάτων, στη θέση ¨Όρμος – Κόφινας¨, του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας Νομού Ευβοίας, εντός της ΠΑΥ Β8, της εταιρείας ¨ Ε. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ και ΣΙΑ ΟΕ.¨. (ΠΕΤ: 2208823829)

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΥ ΄΄ ΚΟΦΙΝΑΣ΄ ΕΥΒΟΙΑ 2022

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) μικρού υδροηλεκτρικού έργου (Μ.ΥΗ.Ε.) ισχύος 1,2 MW της εταιρείας ¨ΒΕΛΙΤΣΑ ΙΚΕ¨ στη θέση ¨Ρινόρρεμα¨ Δ.Δ.Καλλιέων του Δήμου Δελφών στο Ν. Φωκίδας. (ΠΕΤ: 2208817328)

΄΄ ΒΕΛΙΤΣΑ ΙΚΕ΄΄ ΘΕΣΗ ΄΄ ΡΙΝΟΡΡΕΜΑ΄΄ ΦΩΚΙΔΑ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) μικρού υδροηλεκτρικού έργου (Μ.ΥΗ.Ε.) ισχύος 1,71 MW της εταιρείας ¨ΒΕΛΙΤΣΑ ΙΚΕ¨ επί του ρέματος ¨Ξεριές¨ Δ.Ε. Τιθορέας στο Δήμο Αμφίκλειας – Ελάτειας στο Ν. Φθιώτιδας (ΠΕΤ: 2207811429)

΄΄ ΒΕΛΙΤΣΑ ΙΚΕ΄΄ ΘΕΣΗ ΄΄ ΞΕΡΙΕΣ΄΄ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) μικρού υδροηλεκτρικού έργου (Μ.ΥΗ.Ε.) ισχύος 1,18 MW της εταιρείας ¨ΠΑΜΒΩΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε.¨ στη θέση ¨Αθανάσιος Διάκος¨ του Δήμου Δελφών στο Ν. Φωκίδας .(ΠΕΤ: 2207804028),

΄΄ ΠΑΜΒΩΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΄΄Δ.ΔΕΛΦΩΝ .

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 28,5 MW της «VIORES ΜΑΕ» στη θέση ΄΄ Βαθειά Λάκκα΄΄ του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Bοιωτίας, (ΠΕΤ: 2208819520)

VIORES MAE Δ .ΘΗΒΑΣ ΄΄ΒΑΘΕΙΑ ΛΑΚΚΑ΄΄

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση του έργου : ΄΄ΜΕΑ ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – (ΟΕΔΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ)΄΄ του φορέα ΄΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ ¨ΦοΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ΄΄

ΜΕΑ& ΧΥΤΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ