ΜΠΕ Φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 120MW της ΄΄ GEOENERGY II MIKE΄΄ στη θέση ΄΄ ΖΕΛΙ 1 ΄΄ του Δήμου και Αμφίκλειας – Ελάτειας Ν. Φθιώτιδας. (ΠΕΤ: 2112690421)

GEOENERGY ΖΕΛΙ 1΄΄ Φ-Β ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 260MW της ΄΄ GEOENERGY IV MIKE΄΄ στη θέση ΄΄ ΖΕΛΙ 2 ΄΄ του Δήμου και Αμφίκλειας – Ελάτειας Ν. Φθιώτιδας. (ΠΕΤ: 2112690520)

GEOENERGY ΖΕΛΙ 2΄΄ ΦΒ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : ΄΄ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΣΠΗΕ) ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΄΄ ΠΥΡΓΑΚΙΑ΄΄, ΤΗΣ Δ.Ε. ΔΙΡΦΥΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 67,2 ΜW, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΄΄ ΚΑΜΠΛΟΣ΄΄ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΔΙΡΦΥΩΝ – ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 67,2 ΜW, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΄΄ ΟΛΥΜΠΟΣ΄΄ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΕΡΕΤΡΙΑΣ, ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ – ΔΙΡΦΥΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 88,2 ΜW ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΄΄ ΓΚΡΑΒΕΣ ΄΄ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΚΥΜΗΣ ΚΑΙ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 63 ΜW, ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ, ΕΡΕΤΡΙΑΣ – ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΕΡΓΩΝ ΄΄

Συγκροτημα (4 )ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΚΑΡΥΣΤΟ- ΚΥΜΗΕΥΒΟΙΑ ΥΠΕΚΑ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του ΄εργου: ΄΄ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΙΣΧΥΟΣ 121,0 ΜW ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΄΄ ΕΡΗΜΙΑ΄΄ Δ.Ε. ΜΑΛΕΣΙΝΗΣ – Δ.Ε. ΟΥΠΟΝΤΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ, Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΄΄ ΕΡΗΜΙΑ ΄΄ ΥΠΕΚΑ-2022

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : ΄΄ Μονάδα Επεξεργασίας (Μ.Ε.Α.) και Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων / Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α/Υ) Θήβας (ΟΕΔΑ), του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ ΄΄ ΦΟΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ ΄΄

ΦΟΔΣΑ- ΥΠΕΚΑ - ΒΟΙΩΤΙΑ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ‘’Εκσυγχρονισμός και βελτίωση υπαρχόντων αρδευτικών δικτύων και εμπλουτισμός υπόγειου υδροφορέα στην περιοχή Κάμπος Μαντουδίου’’ στο Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας Ν. Ευβοίας.(ΠΕΤ 2204751123)

ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Δ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 50,10 MW της ‘’ELMYA GREECE 2 MIKE’’ στη θέση «Λούτσι» των Δήμων Ορχομενού και Λοκρών στους Ν. Βοιωτίας και Φθιώτιδας αντίστοιχα.(ΠΕΤ 2204753228)

ELMYA GREECE 2 MIKE ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ & ΛΟΚΡΟΙ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ ) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση μονάδας νέας μονάδας υδατοκαλλιέργειας αποτελούμενης από: α) πλωτή μονάδα σε θαλάσσια έκταση 20 στρεμμάτων, προερχόμενη από διάσπαση υφιστάμενης μονάδας 30 στρεμμάτων στη θέση «Κακιά Σκάλα», β) χερσαίες συνοδές εγκαταστάσεις σε συνολική χερσαία έκταση 1.090,07τ.μ. (έκταση επί αιγιαλού 775,31 τ.μ. και έκταση επί παραλίας 314,76 τ.μ.), στη θέση «Παναγίτσα», του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου Ν. Ευβοίας, της εταιρείας «EVIA FISH FARM Μ.Ι.Κ.Ε.»

EVIA FISH FARM Δ. ΚΥΜΗΣ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση (περιβαλλοντική αδειοδότηση χερσαίων εγκαταστάσεων υποστήριξης της μονάδας επί του αιγιαλού,σε συνολική αιτο΄θμενη έκταση 1.508,90 τ.μ.) της αρ. 115803/11305/09/01-02-2010 απ οφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) όπως τροποποι ηθηκε και ανανε ωθηκε με την αρ.89/3853/04-02-2020 απόφαση μας , για την λειτουργία υφιστάμενης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας θαλασσίων Μεσογειακών Ιχθυών συνολικής δυναμικότητας 310 τόνων /έτος σε θαλάσσια έκταση 30 στρεμμάτων στη θέση << Κακιά Σκάλα>> Τ.Κ.Αγίου Ιωάννη ,Δ.Ε. Ταμυνα ιων , του Δ.Κύμης – Αλιβερίου Ν.Ευβοίας της εταιρείας <>

LEMOND co A.B..E.E

Αριθμός Πρακτικού 2, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 8ης Απριλίου 2022 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

2o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2022