Πρόσκληση μελών για συνεδρίαση (δια περιφοράς) της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στις 9 Απριλίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ.

3Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2020 - ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Αριθμός Πρακτικού 1, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 16ης Ιανουαρίου 2020, της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

1o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2020-ακρ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας πάχυνσης , ιδιοκτησίας της εταιρείας “ HELLENIC QUALITY FOODS A.E” (HQF)στη θέση “ΠΟΛΥΤΉΡΑ”,Τ.Κ. Πουρνού, Δημοτικής Ενότητας Διρφύων – Μεσσαπίων Ν. Εύβοιας

HELLENIC QUALITY FOODS AE ΘΕΣΗ ΠΟΛΥΤΗΡΙΑ-ακρ

Φάκελος ανανέωσης κ’ τροποποίησης της 2887/04-04-07 ΑΕΠΟ όπως αυτή ισχύει, για το λατομείο αδρανών υλικών έκτασης 290 στρ κ’ βοηθητικών 28,119 στρ), του ΤΚ Αφρατίου Δ. Ε Ληλαντίου Χαλκίδας από την «ΥΙΟΙ ΒΛΑΣΗ ΣΚΟΛΙΔΗ Ε.Π.Ε»

ΥΙΟΙ ΒΛΑΣΗ ΣΚΟΛΙΔΗ Ε.Π.Ε ΧΑΛΚΙΔΑ ΥΠΕΝ-ΑΚΡ

Φάκελος Τροποποίησης της 82557/5356/17-09-19 ,Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ,λόγω εργοταξιακών εγκαταστάσεων που θα λειτουργήσουν προσωρινά κατά τη φάση κατασκευής του έργου του νέου σταθμού παραγωγής ηλεκτικής ενέργειας στο υφιστάμενο ενεργειακό κέντρο Αγίου Νικολάου Βοιωτίας της εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)-ΑΚΡ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με κύση βιομάζας, ισχύος 999ΚW, της ΄΄ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕΒΕ ΄΄ στη θέση «ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ», Τ.Κ. Σωληναρίου του Δήμου Αλιάρτου Ν. Βοιωτίας

ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕΒΕ.-ακρ-1

Πρόσκληση στην 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη Αίθουσα Συνεδριάσεων στον 3ο όροφο, Λ. Καλυβίων 2 Λαμία, στις 12-03-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.

2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2020-ακρ