Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενου Σ.Β.Κ.Τ. με διάνοιξη δρόμου πρόσβασης ,της εταιρείας «VODAFONE -ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ» με την από κοινού χρήση με τις εταιρείες WIND & COSMOTE, με κωδική ονομασία θέσης «ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ 1002392» στη θέση «Μέγα Ίψωμα » μεταξύ Πιτσίου & Τυμφρηστού ,Δ.Ε. Σπερχειάδας του Δήμου Μακρακώμης Ν.Φθιώτιδας

VODAFON- ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ

Φάκελος Μελέτης Περιβάλλοντος Ανανέωσης -Τροποποίησης ΑΕΠΟ βιομηχανίας παραγωγής αιθερίων ελαίων ,α΄υλών αρωματοποιίας, γεωργικών παρασκευασμάτων ,φερομονών αγροενεργών και προϊόντων βιολογικής γεωργίας της «ΒΙΟΡΥΛ ΑΕ» στη θέση «ΚΑΛΥΜΠΑΚΙ» Τ.Κ. Ελαιώνα Δήμου Θηβαίων Ν.Βοιωτίας

ΒΙΟΡΥΛ ΑΕ -ΚΑΛΥΜΠΑΚΙ

Φάκελος Τροποποίησης τη αρ.πρ. 213609/28-12-12 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της μονάδας παραγωγής διογκώσιμης και διογκωμένης πολυστερίνης της εταιρείας «ΜΟΝΟΤΕΖ Α.Β.Ε.Ε» που λειτουργεί στο 52ο χλμ. Της Εθν.Οδού Αθηνών -Λαμίας στην Δ.Ε.Οινοφύτων του δήμου Τανάγρας Ν.Βοιωτίας

ΜΟΝΟΤΕΖ ΑΒΕΕ 52ο χλμ ΑΘ.-ΛΑΜΙΑΣ

 

 

 

Φάκελος Ανανέωσης της υπ’αριθμό 170737/13.5.11 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της βιομηχανίας παραγωγής κεραμικών προϊόντων της εταιρείας «ΧΑΛΚΙΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗΣ -ΓΟΥΝΑΡΗΣ- ΜΥΤΑΚΗΣ» η οποία είναι εγκατεστημένη στο 63ο χλμ.της Ε.Ο.Αθηνών -Λαμίας στο Σχηματάρι Ν.Βοιωτίας

ΧΑΛΚΙΣ Α.Β.Ε.Ε. 63οχλμ.

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ίδρυση νέας μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας 17 στρεμμάτων ,στη θέση « Όρμος Καλόγηρος».,Τ.Κ. Βαθύκοιλου, Δ.Ε. Πελασγίας του Δήμου Στυλίδας Ν.Φθιώτιδας ,που προκύπτει από διάσπαση υφιστάμενης μονάδας 45 στρεμμάτων, της εταιρείας «ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.»

ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε- ΟΡΜΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ίδρυση νέας μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας 28 στρεμμάτων ,στη θέση «Όρμος Βασίλη Ρέμα» ,Τ.Κ. Βαθύκοιλου, Δ.Ε. Πελασγίας του Δήμου Στυλίδας Ν.Φθιώτιδας ,που προκύπτει από διάσπαση υφιστάμενης μονάδας 45 στρεμμάτων, της εταιρείας «ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε…»

ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε

Φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ βιομηχανίας παραγωγής καλωδίων της εταιρείας «NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ» στη θέση «Πλάτανος ή Ψήφοι» στο Δ.Δ. Αγίας Μαρίνας, του Δήμου Στυλίδας, Ν.Φθιώτιδας

NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ (3)