Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Συνολικής Ισχύος 86,4MW στις θέσεις ΄΄Βαθειά Λάκκα΄΄ , ΄΄ Σταμαλιος Τσουμα΄΄ – ΄΄ Λυκομουζι ΄΄ του Δήμου Θηβαίων, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,

ΑΙΟΛΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 86,4ΜW ΒΟΙΩΤΙΑ ΥΠΕΚΑ

Αριθμός Πρακτικού 10, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 9ης Σεπτεμβρίου 2021 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

10ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2021

Πρόσκληση στην 11η Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής ΄΄ zoom ΄΄

11H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2021(1)

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1.194,18 ΚW, της εταιρείας ΄΄ ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΑΦΝΗΣ Ο.Ε ΄΄ στη θέση ΄΄ Στένωμα ΄΄ του Δήμου Καρπενησίου στο Ν. Ευρυτανίας

ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΑΦΝΗΣ Ο.Ε ΄΄ - καρπενησι

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 2.793,0515 ΚW, της εταιρείας ΄΄ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΕΛΩΤΑ ΙΚΕ ΄΄ στη θέση ΄΄ Μεγάλη Πλάτη ΄΄ Δ.Ε. Φουρνά στο Δήμο Καρπενησίου στο Ν. Ευρυτανίας ( ΠΕΤ: 2108598125)

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΕΛΩΤΑ ΙΚΕ ΄΄ -ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1.611,24 ΚW, της εταιρείας ΄΄ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΕΛΩΤΑ ΙΚΕ ΄΄ στη θέση ΄΄ Παραπλάτη ΄΄ Δ.Ε. Απεραντίων στο Δήμο Αγράφων στο Ν. Ευρυτανίας ( ΠΕΤ: 2108598224)

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΕΛΩΤΑ ΙΚΕ ΄΄ -ΑΓΡΑΦΑ-

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 0,95 MW της εταιρείας “LICHAS E.E.” επί του ρέματος “Βαλόρρεμα” της Τ.Κ. Δύο Βουνών, Δ.Ε. Γοργοποτάμου στο Δήμο Λαμιέων Ν. Φθιώτιδας

LICHAS E.EΜΥΗΣ ΒΑΛΟΡΡΕΜΑ ΔΥΟ ΒΟΥΝΑ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 80.000 κοτόπουλων πάχυνσης, στη θέση ΄΄ Φλόκα΄΄, Δ.Κ. Τανάγρας, Δ.Ε. Τανάγρας Ν. Bοιωτίας, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΄΄ CRHISELFARMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ΄΄,

CRISEL FARMS MONOPROSVPH IKE ΒΟΙΩΤΙΑ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) εκκοκκιστηρίου βάμβακος της “ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕΒΕ” στο Δήμο Ορχομενού Ν. Bοιωτίας.

ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕΒΕ- ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ- ΒΟΙΩΤΙΑ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 40.000 κοτόπουλων πάχυνσης, στη θέση “Άγιος Νικόλαος ή Λυριτζή ή Κάβειρο” , Δ.Κ. Βαγιών, του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Bοιωτίας, ιδιοκτησίας της εταιρείας “Τουρκοχωρίτης Ο.Ε.”

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΟΙΩΤΙΑ