Φάκελος ανανέωσης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 18 ΜW της εταιρείας ΄΄ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. ΄΄ στη θέση ΄΄ Μεγάλο Βουνό – Ρέθι ΄΄ του Δήμου Καρύστου στο Ν. Ευβοίας

23-01-2020 ΦΑΚΕΛ ΑΝΑΝΕΩΣ. ΄΄ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε΄΄ EYBOIA.-ΑΚΡ

Στοιχεία απο την μελέτη ασφαλείας και τον φάκελο κοινοποίησης της εταιρείας SYNGENTA HELLAS AEBE

SYNGENTA HELLAS

DOC001

 

Φάκελος Ανανέωσης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 14,55 ΜW της εταιρείας ΄΄ ΄ΒΟΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΄΄ στη θέση ΄΄ Ασπροχώματα΄΄ του Δήμου Διστόμου -Αράχωβας – Αντίκυρας στο Ν. Βοιωτίας

ΦΑΚΕΛ ΑΝΑΝ . ΄΄ΒΟΡΕΑΣ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗ Α.Ε ΄΄ΒΟΙΩΤΙΑ-ΑΚΡ

Μελέτη Περιβάλλοντος γιά την ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 11 ΜW της εταιρείας “ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ Α.Ε. “ στη θέση <<Πούντα >>Δ.Ε. Αυλώνας του Δήμου Κύμης -Αλιβερίου Ν.Ευβοίας

AIOLIKH EYBOIAS POYNTA A.E-ΑΚΡ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου ΄΄ Κατασκευή ΒΙΟ.ΚΑ και δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε.Πλαταιών Δήμου Θηβαίων ΄΄ στο Ν. Βοιωτίας

ΒΙΟΚΑ Δ.Ε. ΠΛΑΤΑΙΩΝ Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ -Ν.΄ΒΟΙΩΤΙΑΣ -ΑΚΡ

Αριθμός Πρακτικού 7, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 16ης Δεκεμβρίου 2019 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

7o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2019.-ΑΚΡ(1)

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 191678/4184/14.11.2008 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: ΄΄Εκμετάλλευση λατομείου αργίλου συνολικής έκτασης 352,176 στρ. στη θέση ΄΄ΛΟΥΤΣΑ ΡΕΜΕΡΙ ΄΄ ΠΕ Σκούρτων Δερβενοχωρίων Βοιωτίας ( όπως ισχύει), ως προς την επέκταση του λατομείου σε όμορη έκταση 106 στρ,

ΛΟΥΤΣΑ ΡΕΜΕΡΙ -ΒΟΙΩΤΙΑ ΥΠΕΚΑ-ΑΚΡ