Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου΄΄ Διευθέτηση Σαρανταπόταμου΄΄ στο Δήμου Ερέτριας στο Ν. Ευβοίας.

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ίδρυση νέας μονάδας παραγωγής ραδιοϊσοτόπων για την παραγωγή ραδιοφαρμάκων και για διενέργεια ερευνών, στον τομέα των διαγνωστικών και θεραπευτικών σκευασμάτων της πυρηνικής ιατρικής της εταιρείας ΄΄ ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΦΕΚΕ΄΄, στη ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας (Ο.Τ. 4Β), στο Δήμο Λαμιέων, Π.Ε. Φθιώτιδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ( ΠΕΤ )¨:2007332915

ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΦΕΚΕ

Φάκελος Ανανέωσης ( ΑΕΠΟ) για το ΚΥΤ ΔΙΣΤΟΜΟΥ 400/150 kv

ΚΥΤ -ΔΙΣΤΟΜΟ ΥΠΕΝ-1

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 6 ΜW της ΄΄ ECO VAR POWER O.E ΄΄ στη θέση ΄΄ Κούτρης ΄΄ Δ.Ε. Λιδωρικίου του Δήμου Δωρίδας στο Ν. Φωκίδας

ECO VAR POWER ΦΩΚΙΔΑΣ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 10,8 ΜW της ΄΄ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΄΄ στη θέση ΄΄Πικροβούνι ΄΄ των Δήμων Μακρακώμης, Καρπενησίου και Σοφάδων στους Ν. Φθιώτιδας, Ευρυτανίας και Καρδίτσας αντίστοιχα.

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΄΄ ΠΙΚΡΟΒΟΥΝΙ΄΄

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 26,4ΜW της ΄΄ C.N.I. AIΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΕΓΑΛΗ ΛΟΥΤΣΑ Α.Ε. ΄΄στη θέση << ΜΕΓΑΛΗ ΛΟΥΤΣΑ >> του Δήμου Λεβαδέων στο Ν. Bοιωτίας.

C.N.I ΜΕΓΑΛΗ ΛΟΥΤΣΑ ΒΟΙΩΤΙΑ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ΄΄ Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Χαλκίδας ΄΄ στη θέση « ΠΕΙ ΔΟΚΟΥ», του Δήμου Χαλκιδέων Π.Ε Ευβοίας

ΧΥΤΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑ-1