Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 36 ΜW της ΄΄ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΝΩΝΟΣ Α.Ε ΄΄ στη θέση ΄΄ Άγιοι Πάντες΄΄ των Δήμων Δελφών και Δωρίδας στο Ν.Φωκίδας

ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΝΩΝΟΣ ΦΩΚΙΔΑ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ΄΄Δημιουργία πρόσβασης στο καινοτομικό μουσείο Θερμοπυλών ΄΄ στο Δήμο Λαμιέων Νομού Φθιώτιδας

ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ - Δ.ΛΑΜΙΑΣ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)Κέντρου αποθήκευσης – διανομής προιόντων της ΄΄ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ ΄΄ στη θέση << Λιμάρια >> Τ.Κ. Αγ. Θωμά ΔΕ Οινοφύτων Δήμου Τανάγρας Ν. Bοιωτίας

΄΄ ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ΄΄ -ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΕ.

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 16,8 ΜW της εταιρείας ΄΄ EAST PV ΜΑΕ ΄΄ στη θέση << Mαύρα Λιθάρια>> των Δήμων Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας και Δελφών στους Ν. Bοιωτίας και Φωκίδας αντίστοιχα

ΕΑST PV MAE ΒΟΙΩΤΙΑ 16.8mW

Αριθμός Πρακτικού 3 , Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 17ης Μαρτίου 2021 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

3o ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 60MW της ΄΄CONSORTIUM SOLAR POWER SYSTEMS ΄΄ στις θέσεις ΄΄ Βαθύρεμα΄΄ , ΄΄ Βαθύρεμα 2΄΄, ΄΄ Γριάς Βρύση ΄΄, ΄΄ Καλαματέικα΄΄ ,΄΄ Καραντζοράχη ΄΄, ΄΄ Κεραμαργιό ΄΄, ΄΄ Κοτρώνη ΄΄, ΄΄ Λαντάρου ΄΄, ΄΄ Μακαρέ Κήπος ΄΄, ΄΄ Μπουγάζι΄΄, ΄΄ Μπουγάζι 2΄΄, ΄΄ Ξυλογέφυρα΄΄, ΄΄ Τραγασιές ΄΄, και ΄΄ Φτελιά ΄΄ του Δήμου Δομοκού Ν.Φθιώτιδας

CONSORTIUM SOLAR POWER SYSTEM S.A - ΔΟΜΟΚΟΣ

Πρόσκληση στην 4η Τακτική συνεδρίαση των μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής ΄΄ zoom ΄΄

4η ΕΠ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)του έργου ΄΄ Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών ( Κ.Δ.Α.Υ.) και Μονάδας παραγωγής Στερεών Δευτερογενών Καυσίμων από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα της εταιρείας ΄΄ ECORECOVERY S.A΄΄ στη θέση << Γύρα ή Κοϊδελές>> της Τ.Κ. Στεφάνης Δήμου Τανάγρας Π.Ε. Bοιωτίας

ECORECOVERY ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΕ.

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) βιομηχανίας παραγωγής χημικών προιόντων της ΄΄ AFCOLIA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ. ΄΄ στη θέση ΄΄ ΧΕΡΩΜΑΤΑ ΄΄ Κοινότητας Άρματος ΔΕ Τανάγρας Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας

ΑFCOLIA ELLAS -ΒΟΙΩΤΙΑ.

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ΄΄ αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 36 MW της εταιρείας ΄΄ AGELESS ΑΕE΄΄ στη θέση “Xαλβάνια 2” των Δήμων Δωρίδας και Δελφών στο Ν. Φωκίδας

ΑΙΟΛΙΚΟ - AGELESSAEE ΔΕΛΦΟΙ ΑΕ.