Φάκελος Εξαίρεσης για το έργο επείγοντος χαρακτήρα:΄΄Αποκατάσταση των ζημιών στις υφιστάμενες γέφυρες των οικισμών ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ, ΦΥΛΛΑ, ΑΦΡΑΤΙ του Δήμου χαλκιδέων Ευβοίας ΄΄

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΄΄ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ , ΦΥΛΛΑ , ΑΦΡΑΤΙ Δ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ΄΄ ΥΠΕΝ ΕΥΒΟΙΑ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 13,61991MW της ΄΄ NEW SPES CONCEPT Α.Ε.΄΄ στη θέση ΄΄ Γλυκιό ΄΄ του Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας

NEW SPES CONCEPT A.E

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 12ΜW της ΄΄ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΄΄ στη θέση << Τρέπεζα >> του Δήμου Θηβαίων Ν. Bοιωτίας

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ΄΄ ΤΡΕΠΕΖΑ 2 ΄΄ ΒΟΙΩΤΙΑ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 12,4 ΜW της εταιρείας ΄΄ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ΄΄, στη θέση << Δροσερό>> των Δήμων Θηβαίων και Αλιάρτου – Θεσπιέων στο Ν. Bοιωτίας

ΤΕΡΝΑ - ΔΡΟΣΕΡΟ-ΒΟΙΩΤΙΑ

Αριθμός Πρακτικού 8, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 24ης Ιουνίου 2021 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

8o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2021 -

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 319,872ΜW της ́”ΔΟΜΕΙΝ Α.Ε.” στις θέσεις, <ΨΗΛΟΡΡΑΧΗ, ΖΟΥΠΑΡΝΟ, ΚΑΜΠΟΥΡΙΑ, ΑΜΠΕΛΙΑ, ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ, ΑΓΡΗΛΙΑ, ΤΣΑΤΑΛΙ>>, του Δήμου Δομοκού στο Ν. Φθιώτιδας.

14-07 362 ΔΟΜΕΙΝ Α.Ε. ημερ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 700ΜW και Υποσταθμού Ανύψωσης Τάσης στις Τ.Κ. Καλλιθέας και Σκοπιάς, της Δ.Ε. Ναρθακίου, του Δ. Φαρσάλων, Π.Ε. Λάρισας και των Τ.Κ. Μαντασιάς και Φιλιαδώνος της Δ.Ε. Δομοκού, του Δ. Δομοκού, της Π.Ε.Φθιώτιδας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδoς, αντίστοιχα.

φωτοβολταικο 700ΜW ΄΄ ΕΝΙΠΕΑΣ ΄΄ ΔΟΜΟΚΟΣ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 21 MW της εταιρείας ΄΄ ΕΝΕΡΚΟΠΛΑΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΜΕΠΕ΄΄ στη θέση << ΚΟΥΡΟΥΠΛΙΕΣ >> του Δήμου Διστόμου -Αράχωβας-Αντίκυρας στο Ν. Βοιωτίας

Ορθή Επανάληψη ΄΄ΕΝΕΡΚΟΠΛΑΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΜΕΠΕ ΄΄ - ΚΟΥΡΟΥΠΛΙΕΣ- ΔΙΣΤΟΜΟ - ΒΟΙΩΤΙΑ

 

Πρόσκληση στην 9η Τακτική συνεδρίαση, της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής ΄΄ zoom ΄΄

9H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2021 -c

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : ΄΄ Εκβάθυνση διαύλου και λιμενολεκάνης, επέκταση προβλήτας και κρηπιδωμάτων λιμένα Στυλίδας

ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΔΙΑΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑ- ΥΠΕΚΑ