Φάκελος ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ της υπ΄αριθμ.74277/2761/25-10-18 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, λόγω κτιριακής επέκτασης των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων (βιομηχανική αποθήκη )της εταιρείας << TRADE LOGISTICS AEBE >> στη θέση <<ΠΑΤΗΜΑ >> της Δ.Ε. Σχηματαρίου του Δήμου Τανάγρας Ν.Βοιωτίας

TRADE LOGISTICS AEBE-ΑΚΡ(1)

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΙΚΡΟΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (Μ.ΥΗ.Σ) ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 2,085 MW ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΗ <<ΡΕΜΑ ΡΟΥΣΤΙΑΝΙΤΗΣ >. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ ΣΤΟ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε’’ στη θέση Ρέμα Ρουστιανίτης-ακρ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) ελαιοτριβείου του Γιαννακόπουλου Γεωργίου στον Αγ. Σεραφείμ του Δήμου Καμένων Βούρλων Ν. Φθιώτιδας

Ελαιοτριβεί- Γ. ΓΙΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΑ

Φάκελος τροποποίησης της Α.Ε.Π.Ο της βιομηχανίας ΄΄ Παραγωγής ασφαλτομίγματος και επεξεργασίας αποβλήτων απο εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) της «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ» στη θέση ‘’ΧΑΛΚΟ’’ Δήμου Θηβών Ν. Βοιωτίας.

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ.. ΄΄ ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΟ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝ -ΠΕΤΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ -ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΩΝ <<ΒΕΚΟ -ΑΦΟΙ ΚΑΛΠΥΠΗ Ο.Ε.>> ΣΤΗ ΘΕΣΗ <,ΚΑΤΣΑΡΩΝΙ >> ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ

ΒΕΚΟ- ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΥΠΗ ΟΕ-AKR

Φάκελος ανανέωσης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων φωτοβολταικού σταθμού (Φ/Β)παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 2,997 MW της εταιρείας ΄΄ PHOTON DYNAMICS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.΄΄ στη θέση ΄΄ Τρέπεζα΄΄ του Δ.Ε. Θίσβης του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας

ΦΑΚΕΛ ΑΝΑΝ . ΄΄ PHOTON DYNAMICS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε ΄΄ .ΒΟΙΩΤΙΑ-1

Μελέτη περιβάλλοντος για την τροποποίηση ΑΕΠΟ φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 2,55 ΜW της εταιρείας ΄΄ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.- ΣΙΑ Ε.Ε.΄΄ στη θέση «ΙΣΩΜΑ ΣΤΕΦΑΝΙ» του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας Ν. Φθιώτιδας.

ΕΝΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ