Πρόσκληση στην 7η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής ΄΄ epresence ΄΄

7H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ(1)

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου “Ερευνητικές γεωτρήσεις βωξίτη εντός του Δημόσιου Μεταλλείου HANSA και οδών πρόσβασης στις περιοχές Οινοχωρίου και Σκλήθρου, στους Δήμους Λαμιέων και Δελφών, των Π.Ε. Φθιώτιδας και Π.Ε. Φωκίδας”

HANSA ΦΘΙΩΤΙΔΑ - ΦΩΚΙΔΑ (1)

Αριθμός Πρακτικού 5, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 22ης Ιουλίου 2020, της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

5o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2020-2

”Φάκελος Ανανέωσης – Τροποποίησης της 45915/2061/20-09-2012 ΑΕΠΟ όπως αυτή ισχύει ,του έργου της υπόγειας εκμετάλλευσης βωξίτη στις θέσεις <<ΜΟΥΚΙΧΡΙ Β΄ >> ΚΑΙ << ΒΑΡΤΟΣ C4>> T.K. Ελαιώνα , Δ.Ε. Άμφισσας , Δήμου Δελφών , Π.Ε. Φωκίδας, από την εταιρεία <<ΔεΛΦΟΙ- ΔΙΣΤΟΜΟΝ ΑΜΕ>

533_206601_2020ΔΙΑΒ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ΄΄ Αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ιχύος 55,8 MW της “ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.’’ στις θέσεις <<Καστρί- Κοκκάλια>>,<<Καράβι - Αλογοβούνι>>, <<Τύμπανο - Τρυπητήρι >> των Δήμων Μακρακώμης, Καρπενησίου και Σοφάδων στους Ν.Φθιώτιδας, Ευρυτανίας και Καρδίτσας ανίστοιχα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1650/86

ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε-1-ΑΚΡ1(1)

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τα :”΄Εργα αντιμετώπισης διάβρωσης ακτογραμμής Αυλίδας έως Βαθύ Χαλκίδας”

ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤ. ΑΚΤΟΓΡΑΜ. ΑΥΛΙΔΑΣ ΕΩΣΒΑΘΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ- ΥΠΕΚΑ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ΄΄ Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Λαμίας΄΄ στη θέση ΄΄ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ΄΄ του Δήμου Λαμιέων Π.Ε. Φθιώτιδας

ΧΥΤΥ ΛΑΜΙΑΣ