Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) Αιολικού Πάρκου ισχύος 3,3 MW στη θέση ‘’Μεγάλο Βουνό – Ψήλωμα’’ Τ.Κ. Στεφάνης Δ.Ε. Δερβενοχωρίων, Δήμου Τανάγρας, Π.Ε. Βοιωτίας Π.Στ. Ελλάδας της εταιρείας «ΕΥΤΕΡΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.ΙΚΕ».

Ψ1ΑΒ7ΛΗ-ΤΩΣ

Υπαγωγή σε ΠΠΔ Αιολικού Πάρκου ισχύος 3,3 MW στη θέση “Ντοέρα-Ψήλωμα” Τ.Κ Στεφάνης Δ.Ε. Δερβενοχωρίων, Δήμου Τανάγρας, Π.Ε. Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΩΡΕΦ7ΛΗ-ΠΑΥ(1)

Φάκελος Ανανέωσης – Τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων του έργου « Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Δήμου Λιβαδειάς» στο Ν. Βοιωτίας.

ΦΑΚΕΛ ΑΝΑΕΩΣΗΣ -ΤΡΟΠ. ΕΡΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ -ΒΟΙΩΤΙΑ

Φάκελος Τροποποίησης Περιβαλλοντικών όρων των έργων αναβάθμισης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Άμφισσας στο Δήμο Δελφών Ν. Φωκίδας

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ- ΕΡΓΟΥ_ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε.Λ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΣΤΟ Δ ΔΕΛΦΩΝ-ΦΩΚΙΔΑ

Φάκελος Ανανέωσης – Τροποποίησης της υπ. αρ. 129922/13-06-2007 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου : «Άνω διάβαση Σ.Σ. Λιανοκλαδίου» για την παράταση της χρονικής ισχύος των Περιβαλλοντικών Όρων και την περιβαλλοντική αδειοδότηση του οριστικού σχεδιασμού οδοποιίας του τεχνικού της άνω διάβασης

ΦΑΚΕΛ. ΤΡΟΠ. ΕΡΓΟΥ- ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ Σ.Σ. ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ_ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Φάκελος Τροποποίησης της υπ. αρ. 42208/96/17-01-1997 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου : «Νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή Τιθορέα – Λιανοκλάδι» (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των υδραυλικών έργων για την τμηματική διευθέτηση του ρέματος Σταυρού στην περιοχή του Σ.Σ. Λιανοκλαδίου Φθιώτιδας

ΦΑΚΕΛ. ΤΡΟΠ. ΕΡΓΟΥ -ΝΕΑ ΔΙΠΛΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΙΘΟΡΕΑ-ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ_ΦΘΙΩΤΙΔΑ-1

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ (αύξηση δυναμικότητας από 99 κλίνες σε 209 κλίνες) του υφιστάμενου Ξενοδοχείου 2* με την επωνυμία «ENDELWEISS», της εταιρείας «N. NIKOY Α.Ε.», στη θέση Αγ. Θεόδωροι Παραλίας Λιβανατών, Δ.Κ. Λιβανατών Δ.Ε. Δαφνουσίων, του Δήμου Λοκρών Ν. Φθιώτιδας.

ΑΕΠΟ- ENDELWEISS – N. NIKOY AE – ΦΘΙΩΤΙΔΑ