Περιφερειακή Επιτροπή Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας

9η Συνεδρίαση 2022 – (02-12-2022)

Πρόσκληση σε συνεδρίαση (ημερομηνία διεξαγωγής 02.12.2022)

Ορθή Επανάληψη- Πρόσκληση σε συνεδρίαση (ημερομηνία διεξαγωγής 02.12.2022)

8η Συνεδρίαση 2022 – (31-10-2022)

Πρόκληση σε Συνεδρίαση (ημερομηνία διεξαγωγής 31.10.2022)

7η Συνεδρίαση 2022 – (23-09-2022)

Πρόκληση σε Συνεδρίαση (ημερομηνία διεξαγωγής 23-09-2022)

Πρακτικό και αποφάσεις Συνεδρίασης της 23-09-2022

6η Συνεδρίαση 2022 – (18-07-2022)

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση (ημερομηνία διεξαγωγής 18-07-2022)

Πρακτικό και Αποφάσεις Συνεδρίασης της 18-07-2022

5η Συνεδρίαση 2022 – (17-06-2022)

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση (ημερομηνία διεξαγωγής 17-06-2022)

Πρακτικό και Αποφάσεις Συνεδρίασης της 17-6-2022

4η Συνεδρίαση 2022 (30-5-2022)

Συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Αίθουσα Συνεδριάσεων στον 3ο όροφο, Λ. Καλυβίων 2 Λαμία,
στις 30 ΜΑΙΟΥ 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. (η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω zoom).

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ – (ημερομηνία διεξαγωγής 30-5-2022)

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση (ημερομηνία διεξαγωγής 30-5-2022)

Πρακτικό και Αποφάσεις Συνεδρίασης της 30-5-2022

 

3η Συνεδρίαση 2022 (13-5-2022)

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση (ημερομηνία διεξαγωγής 9-5-2022)

Ορθή Επανάληψη Πρόσκλησης (ως προς το 6ο θέμα) σε Συνεδρίαση (ημερομηνία διεξαγωγής 9-5-2022)

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση (ημερομηνία διεξαγωγής 13-5-2022)

Πρακτικό και Αποφάσεις Συνεδρίασης της 13-5-2022

 

2η Συνεδρίαση 2022 (8-4-2022)

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση (ημερομηνία διεξαγωγής 8-4-2022)

Πρακτικό και Αποφάσεις Συνεδρίασης της 8-4-2022

1η Συνεδρίαση 2022 (14-3-2022)

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση (ημερομηνία διεξαγωγής 11-3-2022)

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση (ημερομηνία διεξαγωγής 14-3-2022)

Πρακτικό και Αποφάσεις Συνεδρίασης της 14-3-2022

16η Συνεδρίαση 2021 (29-12-2021)

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση (ημερομηνία διεξαγωγής 29-12-2021)

Πρακτικό και Αποφάσεις Συνεδρίασης της 29-12-2021