Περιφερειακή Επιτροπή Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας

2η Συνεδρίαση 2023 – (26-05-2023)

Πρόσκληση σε συνεδρίαση (ημερομηνία διεξαγωγής 26-05-2023)

1η Συνεδρίαση 2023 – (22-02-2023)

Πρόσκληση σε συνεδρίαση (ημερομηνία διεξαγωγής 22.02.2023)

Πρακτικό και Αποφάσεις Συνεδρίασης της 22.02.2023

11η Συνεδρίαση 2022- (27-12-2022)

Πρόσκληση σε συνεδρίαση (ημερομηνία διεξαγωγής 27.12.2022)

10η Συνεδρίαση 2022 – (19-12-2022)

Πρόσκληση σε συνεδρίαση (ημερομηνία διεξαγωγής 19.12.2022)

Πρακτικό και αποφάσεις συνεδρίασης της 19.12.2022

9η Συνεδρίαση 2022 – (02-12-2022)

Πρόσκληση σε συνεδρίαση (ημερομηνία διεξαγωγής 02.12.2022)

Ορθή Επανάληψη- Πρόσκληση σε συνεδρίαση (ημερομηνία διεξαγωγής 02.12.2022)

Πρακτικό και αποφάσεις Συνεδρίασης της 02.12.2022

8η Συνεδρίαση 2022 – (31-10-2022)

Πρόκληση σε Συνεδρίαση (ημερομηνία διεξαγωγής 31.10.2022)

Πρακτικό και αποφάσεις Συνεδρίασης της 31-10-2022

7η Συνεδρίαση 2022 – (23-09-2022)

Πρόκληση σε Συνεδρίαση (ημερομηνία διεξαγωγής 23-09-2022)

Πρακτικό και αποφάσεις Συνεδρίασης της 23-09-2022

6η Συνεδρίαση 2022 – (18- 07-2022)

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση (ημερομηνία διεξαγωγής 18-07-2022)

Πρακτικό και Αποφάσεις Συνεδρίασης της 18-07-2022

Ορθή Επανάληψη ως προς το 23ο θέμα – Πρακτικό και Αποφάσεις Συνεδρίασης της 18-07-2022

 

5η Συνεδρίαση 2022 – (17-06-2022)

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση (ημερομηνία διεξαγωγής 17-06-2022)

Πρακτικό και Αποφάσεις Συνεδρίασης της 17-6-2022

4η Συνεδρίαση 2022 (30-5-2022)

Συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Αίθουσα Συνεδριάσεων στον 3ο όροφο, Λ. Καλυβίων 2 Λαμία,
στις 30 ΜΑΙΟΥ 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. (η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω zoom).

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ – (ημερομηνία διεξαγωγής 30-5-2022)

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση (ημερομηνία διεξαγωγής 30-5-2022)

Πρακτικό και Αποφάσεις Συνεδρίασης της 30-5-2022