Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) Φωτοβολταϊκού (Φ/Β.στις θέσεις ) Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 80 MW της εταιρείας “HELIOTHEMA ENERGY S.A” «ΣΚΑΛΑ ΚΟΡΥΝΗΣ» (50MW) και «ΚΟΚΚΙΘΑΡΙ»(30 MW ) στο  Δήμο Θηβαίων Ν.Βοιωτίας

HELIOTHEMA ENERGY S.A.

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Βιομηχανίας παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων της «ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ»  στη ΔΕ Σχηματαρίου Δήμου Τανάγρας Ν.Βοιωτίας 

ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ

Μελέτη  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων λόγω μηχανολογικού εκσυγχρονισμού, αύξησης δυναμικότητας παραγωγής ,κτιριακής επέκτασης και προσάρτησης νέων οικοπέδων στο υφιστάμενο γήπεδο ,που λειτουργεί στη θέση «Μαδαρό» της κοινότητας Αγίου Θωμά Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας

ΚΑΠΑΧΗΜ

Φάκελος Ανανέωσης – Τροποποίησης ΑΕΠΟ για την έρευνα κοιτασμάτων βωξίτη ,από την ΔΕΛΦΟΙ -ΔΙΣΤΟΜΟΝ ΑΜΕ ,στις θέσεις «Κορομηλιές » ,«Αλωνάκια», «Αγκαθιάς» ,«Μπάκι» κ΄«Κακόρεμα» (ΟΠ 138, ΟΠ 141, ΟΠ 143, ΟΠ165) Δήμου Άμφισσας Φωκίδας

ΔΕΛΦΟΙ -ΔΙΣΤΟΜΟ ΥΠΕΝ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία «Εμπορικού Κέντρου-Υπεραγογάς και Μεικτού Πρατηρίου Ενέργειας και Καυσίμων» ιδιοκτησίας της εταιρείας « Αφοι Ν.Τσίγκα » σε γήπεδο εμβαδού 39.043,88 τ.μ. στην εκτός σχεδίου περιοχή στη θέση « Νταμάρια »,Τοπικής Κοινότητας Μεγάλης Βρύσης του Δήμου Λαμιέων Ν.Φθιώτιδας

ΤΣΙΓΚΑ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενου Σ.Β.Κ.Τ. με διάνοιξη δρόμου πρόσβασης ,της εταιρείας «VODAFONE -ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ» με την από κοινού χρήση με τις εταιρείες WIND & COSMOTE, με κωδική ονομασία θέσης «ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ 1002392» στη θέση «Μέγα Ίψωμα » μεταξύ Πιτσίου & Τυμφρηστού ,Δ.Ε. Σπερχειάδας του Δήμου Μακρακώμης Ν.Φθιώτιδας

VODAFON- ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ

Φάκελος Μελέτης Περιβάλλοντος Ανανέωσης -Τροποποίησης ΑΕΠΟ βιομηχανίας παραγωγής αιθερίων ελαίων ,α΄υλών αρωματοποιίας, γεωργικών παρασκευασμάτων ,φερομονών αγροενεργών και προϊόντων βιολογικής γεωργίας της «ΒΙΟΡΥΛ ΑΕ» στη θέση «ΚΑΛΥΜΠΑΚΙ» Τ.Κ. Ελαιώνα Δήμου Θηβαίων Ν.Βοιωτίας

ΒΙΟΡΥΛ ΑΕ -ΚΑΛΥΜΠΑΚΙ