Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ΄΄ Αναβάθμιση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Τ.Κ. Ζαράκων΄΄ στο Δήμο Κύμης – Αλιβερίου Ν. Ευβοίας

εγκατασταση επεξεργασιασ λυματων Τ.Κ. ΖΑΡΑΚΩΝ ΚΥΜΗΣ - ΕΥΒΟΙΑ

Φάκελος Τροποποίησης της υπ. αρ. πρωτ.οικ. 201433/27.08.2012 (ΑΔΑ: Β4ΙΖΟ-4Θ6) Υ.Α Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 156 MW και των συνοδών σε αυτό έργων, των εταιρειών ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΦΗΡΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε. ισχύος 21 MW, 21 MW, 30 MW, 30 MW, 12 MW και 27 MW στις θέσεις ΄΄Βίος – Καλαμάκι – Μπάθριζα, Τσούκα – Μανδραγιάρα, Τσούκα – Σκούρα, Μηλιά, Ντούγκζα – Αντιάς, Μούριζα – Πέτρα Μεγάλη – Βρανούλι΄΄ αντίστοιχα και των εταιρειών ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ – ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε. ισχύος 15 MW στη θέση ΄΄ Αηδόνι ΄΄ του Δήμου Καρυστίας, Νομού Ευβοίας καθώς και η διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150 ΚV των Αιολικών Πάρκων με το ΚΥΤ Παλλήνης Ν. Αττικής», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Υ.Α. με αρ. πρωτ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/60036/1739/12-09-2018(ΑΔΑ: 6ΞΜΣ4653Π8-ΠΔΚ).

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 2020 ΑΙΟΛΙΚΑ ΚΑΡΥΣΤΟ

Φάκελος Ανανέωσης / Τροποποίησης της υπ. αρ. πρωτ. 145968/25.06.2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αρ. 183458/9.08.2013 και 17721/1174/26.02.2019 ( ΑΔΑ: ΨΒΞΡ4653Π8-8Μ3) Αποφάσεις, της βιομηχανίας παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού «ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε.», που λειτουργεί στην κοινότητα Δαμάστας,της Δημοτικής Ενότητας Γοργοποτάμου του του Δήμου Λαμιέων του Ν. Φθιώτιδας( ΠΕΤ 2005307612/22.05.2020)

24-7-2020 ΧΑΤΡΤΟΠΟΙΙΑφθιωτιδας

Αριθμός Πρακτικού 4, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 19ης Ιουνίου 2020 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

4o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2020

5η Πρόσκληση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιουλίου 2020, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:30 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής ΄΄e-presence΄΄

5H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) κατασκευής νέου κτιρίου, κέντρου αποθήκευσης και διανομής της εταιρείας JUMBO AEE στο Δήμο Θηβαίων Ν. Βοιωτίας.

JUMBO ΑEΕ - ΘΗΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑ.

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενου Σ.Β.Κ.Τ., της εταιρείας “WIND HELLAS – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ” με διάνοιξη δρόμου πρόσβασης, με κωδική ονομασία θέσης “”1204870 ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΟΝ 2” στη θέση “ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΛΑΓΙΑ”, Δ.Ε. Μαρμαρίου του Δήμου Καρύστου Ν. Ευβοίας

ΜΠΕ - WIND - 1204870- ΚΑΡΥΣΤΟ-EYBOIΑΣ