Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ίδρυση νέας μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας 17 στρεμμάτων ,στη θέση « Όρμος Καλόγηρος».,Τ.Κ. Βαθύκοιλου, Δ.Ε. Πελασγίας του Δήμου Στυλίδας Ν.Φθιώτιδας ,που προκύπτει από διάσπαση υφιστάμενης μονάδας 45 στρεμμάτων, της εταιρείας «ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.»

ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε- ΟΡΜΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ίδρυση νέας μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας 28 στρεμμάτων ,στη θέση «Όρμος Βασίλη Ρέμα» ,Τ.Κ. Βαθύκοιλου, Δ.Ε. Πελασγίας του Δήμου Στυλίδας Ν.Φθιώτιδας ,που προκύπτει από διάσπαση υφιστάμενης μονάδας 45 στρεμμάτων, της εταιρείας «ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε…»

ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε

Φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ βιομηχανίας παραγωγής καλωδίων της εταιρείας «NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ» στη θέση «Πλάτανος ή Ψήφοι» στο Δ.Δ. Αγίας Μαρίνας, του Δήμου Στυλίδας, Ν.Φθιώτιδας

NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ (3)

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) – τροποποίησης(προσθήκη μονάδας ΑΕΚΚ και κινητού σπατηροτριβείου)και ανανέωσης,(της α.ρ.πρ.οικ.ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ./Π.Στ.Ε/16916/1574/05-03-2009 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Στ.Ελλάδας) γιά το λατομείο αδρανών υλικών της ΎΙΟΙ ΣΕΡ.ΦΡΟΣΥΝΟΥ Α.Ε. στη θέση «ΚΟΤΣΙΚΑ-ΤΟΥΜΠΙ» Δήμου Θήβας Π.Ε. Βοιωτίας

ΦΡΟΣΥΝΟΥ Α.Ε

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 5 MW της εταιρείας “ENERGA A.E.” στη θέση “MΠΟΥΤΑΚΟΣ-ΡΕΒΕΝΙΑ- Αγ.Αθανάσιος” στο Δ.Δ Υπάτου στο Δήμο Θηβαίων Ν.Βοιωτίας

ENERGA A.E

Φάκελος Τροποποίησης της αρ.πρ.77589/7780/10.10.2008 ΑΕΠΟ του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Στ.Ελλάδας του έργου : λατομείο αδρανών υλικών της ΙΝΤΕΡΜΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε,έκτασης 609515 τ.μ στη θέση <<Μεγάλος Σχίνος..>>Δ.Ε.Ασωπίας Δήμου Τανάγρας Π.Ε.Βοιωτίας

ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΧΙΝΟΣ

 

 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 25,2 MW της εταιρείας “NIATA AIOLOS A.E.”στη θέση <<Καραμούντζι>>στο Δήμο Λεβαδέων Ν.Βοιωτίας

NIATA AIOLOS A.E