Μελέτη Περιβάλλοντος για τροποποίηση ΑΕΠΟ λατομείου σχιστολιθικών πλακών των Νικολάου Αστηθά, Παναγιώτη Αστηθά, Αντώνη Ζούρα και Κωνσταντίνου Λιώνη στη θέση « ΧΟΡΕΖΑ – ΔΡΙΜΑΡΙ » ΤΚ Στουπαίων Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου Δήμου Καρύστου Ν. Ευβοίας

251 06082019ΕΝΤ

Πρόσκληση στην 4η συνεδρίαση 2019 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Λαμία, Λ. Καλυβίων 2, (3ος όροφος), στις 07-08-2019 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 09:30 π.μ.

4η προσκληση ΘΕMATA ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Μ ΠΕ ΤΕΛΙΚΟ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ίδρυση μονάδας παραγωγής χάρτου της εταιρείας «INTERTRADE HELLAS Α.Β.Ε.Ε.» στη θέση «Τσεφλίκι – Περιβόλι», στην Δ.Ε. Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας

239 24072019 ΥΠΕΝ ΕΝΤΟΛΗ-1

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ίδρυση μονάδας παραγωγής χάρτου της εταιρείας «INTERTRADE HELLAS Α.Β.Ε.Ε.» στη θέση «Τσεφλίκι – Περιβόλι», στην Δ.Ε. Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας

239 24072019 ΥΠΕΝ ΕΝΤΟΛΗ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου “Αναβάθμιση εγκατάστασης επεξεργασίασ λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Αλιβερίου στο Δήμο Κύμης- Αλιβερίου Ν.Ευβοίας

247 01082019ΔΗΜ

Αποστολή Μελέτης Περιβάλλοντος για την ανανέωση -τροποποίηση της αρ. 52306/5718/19-10- 2010 απόφαση ανανέωση- τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ -ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ -ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΗΡΕΩΣ”στο δήμο Μαντουδίου- λίμνης -Αγ.Άννας στο Ν.Ευβοίας

235 19072019ΕΝΤΟΛΗ

Αποστολή Μελέτης Περιβάλλοντος για ανανέωση ΑΕΠΟ λατομείου αργίλου της « Δ.Ι. ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗΣ ΑΕ» στη θέση «ΤΣΕΡΕΜΕΝΤΕΛΙ» ΔΕ Δερβενοχωρίων Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας

240 24072019 ΕΝΤ